Close

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τεχνολογία έχει σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σήμερα, η φόρμουλα για την... Read More | Share it now!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS)

Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες). Εγγραφές στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο/Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κάθε μάθημα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία είτε στο χειμερινό εξάμηνο είτε το εαρινό εξάμηνο μπορούν να επιλέγουν τα μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα οικεία εξάμηνα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου ξεκινάμε με τέσσερα βασικά μαθήματα. Το μάθημα «Καινοτόμες Τεχνολογίες» το οποίο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις τελευταίες καινοτόμες τεχνολογίες και να εξηγήσει πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο εργασίας, τη ζωή, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την αύξηση της οικονομικής παραγωγής. Ταυτόχρονα, το μάθημα της «Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» συμβάλλει στον προσδιορισμό του είδους της απαραίτητης καινοτομίας και στην επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας που κάθε εταιρεία αναζητά. Το μάθημα «Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής» απαιτείται για να βοηθήσει τους managers να διαχειριστούν το χρόνο και τους πόρους κατά την προσπάθειά τους να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στις επιχειρηματικές διαδικασίες μιας επιχείρησης. Τέλος, το μάθημα της «Μεθοδολογίας Έρευνας» στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τις μεθόδους της ακαδημαϊκής έρευνας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να γράφουν ακαδημαϊκά έγγραφα κάθε είδους (πανεπιστημιακές εργασίες, διατριβές, ακαδημαϊκά άρθρα κλπ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα όπως ο σχεδιασμός της έρευνας, η συλλογή δεδομένων / πληροφοριών, η αξιολόγηση των πηγών και η σύνταξη του κειμένου ενός ακαδημαϊκού βιβλίου.

Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου, συνεχίζουμε με τέσσερα μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 1 επιλογής από έναν κατάλογο 3 μαθημάτων).

Πιθανώς το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης είναι τα δεδομένα της. Τα δεδομένα αυξάνονται με ταχεία ταχύτητα και ο ρυθμός ανάπτυξης των πληροφοριών είναι πολύ υψηλός. Η ικανότητα εξαγωγής ευφυών πληροφοριών από τα μεγάλα δεδομένα εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για πολλές βιομηχανίες. Στο δεύτερο εξάμηνο προσφέρουμε το μάθημα «Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική» όπου οι φοιτητές μας έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να επιλέξουν τους καλύτερους τρόπους εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών από τα στοιχεία των εταιρειών με σκοπό να μπορούν να υποστηρίξουν τη σωστή λήψη αποφάσεων. Το μάθημα «Προγραμματισμού Επίλυσης Προβλημάτων» είναι υπεύθυνο να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν λύσεις για συγκεκριμένα επιχειρηματικά προβλήματα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων» έχει ως στόχο να διδάξει στους μαθητές το οργανωτικό και επιχειρηματικό πλαίσιο ανάπτυξης συστημάτων και να περιγράψει μεθοδολογίες, μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές ανάπτυξης συστημάτων για την ανάπτυξη λογισμικού ποιότητας.

Εάν θέλετε να βελτιώσετε την επιχείρησή σας σήμερα, είναι σημαντικό να καταλάβετε την τεχνολογία. Η κατανόηση της τεχνολογίας, η οποία για τους φοιτητές μας ήταν ένα ορόσημο που καθορίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο, οδηγεί άμεσα σε μια νέα πρόκληση που έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα, η ασφάλεια των πληροφορίων. Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας στις επιχειρήσεις σήμερα. Για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη, προσφέρουμε το μάθημα επιλογής «Ασφάλεια Πληροφοριών», όπου οι φοιτητές μας στο τέλος του μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες ασφάλειας που θα δυσκολέψουν την επίθεση στα συστήματα των εταιρειών.

Ένα άλλο μάθημα επιλογής που προσφέρεται κατά το δεύτερο εξάμηνο είναι το μάθημα «Ψηφιακό Μάρκετινγκ». Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ συμβάλλει στη δημιουργία μιας σφαιρικής στρατηγικής μάρκετινγκ – που αποσκοπεί στην αύξηση της προβολής και τη μεγιστοποίηση των εσόδων. Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές μας τη γνώση σχετικά με τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μάρκετινγκ και τη σημασία του για την επιτυχία του μάρκετινγκ.

Τέλος, το μάθημα επιλογής «Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές» στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές μας να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των mobile εφαρμογών και να τους δώσει όλες τις γνώσεις για τη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κι επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile.

Γενικά, ο στόχος του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία είναι να παρέχει σε κάθε φοιτητή μια ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου χρήσης των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη βελτίωση των επιχειρήσεων στη σημερινή ψηφιακή οικονομία και τη διερεύνηση των πτυχών διαχείρισης και καινοτομίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής. Οι εταιρείες αναπτύσσονται περισσότερο με βάση τις νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας μια κρίσιμη ανάγκη για επαγγελματίες που διαθέτουν τόσο επιχειρηματικές όσο και τεχνολογικές δεξιότητες. Ο απώτερος στόχος αυτού του μεταπτυχιακού στην Πληροφορική και την Ψηφιακή Καινοτομία είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Business και Technology, δίνοντας στους αποφοίτους μας ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα στην αγορά.

Για να αποκτήσουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι σπουδαστές είναι επίσης υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή. Η ερευνητική πρόταση υποβάλλεται από τον φοιτητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από έναν από τους καθηγητές ως επιβλέποντα. Η διπλωματική εργασία μπορεί να υποβληθεί έως και ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και να είναι πρωτότυπη.

Οι φοιτητές μπορούν να γράψουν τις μεταπτυχιακές διατριβές και τις ενδιάμεσες εργασίες στα αγγλικά ανεξάρτητα από τη γλώσσα του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία.

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία είναι δομημένο ως εξής:

ΚωδικόςΤίτλος μαθήματοςΤύποςECTS

Εξάμηνο 1

IS507Καινοτόμες ΤεχνολογίεςΥποχρεωτικό7,5
MBA583Ψηφιακή Καινοτομία και ΕπιχειρηματικότηταΥποχρεωτικό7,5
METH600Μεθοδολογία ΈρευναςΥποχρεωτικό7,5
IS503Διαχείριση Έργων ΠληροφορικήςΥποχρεωτικό7,5
30

Εξάμηνο 2

IS508Μεγάλα Δεδομένα και ΑναλυτικήΥποχρεωτικό7,5
IS501Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΥποχρεωτικό7,5
IS502Προγραμματισμός Επίλυσης ΠροβλημάτωνΥποχρεωτικό7,5
IS504Ασφάλεια ΠληροφορίωνΕπιλογής7,5
MDB505Ψηφιακό ΜάρκετινγκΕπιλογής7,5
IS505Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές Επιλογής7,5
30

Εξάμηνο 3

IS510Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30
30
90

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Διδακτικό Προσωπικό στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία