Μεταπτυχιακό Θεολογικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόδοση μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη της Θεολογίας, με στόχο την απόκτηση ειδικών επιστημονικών εφοδίων υψηλής στάθμης στην εν λόγω επιστήμη. Στοχεύει στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών της Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε πτυχιούχους Θεολογίας, Φιλοσοφίας, Φιλολογίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Ιστορίας, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, καθώς και άλλων παρεμφερών Σχολών και Τμημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΎ ΘΕΟΛΟΓΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών με σπουδαστές που προέρχονται τόσο από την Κύπρο και την Ελλάδα, όσο και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα αποτελεί σταθμό για την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών της Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης. Η πολύ επιτυχής λειτουργία του Προγράμματος οφείλεται στο έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό με υψηλού επιπέδου επιστημονικές προδιαγραφές και διεθνή αναγνώριση. Μπορούν να το παρακολουθήσουν κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι, εκπαιδευτικοί, φιλόλογοι, διδάσκαλοι, καθώς και πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων.

Κύριοι στόχοι του Μεταπτυχιακού Θεολογικών Σπουδών

 • Η κατάρτιση των φοιτητών, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην επιστημονική έρευνα ή στα καθήκοντά τους, διακονώντας την Εκκλησία στο αξιόλογο έργο που επιτελεί στην κοινωνία.
 • Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής παιδείας σε θεολόγους, πνευματικούς ανθρώπους και επιστήμονες ανθρωπιστικών σπουδών, που θέλουν να εμβαθύνουν σε θεολογικά θέματα και να αποκτήσουν κατάρτιση που θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική και προσωπική τους δημιουργική πορεία.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

 1. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και συγγραφής Το γνωστικό πεδίο παρουσιάζει τις βασικές μεθοδολογικές αρχές που είναι αναγκαίες για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας στον κλάδο της Θεολογικής Επιστήμης.
 2. Πατερική – Συστηματική Θεολογία Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τις βασικές πτυχές της Θεολογικής Διδασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας και ειδικότερα της Δογματικής και Ηθικής Διδασκαλίας τους σε συγκριτική αντιπαράθεση με τις σχετικές Διδασκαλίες των άλλων Εκκλησιών και Ομολογιών, καθώς και την εξαιρετική συμβολή των Πατέρων της Εκκλησίας στην ανάπτυξη του γενικότερου φιλοσοφικού στοχασμού.
 3. Εκκλησιαστική Ιστορία Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τον τομέα της γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, με ειδική αναφορά στην ιστορία των Πατριαρχείων και των λοιπών Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, και εμβαθύνει ιδιαίτερα στον τομέα της Ιστορίας των επτά Οικουμενικών Συνόδων.
 4. Κανονικό Δίκαιο-Ποιμαντική Θεολογία και Πρακτική Το γνωστικό πεδίο αποσκοπεί αφενός να εξετάσει τις Κανονικές Πηγές που αναδύθηκαν συνοδικά κατά την πρώτη χιλιετία, µε ιδιαίτερη έμφαση στη θεολογία, την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στη ζωή της Εκκλησίας, καθώς και στη σχέση τους με την ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας, και αφετέρου να παράσχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σχετικά με την οργάνωση και άσκηση του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας.
 5. Βιβλική Θεολογία Το γνωστικό πεδίο επιχειρεί την εισαγωγή των σπουδαστών στις βιβλικές σπουδές και πιο συγκεκριμένα στην κριτική προσέγγιση των βιβλικών κειμένων, τη βιβλική ερμηνευτική και τη θεολογική ανάλυση των κυριότερων όρων, εννοιών και περικοπών της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.
 6. Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός Διάλογος Το γνωστικό πεδίο παρουσιάζει αφενός τους διμερείς και πολυμερείς θεολογικούς διαλόγους της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις λοιπές Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες και αφετέρου το διαθρησκειακό διάλογο της Ορθοδοξίας με τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ.
 7. Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας και της Βυζαντινής Τέχνης Το γνωστικό πεδίο αποσκοπεί αφενός να παρουσιάσει την ιστορία και τη θεολογική αξία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Λατρείας από την πρωτοχριστιανική εποχή μέχρι και τη διαμόρφωση των διάφορων λειτουργικών τύπων, και αφετέρου να αναδείξει τη διαχρονική σημασία της βυζαντινής τέχνης (αγιογραφίας και μουσικής) για τη χριστιανική λατρεία, προβάλλοντας τη στενή και λειτουργική σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους και παρέχοντας τη δυνατότητα βασικών γνώσεων της βυζαντινής Μουσικολογίας.
 8. Θέματα εξήγησης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής Το γνωστικό πεδίο αναφέρεται σε μεθόδους και εργαλεία εξήγησης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής και στην κριτική συλλογή βιβλικών δεδομένων. Στόχος είναι οι  φοιτητές και οι φοιτήτριες να μπορούν να αναπτύσσουν και να διατυπώνουν την ορθόδοξη θεολογική τους άποψη, λαμβάνοντας υπόψη την Αγία Γραφή και την μαρτυρία της.
 9. Παιδαγωγική και Χριστιανική Παιδαγωγική Το γνωστικό πεδίο επιχειρεί να παρουσιάσει αφενός τις βασικές αρχές που διέπουν το πολυδιάστατο φαινόμενο της αγωγής και μάθησης και αφετέρου τις παιδαγωγικές απόψεις των Πατέρων της Εκκλησίας σε συνάρτηση με τις απόψεις των σύγχρονων Χριστιανοπαιδαγωγών.
 10. Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος οι σπουδαστές σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, ετοιμάζουν τη συγγραφή της Διπλωματικής τους εργασίας.

