Πτυχίο στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα

Το Πτυχίο στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα στοχεύει να προσφέρει μια πύλη για τους φοιτητές που έχουν μία «παγκόσμια επιχειρηματική αντίληψη» για διεθνή σταδιοδρομία στις ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις του 21ου αιώνα. Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα θα είναι ένα από τα λίγα στον κόσμο στα οποία οι φοιτητές θα επικεντρωθούν στο πώς να διαχειρίζονται τα ψηφιακά συστήματα και πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα για να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

4 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

240 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός Προπτυχιακού προγράμματος στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα βασίζεται στο γεγονός ότι στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς, όπως οι τράπεζες, το λιανικό εμπόριο, τα ξενοδοχεία, η μουσική και οι κρατήσεις, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το μάρκετινγκ, γίνονται όλο και πιο ψηφιακά. Αυτή η ψηφιακή επανάσταση έχει μεταμορφώσει την ίδια τη φύση αυτών των βιομηχανιών και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται και διαφημίζουν, αλλά και με τον οποίο τιμολογούν τα προϊόντα τους. Τα μελλοντικά στελέχη και οι διευθυντές πρέπει να κατανοούν τόσο τα οικονομικά, όσο και τις επιχειρηματικές πρακτικές και τα βασικά στοιχεία της υποστηρικτικής τεχνολογίας αυτών.

Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει μια πύλη για τους φοιτητές που έχουν μία «παγκόσμια επιχειρηματική αντίληψη» για διεθνή σταδιοδρομία στις ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις του 21ου αιώνα. Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα θα είναι ένα από τα λίγα στον κόσμο στα οποία οι φοιτητές θα επικεντρωθούν στο πώς να διαχειρίζονται τα ψηφιακά συστήματα και πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα για να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων, να καθοδηγούν πολύπλοκες και ποικίλες ομάδες εργαζόμενων σε ψηφιακά έργα, και τέλος πώς να προσλαμβάνουν νέα ταλέντα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην:

 • Παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να διευθύνουν ψηφιακές επιχειρήσεις και να λειτουργούν στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.
 • Εισαγωγή των φοιτητών στη σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ για τις ψηφιακές επιχειρήσεις και να τους επιτρέψει να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ για την οικοδόμηση μιας στρατηγικής μάρκετινγκ.
 • Ανάπτυξη γνώσης για τη χρήση νέων τεχνολογιών, λογισμικού, εφαρμογών διαδικτύου και δικτύων ψηφιακής επικοινωνίας.
 • Κατανόηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο το σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αποτυπώνεται στις ψηφιακές επιχειρήσεις.
 • Παροχή γνώσεων σε ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές χρήσιμες για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και ανεξάρτητων μελετών.
 • Παρουσίαση και επεξήγηση των αρχών της επιχειρηματικής διοίκησης, της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας, των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής, οι οποίες εξοπλίζουν τους φοιτητές με δεξιότητες στην εργασία τους στον τομέα των ψηφιακών επιχειρήσεων ή στη δημιουργία και λειτουργία της δικής τους ψηφιακής επιχείρησης.
 • Επεξήγηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και γνώση για το πώς μπορούν να λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και δεοντολογικής συμπεριφοράς ταυτόχρονα, καθιστώντας ικανούς τους φοιτητές να εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες σεβόμενοι την διαφορετικότητα, να επικοινωνούν με σαφήνεια με τους άλλους, να αναπτύσσουν ικανότητες αυτοδιαχείρισης και να παρέχουν λύσεις σε προβλήματα πραγματικού κόσμου.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του Πτυχίο στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, οι μαθητές αναμένεται να:

 • αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τομέα της ψηφιακής επιχείρησης και να κατανοούν τις σύγχρονες τάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων,
 • αποκτήσουν δεξιότητες στην ανάλυση της ηγεσίας και της χρηματοδότησης, της ψηφιακής επιχειρησιακής στρατηγικής και να κατανοούν το σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο του ψηφιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
 • κατανοούν και να εφαρμόζουν βασικές έννοιες που σχετίζονται με το ψηφιακό μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς των καταναλωτών, του μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου και του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων δικτύωσης,
 • αναλύσουν, σχεδιάσουν και διαχειριστούν τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις ψηφιακές επιχειρήσεις; υπολογιστές, βάσεις δεδομένων, βάσεις mega-δεδομένων και δίκτυα επικοινωνιών,
 • αποκτήσουν γνώση στην εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και να εφαρμόσουν, ελέγξουν και διατηρήσουν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από ψηφιακές επιχειρήσεις,
 • αναπτύξουν γνώσεις σε ερευνητικές μεθόδους και διεξαγωγή ερευνητικών έργων σε σχετικά θέματα και ζητήματα,
 • κατανοούν και χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και αρχιτεκτονική για τη λειτουργία μιας ψηφιακής επιχείρησης και να αναγνωρίζουν τη σημασία των τεχνολογιών αιχμής, των εφαρμογών διαδικτύου και της διαχείρισης λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών επιχειρηματικών ζητημάτων της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο,
 • αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο για την αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές, και να επικοινωνούν τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τον σχεδιασμό προϊόντων ή υπηρεσιών,
 • συνεργάζονται αποτελεσματικά σε διαφοροποιημένες ομάδες και να εργάζονται ως μέλος της ομάδας σε θέματα επίλυσης προβλημάτων του πραγματικού κόσμου,
 • κατανοούν τον σημαντικό ρόλο της επαγγελματικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς στον επιχειρηματικό κόσμο και στις ψηφιακές επιχειρήσεις.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Πτυχίου στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον φοιτητή. Στόχος του Πτυχίου στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Το Πτυχίο στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα ακολουθεί μια στρατηγική με επίκεντρο τους φοιτητές που βασίζεται σε ένα συνδυασμό διαφόρων ενεργητικών τεχνικών μάθησης, οι οποίες στοχεύουν στην ενσωμάτωση πραγματικών σεναρίων και θεωρητικών γνώσεων στον κύριο πυρήνα του Πτυχίου στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα για τον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες και τις σύγχρονες γνώσεις στον τομέα των ψηφιακών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, έχουν συμπεριληφθεί και αναφερθεί σε κάθε οδηγό μαθήματος διαμορφωτικές αξιολογήσεις (μη βαθμολογημένες) και παιχνίδια προσομοίωσης. Επιπλέον, το Πτυχίο στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνεται στην πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με τίτλο Neapolis Experiential Learning Tasks-NEST, η οποία στοχεύει οι συνολικές αξιολογήσεις να ενσωματώνουν τις συνέργειες με το εξωτερικό δίκτυο επιχειρήσεων και οργανισμών του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, η μαθησιακή εμπειρία προάγεται με την επεξεργασία παιχνιδιών προσομοίωσης για την κατανόηση των πραγματικών αναγκών των ψηφιακών επιχειρήσεων.

Το 30% ή το 40% της τελικής βαθμολογίας των φοιτητών σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί στην απόδοσή τους κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση ή σε άλλες μαθησιακές δραστηριότητες, ενώ το 60% ή το 70% – ανάλογα με το ποσοστό της ενδιάμεσης αξιολόγησης – αντιστοιχεί στην απόδοσή τους στις τελικές εξετάσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί προβιβάσιμος βαθμός σε ένα μάθημα, οι φοιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν ένα βαθμό επιτυχίας (δηλαδή 50% ή υψηλότερο) στο σύνολο των διαφορετικών μορφών αξιολόγησης.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ECON101Αρχές ΜικροοικονομίαςΥποχρεωτικό6
BUSN100Εισαγωγή στις ΕπιχειρήσειςΥποχρεωτικό6
MATH103Εισαγωγή στα ΜαθηματικάΥποχρεωτικό6
CS111Εισαγωγή στην Επιστήμη των ΥπολογιστώνΥποχρεωτικό6
CS112Αρχές Προγραμματισμού ΙΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS124Διαχείριση Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΥποχρεωτικό6
BUSN203Επιχειρησιακή ΧρηματοοικονομικήΥποχρεωτικό6
STAT103Στατιστική ΙΥποχρεωτικό6
BUSN104 Αρχές ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό6
ECON102Αρχές ΜακροοικονομίαςΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DBA201Ψηφιακή ΕπιχειρηματικότηταΥποχρεωτικό6
DBA202Ψηφιακή ΟικονομίαΥποχρεωτικό6
BUSN207Διαχείριση ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό6
BUSN301Τεχνολογίες ΑιχμήςΥποχρεωτικό6
CS233Γραμμική ΆλγεβραΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN203Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση των ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό6
BUSN103Επιχειρηματικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό6
CS232Δίκτυα ΕπικοινωνίαςΥποχρεωτικό6
BUSN303Διοίκηση Μικρών ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό6
BUSN412Ερευνητικοί ΜέθοδοιΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
BUSN302Συμπεριφορά ΚαταναλωτήΥποχρεωτικό6
DBA304Ψηφιακή ΗγεσίαΥποχρεωτικό6
DBA301Τεχνολογίες ΑιχμήςΥποχρεωτικό6
DBA306Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής ΔικτύωσηςΥποχρεωτικό6
ACCN401Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική ΗθικήΕπιλογής6
DBA205Τεχνολογίες ΕμπορίουΕπιλογής6
*Στο 5o εξάμηνο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 1 μεταξύ 2 μαθήματα επιλογής.

