ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ηλίας Καραγιάννης

Θέση

Επισκέπτης Καθηγητής

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ Ηλίας Γ. Καραγιάννης είναι Kαθηγητής Επιστήμης, Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και συνιδρυτής και συν-διευθυντής του Global and Entrepreneurial Finance Research Institute (GEFRI) και διευθυντής έρευνας για την Επιστήμη, την Τεχνολογία , την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα στο Κέντρο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURC) στο George Washington University School of Business (GWSB) στην Ουάσινγκτον, DC. Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Δρ Καραγιάννη επικεντρώνονται στους τομείς των στρατηγικών συμπράξεων Κυβέρνησης-Πανεπιστημίου-Βιομηχανίας, στην τεχνολογία οδικής χαρτογράφησης, στην μεταφορά τεχνολογίας και εμπορευματοποίηση της, στην διεθνής πολιτική επιστήμη και τεχνολογία, στην τεχνολογική επιχειρηματικότητα και στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.