Close

Πτυχίο στην Ψυχολογία

Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος; Σας έτυχε ποτέ να μην μπορείτε να θυμηθείτε μια λέξη την οποία γνωρίζετε πολύ καλά; Ορισμένα... Read More | Share it now!

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει τους κύριους τομείς της Ψυχολογίας και η δομή του περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε μέρη:

 • Μαθήματα Κορμού
 • Μαθήματα Γενικής Παιδείας
 • Μαθήματα Επιλογής
 • Διπλωματική Εργασία (προαιρετική)
 • Πρακτική Άσκηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματός μας θα αποκτήσουν εις βάθος γνώση σε μια πληθώρα θεμάτων στην Ψυχολογία. Θα είναι επίσης σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις προς όφελος επιμέρους ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα. Τέλος, θα αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για να εργασθούν σε διάφορα επαγγελματικά πλαίσια, όπως η συμβουλευτική ή οι κοινωνικές υπηρεσίες, να εργασθούν με άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και να παρέχουν συμβουλές σε πρακτικά ζητήματα, όπως σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Κορμού Επιπέδου Ι (εισαγωγής) και Επιπέδου ΙΙ (εμβάθυνσης) στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας όπως η Γνωστική, Εξελικτική, Κλινική, Συμβουλευτική, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένα μαθήματα σε Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Ψυχοφαρμακολογία Ενηλίκων, Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική. Ο σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να διασφαλίσουν ότι κάθε απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας αποκτά επιστημονική γνώση και δεξιότητες σε τομείς πέραν του επιλεγμένου τομέα σπουδής του, που αρμόζουν σε έναν απόφοιτο πανεπιστημίου (δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακαδημαϊκό στυλ γραψίματος, ξένες γλώσσες, κλπ). Οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν έναν απαραίτητο αριθμό από μαθήματα Επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Πολιτική Ψυχολογία, Δικανική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία, Αρχές Marketing κλπ) που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας και άλλα προγράμματα του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου των σπουδών τους.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 έτη (8 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήρια εισδοχής

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα της Ψυχολογίας πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο εκπαιδευτήριο, και πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αξιολόγησης της ικανότητας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Μετά την αποφοίτησή τους οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει μια εις βάθος κατανόηση των θεμελιωδών αρχών και θεωριών της Ψυχολογίας πάνω στο ευρύ φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, θα έχουν μια σφαιρική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία θα ενισχύσει τις μελλοντικές προοπτικές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ένα πτυχίο στην Ψυχολογία προσφέρει πολλές επαγγελματικές προοπτικές. Αρχικά, το Πτυχίο Ψυχολογίας παρέχει τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για το ξεκίνημα μιας σταδιοδρομίας σε θέσεις εργασίας που απαιτούν διορατικότητα και κατανόηση των αρχών συμπεριφοράς: τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, την έρευνα και ανάλυση αγοράς, την επικοινωνία, τους τομείς προαγωγής υγείας, καθώς και σε θέσεις συμβούλων σε θέματα διαχείρισης. Για να εργαστείς ως επαγγελματίας Ψυχολόγος χρειάζεται να συνεχίσεις σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών σε εξειδικευμένους τομείς, όπως το MSc στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για μεταπτυχιακές επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές σπουδές στην Ψυχολογία που προσφέρονται από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές/τριες χρειάζεται να ανταποκριθούν σε όλες στις απαιτήσεις του Πτυχίου στην Ψυχολογία . Όλοι οι φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας πρέπει να συμπληρώσουν το ακόλουθο σύνολο μαθημάτων σε 8 εξάμηνα.
Για περιγραφές μαθημάτων κάντε κλικ εδώ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS

Έτος: 1 Εξάμηνο : 1

ΨΥΧ100Εισαγωγή στην ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ101Εξελικτική Ψυχολογία IΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ119Εκπαιδευτική Ψυχολογία Υποχρεωτικό6
GEED110Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Γ.Π.)Υποχρεωτικό6
GEED111Ειδική Αγωγή (Γ.Π.)Υποχρεωτικό3
GEED112Πληροφορική για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Γ.Π.)Υποχρεωτικό3
30

