ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στέφανη Παντελίδου

Θέση

Λέκτορας Γνωστικής Ψυχολογίας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Στέφανη Παντελίδου είναι Λέκτορας Γνωστικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις και η συντονίστρια του έργου MULTISPACE που χρηματοδοτείται από μια υποτροφία ΔΙΔΑΚΤΩΡ. Κατέχει πτυχίο στην Ψυχολογία, μεταπτυχιακό στη Γνωστική, Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία με εστίαση στη Γνωστική Ψυχολογία και διδακτορικό στη Ψυχολογία με εστίαση στη Γνωστική Ψυχολογία και με ιδιαίτερη έμφαση στη Μεθοδολογία της Έρευνας, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έρευνα της επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται, αναπαριστούν και ενημερώνουν χωροταξικές πληροφορίες που κωδικοποιούν μέσω διαφορετικών αισθήσεων (ιδιαίτερα της όρασης και της αφής) και λεκτικά. Επίσης, διερευνά διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ενσωματώνουν αισθητηριακές και λεκτικές χωροταξικές πληροφορίες. Έχει επίσης εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμονας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου δίδαξε μαθήματα Πειραματικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας. Έχει επίσης εργαστεί ως λέκτορας μερικής απασχόλησης και ως διδακτική/επιστημονική συνεργάτης σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα ενώ έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον πειραματικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.