ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ευανθίας Ζερβούδη

Θέση

Επίκουρη Καθηγήτρια σε Ποσοτικές Μέθοδοι και Χρηματοοικονομικά

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Ευανθία Ζερβούδη είναι κάτοχος πενταετούς Διπλώματος (ισοδύναμου με MSc) στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, MPhil και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει περισσότερες από 10 δημοσιεύσεις (άρθρα σε διεθνή περιοδικά και εφημερίδες (με κρίση) και κεφάλαια βιβλίων) στα πεδία των επιστημονικών της ενδιαφερόντων που περιλαμβάνουν Κλασικά και Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Διαχείριση Κινδύνου, Λήψη Αποφάσεων υπό καθεστώς κινδύνου και αβεβαιότητας, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Υπολογιστικά Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Αποτίμηση Αξιόγραφων, Τραπεζική. Έχει διδάξει οικονομικά και χρηματοοικονομικά μαθήματα με μαθηματικές εφαρμογές, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε Πανεπιστήμια όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως Ερευνήτρια και Ειδική Επιστημονική Σύμβουλος σε οικονομικά, χρηματοοικονομικά και τραπεζικά projects. Εργάζεται εκτενώς σε οικονομική και χρηματοοικονομική μοντελοποίηση με χρήση ποσοτικών και οικονομετρικών μεθόδων και μαθηματικών μεθόδων βελτιστοποίησης.