ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σταύρος Χριστοδούλου

Θέση

Λέκτορας στην Ιστορία του Παρευξείνιου χώρου

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ. Σταύρος Χριστοδούλου είναι Λέκτορας Οικονομικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Έχει εκπονήσει Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το 2018 του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του διδάκτορα με επιστημονικό πεδίο στην Αρχαία Ιστορία με έμφαση στην Οικονομία της αρχαιότητας στον Παρευξείνιο Χώρο. Το 2014 έγινε κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 2011 έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο Black Sea Cultural Studies με εξειδίκευση στην Ιστορία και Αρχαιολογία από το International Hellenic University. Έλαβε το πτυχίο του το 2009 ως αριστούχος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και Ελλάδος, από το Ίδρυμα Ωνάση και το ίδρυμα Λεβέντη. Είναι συγγραφέας και ερευνητής, δημοσιεύοντας επιστημονικά άρθρα σε θέματα που άπτονται της Οικονομικής Ιστορίας, της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας  και του πολιτισμού ενώ παράλληλα είναι μέλος και σε αρκετούς πολιτιστικούς οργανισμούς και ινστιτούτα της χώρας.