ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μιχάλης Μπαρδάνης

Θέση

Επισκέπτης Καθηγητής

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ. Μιχάλης Μπαρδάνης είναι Πολιτικός μηχανικός (ΕΜΠ 1997), MSc Εδαφομηχανικής (Imperial College, Λονδίνο 1998), κάτοχος διδακτορικού από τον Τομέα Γεωτεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΕΜΠ 2016). Από το 1998 εργάζεται ως γεωτεχνικός μηχανικός στην Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί με την έρευνα, αξιολόγηση και μελέτη πρακτικά κάθε είδους γεωτεχνικού έργου, με ειδίκευση στη διερεύνηση και αποκατάσταση κατολισθήσεων και γενικότερα την ευστάθεια πρανών. Από το 2009 διευθύνει το εργαστήριο γεωτεχνικής μηχανικής της εταιρείας ΕΔΑΦΟΣ A.E. το οποίο σχεδίασε και οργάνωσε ο ίδιος. Έχει εργαστεί για έργα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Υπήρξε βοηθός καθηγητή στο μάθημα Εδαφομηχανική Ι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (2000-2004), εισηγητής ειδικών σεμιναρίων γεωτεχνικής μηχανικής από το 2013. Διδάσκει Τεχνική Γεωλογία, Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις από το 2018. Είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ) από το 2008, Γενικός Γραμματέας της από το 2015 ως το 2019, και Πρόεδρός της από το 2019. Έχει δώσει 6 διαλέξεις μετά από πρόσκληση στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αγγλία, έχει συγγράψει 67 επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε περιοδικά και συνέδρια μετά από κρίση. Είναι κριτής σε 5 διεθνή περιοδικά γεωτεχνικής μηχανικής, κατ’ επανάληψη κριτής σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και μέλος των Τεχνικών Επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ISSMGE) TC208 “Slope Stability in Engineering Practice” και TC106 “Unsaturated Soils”. Ως μέλος της τελευταίας από το 2010, έχει αναλάβει τη διοργάνωση του 8ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Μη Κορεσμένων Εδαφών το 2023 στην Μήλο στην Ελλάδα και είναι Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.