ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης

Θέση

Λέκτορας στις Δημόσιες Πολιτικές

Γενικός Συντονιστής στο MPA

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης είναι Λέκτορας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιες Πολιτικές», Οικονομολόγος και Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε Πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου. Είναι διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Από το 2018 είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εντοπίζονται στον τομέα της δημόσια πολιτικής, με εξειδίκευση στην έρευνα-τεχνολογία-καινοτομία, στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ο Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια, και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, εκθέσεις και κείμενα εργασίας. Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει –μεταξύ άλλων- Επιστημονικός Σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελλάδα) και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ελλάδα).