Σεμινάρια:

Παράλληλα με τα εντατικά μαθήματα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν ενισχυτικά Σεμινάρια ως εξής:

 • Ελληνικής Παλαιογραφίας και αναγνώσεως χειρογράφων στα πλαίσια του εργαστηρίου Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Παλαιογραφίας και Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού «Saint Neophytos Lab»
 • Τόποι Λατρείας και Δρόμοι του Μοναχισμού (τομέας θρησκευτικού τουρισμού).
 • Μορφές Πρακτικής της Ορθοδόξου Λατρείας και Ποιμαντικής Πράξης στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας.
 • Μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση Η/Υ για τον σχεδιασμό και τη συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού στις Θεολογικές Σπουδές μπορούν να αξιοποιήσουν το δίπλωμά τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο ποιμαντικό, κοινωνικό και ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, στην εκκλησιαστική δημοσιογραφία, ή να υπηρετήσουν άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προσφέροντας τις γνώσεις τους στις Γραμματείες Μητροπόλεων, στις Διευθύνσεις Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, σε χριστιανικούς αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού. Κριτήρια Εγγραφής

 • Πτυχίο Θεολογικών Τμημάτων από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 • Πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Συνέντευξη.

Διάρκεια Σπουδών:  Τρία (3) εξάμηνα Το ανωτέρω πρόγραµµα λειτουργεί µε την ευλογία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόµου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
THEO501Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και συγγραφήςΥποχρεωτικό7.5
THEO521Πατερική - Συστηματική ΘεολογίαΥποχρεωτικό7.5
ΤΗΕΟ530Εκκλησιαστική ΙστορίαΥποχρεωτικό7.5
THEO561Κανονικό Δίκαιο-Ποιμαντική Θεολογία και ΠρακτικήΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
THEO511Βιβλική ΘεολογίαΥποχρεωτικό7.5
THEO541Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός ΔιάλογοςΥποχρεωτικό7.5
THEO571Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας και της Βυζαντινής ΤέχνηςΥποχρεωτικό7.5
ΤΗΕΟ563Θέματα εξήγησης και ερμηνείας της Αγίας ΓραφήςΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
THEO550Παιδαγωγική και Χριστιανική ΠαιδαγωγικήΥποχρεωτικό7.5
THEO600Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβήΥποχρεωτικό22.5
The studies are concluded with a dissertation elaborated by students in the field of one of four directions of Theological Studies: a) Ecclesiastical History and Byzantine Civilization; b) Patristic Studies and Systematic Theology; c) Pastoral and Practical Theology and d) Christian Pedagogy and Philosophy of Education.

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

 • Πτυχίο Θεολογικών Τμημάτων από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 • Πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 •  Συνέντευξη.
 • Πιστοποίηση επάρκειας στην αγγλική γλώσσα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ ή δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γιώργος Γεωργής

Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας

Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών

Συντονιστής Μεταπτυχιακού στην Ιστορία και Μεταπτυχιακό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Εξ αποστάσεως)

Ο Γιώργος Γεωργής είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, μέλος του Συμβουλίου και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ιστορίας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Γεώργιος Μαρτζέλος

Καθηγητής Θεολογίας

Πρόεδρος Τμήματος Θεολογικών Σπουδών

Συντονιστής Μεταπτυχιακού στις Θεολογικές Σπουδές (Συμβατικό και Εξ αποστάσεως)

Ο Γεώργιος Μαρτζέλος (Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Θεολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1948. Σπούδασε Θεολογία, Ιστορία και Φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης (1966-1971)...

Δικαιάκος Αθηναγόρας

Επίκουρους Καθηγητής στη Ποιμαντική Θεολογία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας (Γεώργιος) Δικαιάκος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Έλαβε Πτυχίο Κλασικής Φιλολοφίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α....

π. Κωνσταντίνος Κωστάκης

Επίκουρος Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας

Ο π. Κωνσταντίνος Ε. Κωστάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1984) και την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου (1979).
Ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master of Arts) στην Επιστήμη της Θεολογίας με στόχο την κάλυψη Εκκλησιαστικών και Εκπαιδευτικών αναγκών.

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.