Έτος: 1 Εξάμηνο : 2

ΨΥΧ102Κοινωνική Ψυχολογία ΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ109Σχολική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ203Θεωρίες ΠροσωπικότηταςΥποχρεωτικό6
BUSN104Αρχές Μάρκετινγκ (ΓΠ)Υποχρεωτικό6
GEED113Συγγραφή και Παρουσίαση Κειμένων στην Επιστήμη της Ψυχολογίας (Γ.Π.)Υποχρεωτικό3
LCS01Γλώσσα για τις Επιστήμες (Γ.Π.)Υποχρεωτικό3
30

Έτος: 2 Εξάμηνο : 3

ΨΥΧ105Συμβουλευτική Ψυχολογία IΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ107Ερευνητικές Μέθοδοι στην ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ201Εξελικτική Ψυχολογία IIΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ208Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδική ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό6
* Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Επιλογής6
30

Έτος: 2 Εξάμηνο : 4

ΨΥΧ106Κλινική Ψυχολογία IΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ108Γνωστική Ψυχολογία ΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ202Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ207Εξελικτική ΨυχοπαθολογίαΥποχρεωτικό6
* Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Επιλογής6
30

Έτος: 3 Εξάμηνο : 5

ΨΥΧ205Συμβουλευτική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ302Βιομηχανική & Οργανωσιακή ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ303Ψυχολογικές ΜετρήσειςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ305Βιολογικές Βάσεις της ΣυμπεριφοράςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ408Γνωστική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6
30

Έτος: 3 Εξάμηνο : 6

ΨΥΧ206Κλινική Ψυχολογία ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ209Δικανική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ210Θέματα Διαφορετικότητας και ΠολυπολιτισμικότηταςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ315Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας ΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ320Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΥποχρεωτικό6
30

Έτος: 4 Εξάμηνο : 7

ΨΥΧ316Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας ΙΥποχρεωτικό5
ΨΥΧ321Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ403Ψυχολογία της ΓλώσσαςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ406Νευροψυχολογία Υποχρεωτικό6
ΨΥΧ402Ψυχολογία της Υγείας / ή Υποχρεωτικό6
ΨΥΧ498Πτυχιακή ΙΥποχρεωτικό6
30

Έτος: 4 Εξάμηνο : 8

ΨΥΧ409Ψυχολογία της ΑνάγνωσηςΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ410Ψυχολοπαθολογία ΕνηλίκωνΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ407Ψυχολογία της Σεξουαλικότητας / ή Υποχρεωτικό6
ΨΥΧ499Πτυχιακή ΙΙΥποχρεωτικό6
ΨΥΧ430Πρακτική ΆσκησηΥποχρεωτικό12
30
240

* Λίστα Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (Ενδεικτικά, η λίστα ανανεώνεται ανά διαστήματα)

 • ΨΥΧ212: Ιστορία και Φιλοσοφία της Ψυχολογίας
 • ΨΥΧ310: Αθλητική Ψυχολογία
 • ΨΥΧ330: Ψυχολογία της Μουσικής
 • BUSN100: Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις
 • BUSN302: Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • CS111: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής
 • CSE11: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή
 • NOM262: Εγκληματολογία

Περιγραφές μαθημάτων

ΨΥΧ100 Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Το μάθημα προσφέρει μία συστηματική εισαγωγή στην επιστήμη της ψυχολογίας, μέσα από τις καθιερωμένες θεωρίες του κλάδου και τις πρόσφατες εξελίξεις.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες θα έχουν διαμορφώσει μία εικόνα για το αντικείμενο μελέτης της επιστήμης της ψυχολογίας και των κλάδων της, αλλά και για τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου νου, όπως προσεγγίζονται από την επιστήμη της ψυχολογίας.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες με την ψυχολογία ως επιστήμη και να αποτελέσει για αυτούς ένα γερό θεμέλιο για την μετέπειτα σπουδή τους (εισαγωγή στα διάφορα θέματα που άπτονται της ψυχολογίας).
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες τις κυρίως θεωρητικές προσεγγίσεις, τους κλάδους ψυχολογίας καθώς και τους τρόπους διεξαγωγής επιστημονικής μελέτης.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες με τις πρακτικές εφαρμογές των ψυχολογικών γνώσεων και μεθόδων έρευνας και σε άλλους τομείς.

ΨΥΧ101 Εξελικτική Ψυχολογία I

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις θεωρίες, στο αντικείμενο, στις μεθόδους έρευνας και στο έργο της εξελικτικής ψυχολογίας.

Στο μάθημα γίνεται μια περιεκτική σκιαγράφηση της αναπτυξιακή πορείας των ανθρώπινων όντων από την γέννηση έως και το τέλος της παιδικής ηλικίας.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Να κατανοούν οι φοιτητές και φοιτήτριες τις πολύ-επίπεδες και πολυδιάστατες διαδικασίες της ανάπτυξης.
 • Να προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες μια επαρκή εισαγωγή στις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη του ανθρώπου κατά την βρεφική ηλικία, προσχολική ηλικία και μέση παιδική ηλικία.
 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες να μπορούν να αναλύουν και να περιγράφουν το πώς οι άνθρωποι αναπτύσσονται σωματικά, γνωστικά, κοινωνικά/συναισθηματικά και πως αναπτύσσεται η προσωπικότητα τους κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας, προσχολικής ηλικίας και μέσης παιδικής ηλικίας.

ΨΥΧ119 Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών θεωριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εμπλακούν σε μια επισκόπηση και κριτική συζήτηση των κύριων θεωριών και της σχετικής έρευνας γύρω από τη Γνωστική και Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
 • Εμπλακούν στην εξέταση των κύριων θεωριών Μάθησης και στις εκπαιδευτικές τους εφαρμογές.
 • Εφαρμόζουν θεωρίες και πορίσματα ερευνών τόσο στην προσωπική τους μάθηση όσο και στο να προάγουν την μάθηση άλλων ατόμων.

GEED110 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Το μάθημα προσφέρει μια συνοπτική εισαγωγή στη θεωρία, μεθοδολογία και εμπειρική θεματολογία της κοινωνιολογίας.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εξοικειωθούν με την επιστήμη της Κοινωνιολογίας, από την αφετηρία της σκέψης μέχρι και την εφαρμογή των μεθόδων της σε πεδία ή αντικείμενα της κοινωνικής έρευνας.
 • Κατανοούν τους παράγοντες που διαμορφώνουν την κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου και κατευθύνουν τις (κοινωνικές) σχέσεις του με το περιβάλλον. Δηλαδή, θα τονιστούν οι στοιχειώδεις παράγοντες που συγκροτούν το κοινωνικό και πολιτισμικό σύστημα στο οποίο γεννιόμαστε, μαθαίνουμε σταδιακά να συμπεριφερόμαστε και να επικοινωνούμε με τα άλλα άτομα-μέλη της κοινωνίας.

GEED111 Ειδική Αγωγή

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της ειδικής αγωγής και της  εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία.

Στο μάθημα περιγράφεται η δομή και λειτουργία του σύγχρονου ειδικού σχολείου και σκιαγραφείται ο ρόλος του ειδικού εκπαιδευτικού και αναλύονται ζητήματα που άπτονται των αναλυτικών προγραμμάτων στην ειδική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Αποκτήσουν μια συνολική εικόνα του γνωστικού αντικειμένου της Ειδικής Αγωγής.
 • Κατανοούν την σημαντικότητα και την αναγκαιότητα της ειδικής αγωγής στην εκπαίδευση του εκπαιδευτικού, καθώς οδηγεί σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο/επάγγελμα.

GEED112 Πληροφορική για τις Κοινωνικές Επιστήμες

Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους νέους κοινωνικούς επιστήμονες τη γνώση ψηφιακών και υπολογιστικών πόρων.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Κατανοούν και να μπορούν να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού.
 • Αποκτήσουν γνώση του πώς να προσαρμόζουν και να επεκτείνουν τις δεξιότητες τους στη πληροφορική όταν παρουσιάζονται νέες ερωτήσεις, μέθοδοι και δεδομένα.

ΨΥΧ102 Κοινωνική Ψυχολογία Ι

Στο μάθημα γίνεται μια γενική επισκόπηση θεμάτων που εξετάζει η κοινωνική ψυχολογία.

Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία με τη συγκεκριμένη προοπτική που υιοθετεί ο κλάδος κατά την εξέταση των θεμάτων με τα οποία ασχολείται.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Κατανοήσουν σφαιρικά το πεδίο της κοινωνικής ψυχολογίας ως επιστημονικού κλάδου.
 • Εξοικειωθούν με βασικές έννοιες στην κοινωνική ψυχολογία και με τα μεθοδολογικά ζητήματα της κοινωνιο-ψυχολογική έρευνας.
 • Εξοικειωθούν με το εύρος των εφαρμογών της κοινωνιο-ψυχολογικής γνώσης στην καθημερινή ζωή.

ΨΥΧ109 Σχολική Ψυχολογία

Ο γενικός στόχο του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες τη γνώση για το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας και τον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στο σημερινό σχολείο.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εμπλακούν στην επισκόπηση και κριτική συζήτηση των κύριων θεωριών και της σχετικής έρευνας γύρω από τη Γνωστική και Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
 • Εμπλακούν στην εξέταση των κύριων θεωριών Μάθησης και στις εκπαιδευτικές τους εφαρμογές.
 • Μπορούν να εφαρμόζουν θεωρίες και πορίσματα ερευνών τόσο στην προσωπική τους μάθηση όσο και στο να προάγουν την μάθηση άλλων ατόμων.
 • Αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρίες κινήτρων και τις εκπαιδευτικές τους εφαρμογές.
 • Συζητούν τον τρόπο προσέγγισης ατόμων με ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη Μάθηση.
 • Εμπλακούν σε συζήτηση σχετικά με τις πολιτισμικές επιδράσεις της εκπαίδευσης και την επίδραση των στερεοτύπων στο σχολικό πλαίσιο.
 • Εμπλακούν σε συζήτηση σχετικά με στρατηγικές διδασκαλίας και διαχείρισης της τάξης.

ΨΥΧ203 Θεωρίες Προσωπικότητας

Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές ψυχολογικές προσεγγίσεις της προσωπικότητας.

Προσφέρει μία εισαγωγή στο ρόλο των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, σε κλινικές εφαρμογές των θεωριών προσωπικότητας, καθώς και στο ρόλο του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εμπλακούν σε μια συνολική επισκόπηση των κυριότερων θεωριών, των μεθόδων έρευνας, και των μέσων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην ψυχολογία της προσωπικότητας.
 • Εμπλακούν στην εξέταση της ανάπτυξης της προσωπικότητας, τη δομή της προσωπικότητας, στα φυσιολογικά και αποκλίνοντα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και των διαδικασιών που φέρνουν αλλαγή της προσωπικότητας.
 • Σκέφτονται κριτικά όσον αφορά τη μέτρηση των υποκειμενικών τομέων της ανθρώπινης ψυχολογίας.
 • Εφαρμόζουν τις διάφορες τεχνικές αξιολόγησης της προσωπικότητας.

BUSN104 Αρχές Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες αφενός να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του πελατοκεντρικού προσανατολισμού (customer-centric orientation) για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και αφετέρου να εξοικειωθούν στην πράξη με τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του μάρκετινγκ (πολιτική προϊόντος, τιμολόγησης, διανομής, επικοινωνίας – προβολής) ή όπως αναφέρονται στην θεωρία και την επιχειρησιακή πρακτική τα 4 Ps του μείγματος μάρκετινγκ, (product, price, place, promotion).

Επίσης, αναλύονται οι δυνάμεις του μικροπεριβάλλοντος και του μακροπεριβάλλοντος μέσα στα οποία δρα ο οργανισμός, και εξετάζεται η επίδρασή τους πάνω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ.

Εκτός αυτών, σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να διερευνήσουν μέσα από ρεαλιστικά παραδείγματα (real life scenarios / case studies), πώς τα διάφορα στοιχεία του μάρκετινγκ λειτουργούν και συνδέονται έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική στρατηγική.

GEED113 Συγγραφή και Παρουσίαση Κειμένων στην Επιστήμη της Ψυχολογίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών για το σχεδιασμό, προετοιμασία, συγγραφή και παρουσίαση μικρής κλίμακας κειμένων στην ψυχολογία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής και φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τη δομή και να εξηγεί το περιεχόμενο των βασικών μερών ενός ολοκληρωμένου ακαδημαϊκού δοκιμίου.
 • Αξιολογεί και να συγκρίνει βιβλιογραφικές πηγές ως προς την αξιοπιστία τους.
 • Οργανώνει ένα ακαδημαϊκό δοκίμιο.
 • Περιγράφει και να εξηγεί τους βασικούς κανόνες μιας καλής παρουσίασης.
 • Δημιουργεί και να πραγματοποιεί μια σύντομη παρουσίαση.

LCS01 Γλώσσα για τις Επιστήμες

Καθώς τα Αγγλικά θεωρούνται διεθνής γλώσσα, είναι σημαντικό για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να είναι σε θέση να επικοινωνεί με επιτυχία σε όλες τις πτυχές της γλώσσας. Αυτό το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ακαδημαϊκές δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα στο επίπεδο που απαιτείται για να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πτυχίο στην επιστήμη της επιλογής τους.

Μέσα από μια ποικιλία θεμάτων, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν ακαδημαϊκές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακρόασης στο πλαίσιο της θεματικής τους περιοχής, προετοιμάζοντάς τους για μεταπτυχιακή έρευνα στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της μηχανικής. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να εξασκήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, μέσα από διάφορες δραστηριότητες και ασκήσεις.

ΨΥΧ105 Συμβουλευτική Ψυχολογία Ι

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία, την έρευνα και τις εφαρμογές του Κλάδου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τις κυριότερες θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας που έχουν αναπτυχθεί και να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις αντίστοιχες συμβουλευτικές τεχνικές.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι να:

 • Εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, την ιστορική εξέλιξη της, την κοινωνική της σημασία και τις ομοιότητες και διαφορές του κλάδου της Συμβουλευτικής με άλλους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας.
 • Εισάγει τους φοιτητές στα διάφορα είδη/πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας όπως ατομική και ομαδική, συμβουλευτική ομηλίκων, προληπτική, επαγγελματική, εκπαιδευτική, κ.α.

ΨΥΧ107 Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Επιστημών της Συμπεριφοράς.

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις μεθόδους και διαδικασίες έρευνας στην ψυχολογία μέσα από θεωρητική ανασκόπηση και ερευνητικές εφαρμογές.

Έμφαση θα δοθεί στο σχεδιασμό ποιοτικής έρευνας, ποσοτικής έρευνας  αλλά και έρευνας μικτής μεθοδολογίας, στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, στα κριτήρια εγκυρότητας της έρευνας και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Μέσα από την κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τη συγγραφή αλλά και παρουσίαση ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου θα δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές/ριες να εμβαθύνουν στις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών ποσοτικών, αλλά και άλλου είδους δεδομένων.

ΨΥΧ201 Εξελικτική Ψυχολογία IΙ

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε βασικά ζητήματα της ανθρώπινης ανάπτυξης (γνωστικής, κοινωνικής, συναισθηματικής, κοινωνικής και ανάπτυξης της προσωπικότητας) από την εφηβεία έως και τo τέλος της ζωής.

Η πορεία, οι μηχανισμοί της ανάπτυξης και τα επιτεύγματα ανά πεδίο μελέτης θα συζητηθούν υπό το πρίσμα βασικών θεωρητικών πλαισίων, σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και ερευνητικών δεδομένων, καθώς και σε σχέση με διαφορετικά πλαίσια ανάπτυξης (οικογένεια, σχολείο, εργασία, κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον).

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Κατανοήσουν τις πολύ-επίπεδες και πολυδιάστατες διαδικασίες της ανάπτυξης.
 • Έχουν μία επαρκή εισαγωγή στις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη του ανθρώπου κατά την εφηβεία, πρώιμη ενήλικη ζωή, μέση ενήλικη ζωή και ύστερη ενήλικη ζωή.
 • Αναγνωρίζουν τις διάφορες πτυχές τις ανάπτυξης όπως τη σωματική, γνωστική, κοινωνική και ανάπτυξη προσωπικότητας.

ΨΥΧ208 Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδική Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι Μαθησιακές Δυσκολίες προσεγγίζονται από την εκπαιδευτική οπτική, με στόχο την σε βάθος κατανόηση των σχολικών δυσκολιών που προκαλούνται από τα βασικά γνωστικά και κοινωνικο-συναισθηματικά χαρακτηριστικά των μαθητών.

Επιπλέον, συζητούνται ζητήματα που αφορούν στην αναγνώριση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο και τη συμμετοχή του/της εκπαιδευτικού στη διαγνωστική διαδικασία.

Έμφαση δίνεται στις κατάλληλες προσεγγίσεις για την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες καθώς επίσης και στη θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση κάθε προσέγγισης.

Η σε βάθος κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών υποστηρίζεται από τη μελέτη της οπτικής των ίδιων των μαθητών και μαθητριών και των οικογενειών τους.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Κατανοήσουν την έννοια «Μαθησιακές Δυσκολίες» και μπορούν να την διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες αναπτυξιακές αναπηρίες, καθώς και από τις δυσκολίες μάθησης.
 • Μπορούν να αναλύουν θέματα που αφορούν τη συχνότητα των Μαθησιακών Δυσκολιών, βασικές αιτιολογικές προσεγγίσεις, χαρακτηριστικά μαθητών με γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης και τους βασικούς άξονες της αξιολόγησης και παρέμβασης των Μαθησιακών Δυσκολιών.

BUSN302 Συμπεριφορά Καταναλωτή

Το μάθημα μελετά και αναλύει τον καταναλωτή ως αποφασίζοντα.

Η έμφασή του δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών, οικονομικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, στο μάθημα, η διαδικασία της έρευνας αγοράς αποτελεί κεντρικό άξονα για τη μελέτη όλων των θεμάτων, διαδικασιών και φαινόμενων της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή.

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο με στόχο να χτίσει ένα θεωρητικό περίγραμμα της συμπεριφοράς του καταναλωτή αλλά και να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του καταναλωτή.

CS111 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής

Αυτό το εισαγωγικό μάθημα χρησιμεύει ως οδηγός για τους νέους σπουδαστές να βρουν το δρόμο τους μέσα από την πολυδιάστατη και τεράστια περιοχή των Επιστημών Πληροφορικής και των Δικτύων.

Οι βασικοί του στόχοι είναι:

 • Η Εξοικείωση με τους διάφορους κλάδους της επιστήμης των υπολογιστών και των δικτύων.
 • Απόκτηση μιας αίσθησης των διαφόρων μαθημάτων που θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

NOM262 Εγκληματολογία

Το μάθημα επικεντρώνεται στις θεωρητικές κατευθύνσεις, τις θεωρίες και τις μεθόδους έρευνας στην Εγκληματολογία, όπως και σε επί μέρους εγκλήματα και ειδικά ζητήματα, τα οποία προσεγγίζονται από πραγματιστική σκοπιά.

Εξετάζεται το εγκληματικό φαινόμενο, ο δράστης του εγκλήματος, το θύμα, η κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα και οι λειτουργίες του «συστήματος» ποινικής δικαιοσύνης.

Αναλύονται οι κυριότερες μέθοδοι διερεύνησης του εγκληματικού φαινομένου και οι Σχολές και θεωρίες που εξηγούν και ερμηνεύουν το εγκληματικό φαινόμενο. Διακρίσεις των εγκλημάτων.

Τέλος εξετάζονται επιμέρους εγκλήματα, μορφές εγκληματικής ή παραβατικής συμπεριφοράς (οικονομικά εγκλήματα, διαφθοράς, κλπ).