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DBA303Ψηφιακό ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό6
DBA305Επιχειρηματικότητα και ΨηφιοποίησηΥποχρεωτικό6
DBA302Χρηματοοικονομική ΜηχανικήΥποχρεωτικό6
CS363Αρχές ΚυβερνασφάλειαςΥποχρεωτικό6
CSE05Επιστήμη Δεδομένων και Μεγάλα ΔεδομέναΕπιλογής6
CSE03Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικούΕπιλογής6
CS352Λογισμικό και Διαχείριση ΈργουΕπιλογής6
*Στο 6o εξάμηνο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 1 μεταξύ 3 μαθήματα επιλογής.

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DBA404Ηλεκτρονικό ΕμπόριοΥποχρεωτικό6
BUSN401Επιχειρησιακή ΣτρατηγικήΥποχρεωτικό6
DBA403Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής ΔικτύωσηςΥποχρεωτικό6
BUSN408Λήψη Επιχειρησιακών ΑποφάσεωνΕπιλογής6
DBA401Χρηματοδότηση ΕπιχειρηματικότηταςΕπιλογής6
BUSN411Πρακτική ΆσκησηΕπιλογής6
*Στο 7o εξάμηνο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν είτε το BUSN411 ή τα άλλα δύο μαθήματα επιλογής.

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
BUSN405Διαχείριση ProjectΥποχρεωτικό6
CS364Τεχνολογίες Εφαρμογών ΔιαδικτύουΥποχρεωτικό6
DBA406Διαχείριση Ψηφιακής ΚαινοτομίαςΥποχρεωτικό6
DISDB600Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό6

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου ή αντίστοιχου πιστοποιητικού) με βαθμό τουλάχιστον 14/20 ή ισοδύναμο, ή διεθνές δίπλωμα απολυτηρίου με τουλάχιστον 26 βαθμούς, ή άλλο ισοδύναμο δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα γενικά κριτήρια εισδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα των προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που έχουν ληφθεί σε προηγούμενες σπουδές, και στην καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υποβάλλει αίτηση.

Ο Συντονιστής του Πτυχίο στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα θα συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση των αιτήσεων και θα απαιτείται η έγκρισή του πριν την εισδοχή κάθε φοιτητή στο πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής

 • Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Χριστός Χριστοδούλου-Βόλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης...

Ανδρέας Χατζηξενοφώντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Συντονιστής του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Mεταπτυχιακού στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικα

Ο Δρ. Ανδρέας Χατζηξενοφώντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Αποφοίτησε το 1985 από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του London School of Economics...

Σάββας Χατζηχριστοφής

Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρόεδρος Τμήματος Τμήμα Πληροφορικής

Συντονιστής του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής έλαβε τόσο το πτυχίο όσο και το διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης....

Αντώνιος Ζαΐρης

Επίκουρος Καθηγητής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ

Υπεύθυνος Διεθνών Συνεργασιών και Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων

Ο Αντώνιος Ζαΐρης γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικές επιστήμες και έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η διδακτορική του διατριβή ήταν σε θέματα Συμπεριφοράς Καταναλωτή, με ειδίκευση στο Λιανικό εμπόριο...

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Ανδρέας Μασούρας

Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ,

Συντονιστής Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (BScBA) και Πτυχίου Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας

Ο Ανδρέας Μασούρας γεννήθηκε το 1980 στην Λευκωσία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου...

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Επισκέπτης Ερευνητής στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ο Δρ. Νικόλαος Αποστολόπουλος κατάγεται από το Βλάση Μεσσηνίας και για πολλά χρόνια εργάστηκε στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου...

Γεώργιος Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική

Συντονιστής Μεταπτυχιακού στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη

Ο Δρ. Γεώργιος Δημητριάδης αποφοίτησε με πτυχίο νομικής (LLB Law) από το University of Leicester το 2007. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο College of Law (Birmingham) για το Bar Vocational Course...

Κωνσταντίνος Ζαγόρης

Λέκτορας στις Βάσεις Δεδομένων και Κατανεμημένα Συστήματα

Συντονιστής ERASMUS, Πρακτικής Άσκησης, Student Affairs

Ο Κωνσταντίνος Ζαγόρης έλαβε το δίπλωμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2003 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το διδακτορικό του από το ίδιο πανεπιστήμιο το 2010....

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Επισκέπτης Λέκτορας Πληροφορικής

Ο Παναγιώτης Χριστοδούλου είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Μηχανική Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ...