Close

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA)

Περιγραφή Προγράμματος Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) απευθύνεται σε για ώριμους σπουδαστές και στοχεύει στην παροχή σπουδών... Read More | Share it now!

Για την επιτυχή περάτωση του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα και να συγγράψουν μία διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα διαρθρώνονται σε τέσσερα εξάμηνα, δύο μαθήματα ανά εξάμηνο. Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) εμπλουτίζει τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των σπουδαστών και ενδυναμώνει τις δεξιότητές τους ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να δημιουργήσουν μια καριέρα στη δημόσια διοίκηση και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας τέτοιας σταδιοδρομίας. Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία στο Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) έχει τη μορφή επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων που οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους ή/και αναφέρεται σε κλαδικές πολιτικές που αποτελούν μέρος της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα. Η εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται μία ιδιαίτερη φροντίδα στον φοιτητή και αναπτύσσεται μια στενότερη σχέση μεταξύ αυτού και του επιβλέποντος καθηγητή/εμπειρογνώμονος, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μελλοντική συνεργασία. Επιπροσθέτως, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια πάνω σε θέματα αιχμής που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, στα πλαίσια του Ανοικτού Σεμιναρίου Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, οι οποίοι θα προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Επαγγελματικές Προοπτικές

“Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) στο Νεάπολις προσφέρει Σύγχρονη Γνώση, Εστιασμένη στη Δημόσια Διοίκηση, από καταξιωμένους καθηγητές με πολύχρονη ακαδημαϊκή πορεία στο εξωτερικό. Ο επαγγελματισμός μαζί με την ανθρώπινη προσέγγιση παρέχουν τα εφόδια για αντιμετώπιση των σύγχρονων επαγγελματικών προκλήσεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν επηρεάζει την επαγγελματική δραστηριότητα και είναι πραγματικά προνόμιο το γεγονός ότι γίνεται στην Πάφο.” Δρ Νίκος Παναγίδης – Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης, Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Διάρκεια Σπουδών

Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.


Κατευθύνσεις

Γενική Διοίκηση

Όσοι επιλέξουν τα παρακάτω μαθήματα, που προσφέρονται στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA), μπορούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση ‘‘Γενική Διοίκηση’’:

 • Διοίκηση του Δημόσιου Τομέα
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα
 • Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και Εφαρμογή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Γενική Διοίκηση απευθύνεται σε Λειτουργούς του στενού Δημόσιου Τομέα, των Ημικρατικών Οργανισμών, των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά. Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει στη δημιουργία λειτουργών ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές της Γενικής Διοίκησης και να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις που επιβάλλουν οι κρατούσες συνθήκες. Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας και διδάσκεται από Κύπριους και ξένους ελληνόφωνους καθηγητές. Το Πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία, που αφορούν δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, υγεία, παιδεία, περιβάλλον, ασφάλεια, θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά. Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής στα πολλαπλά αυτά επίπεδα και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλαμβάνουν διαρκώς αυξανόμενες (και σύνθετες) ευθύνες στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Εκπαιδευτική Διοίκηση

Όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν τα παρακάτω μαθήματα, που προσφέρονται στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA).

 • Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας
 • Επικοινωνία και Συνεργασία στη Σχολική Μονάδα
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων

Η κατεύθυνση αυτή απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στοχεύει στη δημιουργία λειτουργών ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και να προσαρμόζονται στις προκλήσεις που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους. Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας και καλύπτει πεδία που αφορούν δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων καθώς και θέματα που άπτονται της υγείας, του περιβάλλοντος και της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Εκπαιδευτικής Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής στα πολλαπλά αυτά επίπεδα και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον Εκπαιδευτικό Τομέα.

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Όσοι επιλέξουν τα παρακάτω μαθήματα, που προσφέρονται στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Δημόσιας Διοίκησης, μπορούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση ‘‘Διοίκηση Μονάδων Υγείας’’:

 • Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας
 • Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
 • Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας απευθύνεται σε Ιατρούς, Νοσηλευτές, Διοικητικό Προσωπικό Μονάδων Υγείας, Στελέχη Εταιρειών από τον χώρο της Υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στοχεύει στη δημιουργία λειτουργών, ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και να προσαρμόζονται στις προκλήσεις που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Το Πρόγραμμα παρέχει σπουδές υψηλής ποιότητας και καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία που αφορούν τον τομέα της Υγείας, όπως η λειτουργικότητα και διοίκηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, συγγενείς δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, καθώς και θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της σχέσης της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και ορισμένων Δημόσιων Πολιτικών.

Πρώτο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση
 • Οικονομικά για τη Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα

Δεύτερο Εξάμηνο

 • Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά στον Δημόσιο Τομέα
 • Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα

 

Τρίτο Εξάμηνο

 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα
 • Μαθήματα Επιλογής*

Τέταρτο Εξάμηνο

 • Μαθήματα Επιλογής*
 • Μαθήματα Επιλογής*

*Τα μαθήματα επιλογής στο Μεταπτυχιακό Δημόσιας Διοίκησης οδηγούν σε κατεύθυνση (Γενικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής Διοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας), την οποία επιλέγει ο σπουδαστής στην αρχή του τρίτου εξαμήνου των σπουδών του (βλ. επόμενη σελίδα).

Η Δομή των Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) είναι η εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Εξάμηνο : 1

MPA500Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση7.5
MPA510Οικονομικά για τη Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα7.5

Εξάμηνο : 2

MPA520Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά στον Δημόσιο Τομέα7.5
MPA530Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα7.5

Εξάμηνο : 3

MPA540 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα7.5
MPA550 Διοίκηση του Δημόσιου Τομέα7.5

Semester: 4

ΜΡΑ570Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση & Εφαρμογή7.5
MRA560 Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα7.5
MRA600 Διπλωματική Εργασία30.0
90.0

Επιλεγόμενα *:

ΜΡΑ601 Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας7.5
MRA604 Επικοινωνία και Συνεργασία στη Σχολική Μονάδα7.5
MRA602 Εφαρμοσμένες μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας7.5
MRA603 Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας7.5
MRA605 Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας7.5
MRA606 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων7.5
* Δυνατότητα αντικατάστασης 2 υποχρεωτικών μαθημάτων με 2 μαθήματα επιλογής

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Διδακτικό Προσωπικό στο Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA)