ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

π. Κωνσταντίνος Κωστάκης

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο π. Κωνσταντίνος Ε. Κωστάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1984) και την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου (1979). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο Ιστορικής Θεολογίας (1984-1986) και είναι κάτοχος πρώτου διδακτορικού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995), καθώς και δεύτερου διδακτορικού τίτλου στο γνωστικό πεδίο της Ιστορίας της Ελληνικής Παιδείας από το ίδιο Πανεπιστήμιο (2009). Διαθέτει διδακτική ακαδημαϊκή εμπειρία, ως διδάξας (Άρθρ. 5 Π.Δ. 407/1980) επί τετραετία (2001-2005) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως Επισκέπτης Καθηγητής στο University of Balamand St. John of Damascus Institute of Theology (Απ. 7327/13/ΑΣ 312 – 25/05/2005 ΥΠΕΞ Ελλάδας), ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Μ.Π.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου “Νεάπολις” Πάφου (2013-2017) και ως υπεύθυνος και εισηγητής Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης (1995-1999).