Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων θεωρητικών και βασισμένων στην έρευνα προσεγγίσεων, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας αναπτύσσοντας επαγγελματίες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ευημερίας και υποστήριξης σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, ομάδες, το εκπαιδευτικό σύστημα, οργανώσεις και άλλα ιδρύματα. Το πρόγραμμα πληροί όλα τα κριτήρια της νομοθεσίας για εξάσκηση του επαγγέλματος του ειδικού ψυχολόγου στην Κύπρο και διεθνώς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

3 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

180 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για θέματα συμβουλευτικής με στόχο την επαγγελματική εξειδίκευση και κατάρτιση. Οι εφαρμογές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σήμερα εστιάζονται στην προώθηση ενός καλύτερου και πιο ποιοτικού τρόπου ζωής και την υποστήριξη ατόμων που θέλουν να επιλύσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους, να διαχειριστούν επιτυχώς καταστάσεις κρίσης και να αγωνιστούν για να ικανοποιήσουν τους στόχους και τις ανάγκες τους.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία επιδιώκει να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στη Συμβουλευτική Ψυχολογία που θα πληροί τα κριτήρια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο. Το πρόγραμμα αποβλέπει ειδικότερα στα ακόλουθα:

  • Στη διεύρυνση και εμπέδωση ερευνητικά θεμελιωμένης γνώσης που αφορά στην ανθρώπινη ανάπτυξη και μάθηση και στη διασύνδεσή της με τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη συμβουλευτική διαδικασία κατά πλαίσιο.
  • Στη διεύρυνση της ερευνητικής εμπειρίας και το σχεδιασμό κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης και παρέμβασης στη συμβουλευτική διαδικασία.
  • Στην εκ μέρους των φοιτητών/φοιτητριών συνειδητοποίηση των πολιτισμικών, δεοντολογικών και κοινωνικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στη συμβουλευτική πρακτική και έρευνα.
  • Στην απόκτηση συμβουλευτικών δεξιοτήτων εξειδικευμένων ως προς το πλαίσιο εφαρμογής τους.
  • Στην απόκτηση δεξιοτήτων διάγνωσης διαταραχών της συμπεριφοράς και τη μάθηση τεχνικών παρέμβασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίζουν τους αιτιολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο πελάτης τους.
  • Επιλέξουν τις κατάλληλες και πολιτισμικά ευαίσθητες τεχνικές που βασίζονται στην έρευνα για την προσέγγιση του προβλήματος του πελάτη τους.
  • Εντοπίσουν και να διερευνήσουν, με μεθοδολογικά έγκυρο τρόπο, θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργασθούν σε πληθώρα πλαισίων, ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιθυμούν να παρέχουν. Μπορούν, για παράδειγμα, να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με δικό τους γραφείο παροχής ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών, αξιολογήσεων, και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, ομάδες και οργανώσεις. Επίσης, ένας απόφοιτος μπορεί να εργασθεί σε κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, και εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΣΨΥΧ501Ηθική και Δεοντολογία
στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
Υποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ502Ερευνητικές Μέθοδοι και Στατιστική Υποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ504Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική Υποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ506Ψυχοπαθολογία Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΣΨΥΧ505Ψυχομετρία Υποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ521Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής Υποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ503Συμβουλευτική Ψυχολογία σε θέματα ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ508Συμβουλευτική στο Σχολικό Πλαίσιο Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΣΨΥΧ509Επαγγελματική Συμβουλευτική Υποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ510Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων Υποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ511Συμβουλευτική Ζεύγους και Οικογένειας Υποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ512Διατριβή I Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΣΨΥΧ513Εξειδικευμένα θέματα στη Συμβουλευτική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ514Ομαδική Συμβουλευτική Υποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ515Προπαρασκευή Πρακτικής Υποχρεωτικό7.5
ΣΨΥΧ516Διατριβή II Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΣΨΥΧ517Πρακτική Ι – 500 Ώρες ή/Επιλογής22.5
ΣΨΥΧ530Ερευνητική Κατεύθυνση ΙΕπιλογής
ΣΨΥΧ519Διατριβή III Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΣΨΥΧ518Πρακτική IΙ – 500 Ώρες ή/Υποχρεωτικό22.5
ΣΨΥΧ531Ερευνητική Κατεύθυνση ΙΙΕπιλογής
ΣΨΥΧ520Διατριβή IVΥποχρεωτικό7.5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάριος Αργυρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας

Ο Μάριος Αργυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων Κύπρου.

Άνδρη Χριστοδούλου

Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.)

Η Άνδρη Χριστοδούλου είναι Διευθύντρια στο Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) και Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος...

Κωνσταντίνα Ζαμπά

Λέκτορας στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η Δρ. Κωνσταντίνα Ζάμπα είναι εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος και Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος...

Λίνα Ευθυβούλου

Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Η Δρ Λίνα Ευθυβούλου είναι εγγεγραμμένη ως Chartered Counselling Psychologist, διατηρεί καθήκοντα Λέκτορα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Επόπτη στο Τμήμα Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Γλυκερία Ρέππα

Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Η Γλυκερία Ρέππα είναι Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος και συν-συντονίστρια του ΠΜΣ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας....

Άρτεμις-Μαργαρίτα Γρίβα

Λέκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας

Η Άρτεμις-Μαργαρίτα Γρίβα κατέχει διδακτορικό στην Κοινωνική Ψυχολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακό στην Κοινωνική και Διαπολιτισμική Ψυχολογία από το Université Libre de Bruxelles του Βελγίου....
Γιώργος Τσίτσας

Γιώργος Τσίτσας

Επισκέπτης Λέκτορας

Έλαβε διδακτορικό στην Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MSc στην Συμβουλευτική Ψυχολογία από το City University στο Λονδίνο. Έχει εργαστεί σε διάφορα συμβουλευτικά κέντρα πανεπιστημίων....
Πρόγραμμα το οποίο προσφέρει στους απόφοιτούς του όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να βοηθήσουν άτομα / ζευγάρια / οικογένειες και ομάδες στον εντοπισμό, την πρόληψη, την παρέμβαση και / ή την πραγματοποίηση παραπομπών, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με το μοντέλο του επιστήμονα-επαγγελματία.