Έρευνα

Submenu

Οδηγίες για Συγγραφείς

Όλα τα κείμενα θα πρέπει να είναι αυθεντικά και θα ελεγχθούν μέσω του ειδικού προγράμματος Turnitin για περιπτώσεις ομοιότητας ή λογοκλοπής.

Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες υποβολής.

Όλα τα κείμενα που δεν συμμορφώνονται με αυτές θα απορρίπτονται.

Λίστα Ελέγχου

Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους κανόνες:

 • Κανόνες
 • Πρωτότυπο έργο
 • Η μορφή αρχείου να είναι το word
 • Το κείμενο να είναι ανώνυμο
 • Το κείμενο πρέπει να συμμορφώνεται με τις στιλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις του περιοδικού
 • Εισαγωγή αναφορών με σωστό τρόπο
 • Τήρηση ορίου λέξεων

Σχέδιο υποβολής

Όλα τα κείμενα θα πρέπει να είναι double-spaced και να περιλαμβάνουν σημειώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές για όλες τις πηγές τους.

Όλα τα κείμενα θα αξιολογηθούν με την διαδικασία των κριτών

Όλα τα κείμενα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν καμία αναφορά για τους συγγραφείς των κειμένων. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να στέλνετε εκτός του ανώνυμου κειμένου και ένα συνοδευτικό κείμενο το οποίο να παρέχει τις εξής πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο συγγραφέων, ιδιότητα, διεύθυνση, e-mail, abstract και λέξεις κλειδιά και το κείμενο.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το σύστημα του Harvard το οποίο ορίζεται ως το κύριο στυλ του περιοδικού.

Για λόγους τυποποίησης προτείνεται στους ερευνητές να εισάγουν τις βιβλιογραφικές τους αναφορές αυτόματα μέσω του ίδιου του word.

Πληροφορίες μπορούν να βρουν στα ακόλουθα link:

Βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο

 • Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να ενταχθούν στο κείμενο με βάση το σύστημα συγγραφέας- ημερομηνία. Όπου αυτό χρειάζεται εισάγουμε και τους αριθμούς των σελίδων.
  Χρησιμοποιούμε την ακόλουθη παρουσίαση: 

  • Για ένα συγγραφέα: (Bayoumi, 1971) and (Bayoumi, 1971, p. 21).
  • Για δύο συγγραφείς: (Bayoumi & Eichengreen, 1992) and (Bayoumi & Eichengreen, 1992, p. 45)
  • Για τρείς ή περισσότερους συγγραφείς: (Bayoumi, et al., 1992) and (Bayoumi, et al., p. 45)
 • Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά στο τέλος του κειμένου.
 • Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να περιλαμβάνουν τα ονόματα των συγγραφέων και να περιλαμβάνονται στο κείμενο (αλλά και το αντίθετο).

Βιβλιογραφικές αναφορές έξω από το κείμενο

Journal articles:

 • Lucas, R., 1988. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), pp. 3-42.
 • Heipertz, M. & Verdun, A., 2005. The Stability and Growth Pact-Theorizing a Case in European Integration. Journal of Common Market Studies, 43(5), pp. 985-1008.
 • Eichengreen, B., Hausmann, R. & Hagen, J.V., 1999. Reforming Budgetary Institutions in Latin America: The Case for a National Fiscal Council. Open Economies Review, 10(4), pp. 415-442.

Books:

 • Dyson, K., 1994. Elusive Union: The Process of Economic and Monetary Union. London: Longman.
 • Heipertz, M. & Verdun, A., 2010. Ruling Europe: The Politics of the Stability and Growth Pact. Cambridge: Cambridge University Press.

Chapter in a book:

 • Verdun, A., 2007. A Historical Institutionalist Analysis of the Road to Economic and Monetary Union: A Journey with Many Crossroads. In: K. R. McNamara & S. Meunier, eds. Making History: European Integration and Institutional Change at Fifty. Oxford: Oxford University Press, pp. 195-210. 

Edited book:

 • Sklias, P. & Roukanas , S., eds. 2016. The Greek Political Economy. Delft: Eburon.

Working paper:

 • Reinhart, C.M. and Rogoff, K.S. 2008. This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises. NBER Working Paper Series, No. 13882, March.

Paper presented at a conference:

 • Maris, G., 2017. Asymmetrical Intergovernmentalism and the Eurozone’s Crisis. Paper presented at the UACES 47th Annual Conference, Jagiellonian University, Krakow, Poland, 4-6 September 2017.

Websites:

 • Fisher, I., 1930. The Theory of Interest. Library of Economics and Liberty. Available at «http://econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshTOI.html».

EU’s Publication

 • European Commission, 2007. Cohesion Policy 2007–2013: National Strategic Reference Frameworks. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.

EU’s Official document:

 • European Commission, 2014. President Juncker’s Mission Letter to Federica Mogherini, 1 November. Available at «http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/mogherini_en.pdf» Accessed 4 June 2015.

Υποσημειώσεις

Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να είναι αριθμημένες και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες.

Μην αριθμείτε τα διάφορα κεφάλαια

Tables, Figures and Charts

Figures, tables and charts μπορούν να παρουσιάζονται ως εξής:

Table 6: Gross Domestic Product (%).

Sources μπορούν να παρουσιάζονται ως εξής:

Source: Eurostat.