ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ιουλίτα Αγγελοπούλου

Θέση

Σχεδιάστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Ιουλίτα Αγγελοπούλου έχει σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας καθώς και στον τομέα της Οπτικής Επικοινωνίας και των Διαδραστικών Μέσων. Έχει εργαστεί ως πιστοποιημένη λέκτορας του Πανεπιστημίου του Derby στο Κολέγιο Βακαλό στην Αθήνα. Έχει παραγάγει εκπαιδευτικό υλικό για φορείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας.