Close

Μεταπτυχιακό Θεολογικών Σπουδών

Το πρώτο πρόγραμμα Θεολογίας στην Κύπρο με ακαδημαϊκή εγκυρότητα και σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση. Σπούδασε χωρίς να αλλάξεις τους... Read More | Share it now!

Δομή του Μεταπτυχιακού των Θεολογικών Σπουδών Μεταπτυχιακού των Θεολογικών Σπουδών

 1. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και συγγραφής Το γνωστικό πεδίο παρουσιάζει τις βασικές μεθοδολογικές αρχές που είναι αναγκαίες για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας στον κλάδο της Θεολογικής Επιστήμης.
 2. Πατερική – Συστηματική Θεολογία Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τις βασικές πτυχές της Θεολογικής Διδασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας και ειδικότερα της Δογματικής και Ηθικής Διδασκαλίας τους σε συγκριτική αντιπαράθεση με τις σχετικές Διδασκαλίες των άλλων Εκκλησιών και Ομολογιών, καθώς και την εξαιρετική συμβολή των Πατέρων της Εκκλησίας στην ανάπτυξη του γενικότερου φιλοσοφικού στοχασμού.
 3. Εκκλησιαστική Ιστορία Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τον τομέα της γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, με ειδική αναφορά στην ιστορία των Πατριαρχείων και των λοιπών Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, και εμβαθύνει ιδιαίτερα στον τομέα της Ιστορίας των επτά Οικουμενικών Συνόδων.
 4. Κανονικό Δίκαιο-Ποιμαντική Θεολογία και Πρακτική Το γνωστικό πεδίο αποσκοπεί αφενός να εξετάσει τις Κανονικές Πηγές που αναδύθηκαν συνοδικά κατά την πρώτη χιλιετία, µε ιδιαίτερη έμφαση στη θεολογία, την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στη ζωή της Εκκλησίας, καθώς και στη σχέση τους με την ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας, και αφετέρου να παράσχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σχετικά με την οργάνωση και άσκηση του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας.
 5. Βιβλική Θεολογία Το γνωστικό πεδίο επιχειρεί την εισαγωγή των σπουδαστών στις βιβλικές σπουδές και πιο συγκεκριμένα στην κριτική προσέγγιση των βιβλικών κειμένων, τη βιβλική ερμηνευτική και τη θεολογική ανάλυση των κυριότερων όρων, εννοιών και περικοπών της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.
 6. Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός Διάλογος Το γνωστικό πεδίο παρουσιάζει αφενός τους διμερείς και πολυμερείς θεολογικούς διαλόγους της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις λοιπές Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες και αφετέρου το διαθρησκειακό διάλογο της Ορθοδοξίας με τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ.
 7. Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας και της Βυζαντινής Τέχνης Το γνωστικό πεδίο αποσκοπεί αφενός να παρουσιάσει την ιστορία και τη θεολογική αξία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Λατρείας από την πρωτοχριστιανική εποχή μέχρι και τη διαμόρφωση των διάφορων λειτουργικών τύπων, και αφετέρου να αναδείξει τη διαχρονική σημασία της βυζαντινής τέχνης (αγιογραφίας και μουσικής) για τη χριστιανική λατρεία, προβάλλοντας τη στενή και λειτουργική σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους και παρέχοντας τη δυνατότητα βασικών γνώσεων της βυζαντινής Μουσικολογίας.
 8. Θέματα εξήγησης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής Το γνωστικό πεδίο αναφέρεται σε μεθόδους και εργαλεία εξήγησης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής και στην κριτική συλλογή βιβλικών δεδομένων. Στόχος είναι οι  φοιτητές και οι φοιτήτριες να μπορούν να αναπτύσσουν και να διατυπώνουν την ορθόδοξη θεολογική τους άποψη, λαμβάνοντας υπόψη την Αγία Γραφή και την μαρτυρία της.
 9. Παιδαγωγική και Χριστιανική Παιδαγωγική Το γνωστικό πεδίο επιχειρεί να παρουσιάσει αφενός τις βασικές αρχές που διέπουν το πολυδιάστατο φαινόμενο της αγωγής και μάθησης και αφετέρου τις παιδαγωγικές απόψεις των Πατέρων της Εκκλησίας σε συνάρτηση με τις απόψεις των σύγχρονων Χριστιανοπαιδαγωγών.
 10. Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος οι σπουδαστές σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, ετοιμάζουν τη συγγραφή της Διπλωματικής τους εργασίας.

Σεμινάρια:

Παράλληλα με τα εντατικά μαθήματα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν ενισχυτικά Σεμινάρια ως εξής:

 • Ελληνικής Παλαιογραφίας και αναγνώσεως χειρογράφων στα πλαίσια του εργαστηρίου Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Παλαιογραφίας και Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού «Saint Neophytos Lab»
 • Τόποι Λατρείας και Δρόμοι του Μοναχισμού (τομέας θρησκευτικού τουρισμού).
 • Μορφές Πρακτικής της Ορθοδόξου Λατρείας και Ποιμαντικής Πράξης στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας.
 • Μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση Η/Υ για τον σχεδιασμό και τη συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού στις Θεολογικές Σπουδές μπορούν να αξιοποιήσουν το δίπλωμά τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο ποιμαντικό, κοινωνικό και ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, στην εκκλησιαστική δημοσιογραφία, ή να υπηρετήσουν άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προσφέροντας τις γνώσεις τους στις Γραμματείες Μητροπόλεων, στις Διευθύνσεις Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, σε χριστιανικούς αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού. Κριτήρια Εγγραφής

 • Πτυχίο Θεολογικών Τμημάτων από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 • Πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Συνέντευξη.

Διάρκεια Σπουδών:  Τρία (3) εξάμηνα Το ανωτέρω πρόγραµµα λειτουργεί µε την ευλογία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόµου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου.

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Εξάμηνο : 1

THEO501Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και συγγραφής7.5
THEO521Πατερική - Συστηματική Θεολογία7.5
ΤΗΕΟ530Εκκλησιαστική Ιστορία7.5
THEO561Κανονικό Δίκαιο-Ποιμαντική Θεολογία και Πρακτική7.5

Εξάμηνο : 2

THEO511Βιβλική Θεολογία7.5
THEO541Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός Διάλογος7.5
THEO571Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας και της Βυζαντινής
Τέχνης
7.5
ΤΗΕΟ563Θέματα εξήγησης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής7.5

Εξάμηνο : 3

THEO550Παιδαγωγική και Χριστιανική Παιδαγωγική7.5
THEO600Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή22.5
90.0

Το Διδακτικό Προσωπικό του Μεταπτυχιακού Θεολογικών Σπουδών