ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χρυσούλα Μουκίου

Θέση

Επισκέπτρια Ερευνήτρια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου – Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Σπουδές:

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών δημοσίου δικαίου από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ με βαθμό «άριστα» και πρόταση για χορήγηση βραβείου της Νομικής Σχολής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LLM ) από τη Σορβόννη (Paris I Panthéon-Sorbonne) στο δημόσιο δίκαιο (D.E.A. Droit Public Interne) ως υπότροφος του Ιδρύματος Μ.Στασινόπουλου.
 • Ασκούμενη Δικαστής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
 • Πτυχίο της Νομικής Σχολής Αθηνών με διάκριση και λήψη υποτροφίας Ι.Κ.Υ. καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
 • Αποφοίτηση από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή, πρώτη, με χορήγηση βραβείου «Σαρρή» για την αριστεία στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών (η εισαγωγή στη ΒΠΣ έγινε κατόπιν εξετάσεων).

Επιστημονική Δραστηριότητα:

 • Αν. Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπου υπηρετεί από το 2007. Αντικείμενο διδασκαλίας: διοικητικό δίκαιο, (εισαγωγή, δίκαιο διοικητικών πράξεων, γενικές αρχές), ευρωπαϊκό δίκαιο, δίκαιο και οικονομία, δίκαιο δημοσίων συμβάσεων.
 • Επισκέπτρια στο Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ George Washington University (GWU) το 2014, με ειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.
 • Επισκέπτρια στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών Παρισίων (SciencesPo Paris) το 2015, με ειδίκευση σε θέματα δικαίου και οικονομίας.
 • Διαλέξεις – διδασκαλία στο εξωτερικό: GWU των H.Π.Α., Paris I Panthéon-Sorbonne Γαλλίας, SciencesPo Paris Γαλλίας, Berlin Γερμανίας (Deutsches Institut für Menschenrechte), Nottingham H.B., Brescia Ιταλίας, Utrecht Ολλανδίας, Baçheşehir Κωνσταντινούπολης, Sofia Βουλγαρίας, Ανώτατο Δικαστήριο Λευκωσίας.
 • Συνεργασία με την World Bank σχετικά με θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης με έμφαση στη διαφάνεια και στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη σύναψη αναπτυξιακών συμβάσεων.

Περαιτέρω δραστηριότητα:

 • Μέλος πολυάριθμων διοικητικών επιτροπών του Παντείου Πανεπιστημίου προς επιστήριξη του έργου του.
 • Μέλος πολυάριθμων κυβενητικών νομοπαρσκευαστικών επιτροπών.
 • τ. Ειδική Επιστήμων στο Συνήγορο του Πολίτη.
 • τ. Ειδική Συνεργάτις στην Εθνική Επιτροπή γιατα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
 • τ. Ειδική Συνεργάτις του ΓΓΔΟ του ΥΠΕΞ.
 • Νυν άμισθη Νομική Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού Ασύλου και Μετανάστευσης

Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες:

 • Mέλος της Ομάδας Επιστημόνων Συγκριτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ την οποία διευθύνει η Καθηγήτρια Susan Rose-Ackermann.
 • Μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας ‘Globalization and Public Contracts’ που διευθύνει ο Καθηγητής Jean-Bernard Auby της SciencesPo Paris.

Μονογραφίες/Δημοσιεύσεις:

 • «Η Σιωπή της Διοίκησης.Προς ένα de lege ferenda διοικητικό δίκαιο».εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Σειρά Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, ιδρυθείσα υπό Φ. Βεγλερή, Πρόλογος Ε.Σπηλιωτόπουλου, επ. Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκού, τ. Προέδρου Ακαδημίας Αθηνών, 2004,
 • «Η κανονιστική αρμοδιότητα της Διοίκησης. Υπό το πρίσμα νεότερων νομολογιακών εξελίξεων», εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, Πρόλογος Χ. Γεραρή, επ. Προέδρου Συμβουλίου της Επικρατείας, 2010,
 • «Διαφάνεια, ακεραιότητα και εντιμότητα στις δημόσιες συμβάσεις. Η επίδραση του διεθνούς soft law σε επίπεδο δημοσίων συμβάσεων», εκδ.Νομική Βιβλιοθήκη,Πρόλογος Γ.-Σ. Κούρτη, επ. Προέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 • Εξήντα άρθρα-δημοσιεύσεις σε περιοδικά (ελληνικά και ξενόγλωσσα) και συλλογικούς τόμους (ελληνικούς και ξενόγλωσσους) στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα επί θεμάτων διοικητικού δικαίου, ευρωπαϊκού δικαίου, συγκριτικού δικαίου και δικαίου δημοσίων συμβάσεων.

Ξένες γλώσσες:

Άπταιστα την γαλλική και την αγγλική γλώσσα. Σε ερευνητικό επίπεδο τη γερμανική και την ιταλική γλώσσα.

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.