Έρευνα

Submenu

Ερευνητικές Συνεργασίες

Στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου η ακαδημαϊκή έρευνα αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα μέσα από τη συνεισφορά στην τοπική κοινωνία. Συνεργαζόμαστε σε καθημερινή βάση με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο – εργαζόμενοι για την από κοινού έρευνα, την επανεξέταση ακαδημαϊκών και ερευνητικών εγγράφων, την οργάνωση συνεδρίων και την απόδοση σεμιναριακών εργασιών. Η άποψή μας είναι ότι οι συνεργασίες λειτουργούν καλύτερα από κάτω προς τα πάνω, ωθούμενες από τα κοινά ερευνητικά πεδία των ακαδημαϊκών και στις υπηρεσίες της διαρκούς διδασκαλίας και της έρευνας.

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις (ΕΠΝ) αποτελείται από Ερευνητές, Συμβούλους, Νομικό Σύμβουλο, Ακαδημαϊκούς και Διοικητικούς, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να εντοπίσουν, να υποβάλουν αίτησεις για χρηματοδότηση και να διαχειριστούν τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ε.Ε. (Ορίζοντας 2020, το 7ο ΠΠ,RFCSERASMUS, LIFE κλπ).

Η ομάδα διαχειρίζεται και παρακολουθεί όλες τις πτυχές του οικονομικού και νομικού χαρακτήρα όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στα οποία το Πανεπιστήμιο Νεάπολις συμμετέχει ως εταίρος.

Κάντε κλικ εδώ για τα προγράμματα

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

    Επιλογή Προγράμματος

    *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.