ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δήμητρα Καβαρνού

Θέση

Λέκτορας στα Οικονομικά Ακινήτων και Επενδύσεις

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Δρ Δήμητρα Καβαρνού κατέχει διδακτορικό πάνω στα Οικονομικά των Ακινήτων (με υποτροφία) από το Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταπτυχιακό πάνω στο Κατασκευαστικό Management από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του ΗΒ και πτυχίο πάνω στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην Ελλάδα. Έχει μακράν ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου όπως το Πανεπιστήμιο του Cambridge όπου δούλεψε ως Ανώτερη Ερευνήτρια, το Πανεπιστήμιο Nottingham Trent όπου εργάστηκε ως Λέκτορας/Ανώτερη Λέκτορας στα Οικονομικά των Ακινήτων και το Πανεπιστήμιο του Reading ως βοηθός διδασκαλίας και έρευνας κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται πάνω στις δυναμικές των Οικιστικών Αγορών, τις επιπτώσεις του τουρισμού στην Οικιστική Ανάπτυξη Ακινήτων, τη μοντελοποίηση των τιμών και των ενοικίων στα ακίνητα, τους μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την Αγορά Ακινήτων και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις στις Αστικές και Περιφερειακές περιοχές. Εργάστηκε επίσης ως Οικονομική αναλύτρια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας.