ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζήνων Ζήνωνος

Θέση

Επίκουρος Καθηγητής στο Internet of Things

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο