Έρευνα

Submenu

Kέντρο Έρευνας Διεθνούς Τουρισμού

Το Κέντρο Έρευνας Διεθνούς Τουρισμού (CITR) διενεργεί διεπιστημονικές έρευνες και προσφέρει εκπαίδευση που σχετίζεται με τον τουρισμό. Επίσης ενεργεί ως όχημα προκειμένου το ακαδημαϊκό προσωπικό, οι φοιτητές, και οι συνεργάτες του Πανεπιστημίου να διενεργήσουν εφαρμοσμένες και βασικές έρευνες στον τομέα του τουρισμού.

Το Κέντρο γνωστοποιεί τυχόν νέα ευρήματα σε μέλη της τουριστικής βιομηχανίας, στην κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές, και βοηθάει στη διαμόρφωση πολιτικής, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που θα οδηγήσει στη βελτίωση του τουριστικού προγραμματισμού και στην ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. Τα αντικείμενα έρευνας του Κέντρου είναι τα ακόλουθα:

  • Στρατηγικός Σχεδιασμός, Διαχείριση και Marketing Προορισμών, συμπεριλαμβανόμενης της εκτίμησης τουριστικών αναπτυξιακών σχεδίων και στρατηγικών ανάπτυξης του κλάδου και των προσφερόμενων προϊόντων
  • Ανάλυση των επιπτώσεων του Τουρισμού, συμπεριλαμβανόμενης της οικονομικής και κοινωνικής ανάλυσης σημαντικών δραστηριοτήτων και της αναγνώρισης και πρόβλεψης των αποτελεσμάτων από προτεινόμενα τουριστικά σχέδια ανάπτυξης
  • Περιφερειακή Τουριστική Ανάπτυξη, που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την Πάφο, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

    Επιλογή Προγράμματος

    *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.