ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γεώργιος Γεωργιάδης

Θέση

Επισκέπτης Λέκτορας στο Αστικό Δίκαιο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και εταίρος στη δικηγορική εταιρία «LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» από το 2013. Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, σπούδασε στην Νομική Σχολή του ΑΠΘ, από την οποία έλαβε με άριστα το πτυχίο του το 2011. Αμέσως, συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο αστικό και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στο Ludwig-Maximilians Universität του Μονάχου (2012). Τον Ιούλιο του 2017 αναγορεύθηκε με τον βαθμό «άριστα με διάκριση» διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ στον κλάδο του αστικού δικαίου με θέμα διατριβής «Παραίτηση από δικαίωμα», για την εκπόνηση της οποίας έλαβε υποτροφία από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Το 2019 δημοσιεύθηκε η δεύτερη μονογραφία του με θέμα «Αναδοχή ανηλίκου», η αρχική μορφή της οποίας είχε βραβευθεί το 2015 από την Ακαδημία Αθηνών. Από το 2018 είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ με αντικείμενο μελέτης «Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο», για την οποία έχει λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.

Παράλληλα, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και σήμερα είναι ειδικός επιστήμων κατά το πδ 407/80 στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ, ενώ το 2018 δίδαξε και στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, με αντικείμενο διδασκαλίας μαθήματα του Αστικού Δικαίου. Επίσης, το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος «Ζητήματα Αστικού Δικαίου και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος «Δίκαιο και Πληροφορική» των τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι μέλος της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος και της Ένωσης Αστικολόγων. Από το 2021 είναι Επισκέπτης Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ της Πάφου με γνωστικό αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο.

Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο εστιάζει στο Αστικό Δίκαιο, αλλά περιλαμβάνει και θέματα από την Πολιτική Δικονομία και το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.