Και τελικά αναλύονται τα κοινωνικά μέτρα και οι κρατικές κυρώσεις που αποσκοπούν στον έλεγχο της εγκληματικότητας.

CSE11 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση φιλικών προς το χρήστη διαλογικών συστημάτων, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και με τρόπο που τους ικανοποιεί.

Το μάθημα καλύπτει τις εισαγωγικές έννοιες της μηχανικής (υπολογιστικής) όρασης, της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και άλλων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες διεπαφές χρήστη.

ΨΥΧ106 Κλινική Ψυχολογία Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες την ιστορική εξέλιξη των ψυχολογικών μοντέλων ερμηνείας και παρέμβασης στην παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, τις διαθέσιμες μεθόδους αξιολόγησης της νοημοσύνης, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας, τις σύγχρονες μεθόδους παρέμβασης, αλλά και τις μεθόδους έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία.

Επιπλέον, παρουσιάζεται ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συμβουλευτικής, σε ψυχιατρικά πλαίσια, στο χώρο της συμπεριφορικής ιατρικής και της δικαστικής πρακτικής, καθώς και σε άλλες δομές ενηλίκων και παιδιών εφήβων.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι να:

 • Εισάγει τους οι φοιτητές και φοιτήτριες στον τομέα της Κλινικής Ψυχολογίας, την ιστορική του εξέλιξη, την κοινωνική του σημασία όπως και ομοιότητες και διαφορές του κλάδου της Κλινικής με άλλους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας.
 • Εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στα διάφορα θεωρητικά μοντέλα της Κλινικής Ψυχολογίας και την εκπαίδευση που διέπει τους κλινικούς ψυχολόγους.

ΨΥΧ108 Γνωστική Ψυχολογία Ι

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια περιεκτική εισαγωγή στις βασικές περιοχές έρευνας και θεωρίας της Γνωστικής Ψυχολογίας.

Θα συζητηθούν διεξοδικά οι σημαντικότερες θεωρίες και τα κυριότερα ευρήματα από τις περιοχές της Αντίληψης, της Μνήμης και της Γλώσσας.

Πιο συγκεκριμένα, οι  κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εξοικειωθούν με το αντικείμενο της Γνωστικής Ψυχολογίας, την ιστορική εξέλιξη και τις κύριες θεωρίες αυτού του κλάδου της Ψυχολογίας.
 • Κατανοήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην ανάπτυξη του κλάδου της Γνωστικής Ψυχολογίας στο παρελθόν και να αναλογιστούν την μελλοντική εξέλιξη του κλάδου για την απάντηση σύγχρονων ζητημάτων.
 • Εμπλακούν στην εξέταση των κύριων γνωστικών λειτουργιών της Αντίληψης, της Μνήμης και της Γλώσσας (φύσης, κατάκτησης και χρήσης).
 • Προσεγγίσουν κριτικά και να συζητήσουν τις εφαρμογές των θεωριών και των πορισμάτων ερευνών γνωστικής ψυχολογίας.

ΨΥΧ202 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ

Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση της γνώσης σε θέματα που εξετάζει η κοινωνική ψυχολογία.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Επεκτείνουν τις γνώσεις τους γύρω από τον τομέα της Κοινωνικής Ψυχολογίας.
 • Εξοικειωθούν και να αναγνωρίζουν προβλήματα προκατάληψης και διακρίσεων σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων και εφαρμογών.
 • Καταρτιστούν σε βασικές κοινωνιο-ψυχολογικές έννοιες.
 • Αναπαράγουν και να αναπτυχθούν περισσότερο ως προς το ρόλο της κουλτούρας στα ψυχολογικά φαινόμενα.

ΨΥΧ207 Εξελικτική Ψυχοπαθολογία

Στο μάθημα αυτό θα γίνει μια ανασκόπηση των τυπικών διαταραχών που παρουσιάζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία, με έμφαση στη διαγνωστική εικόνα, την εξελικτική πορεία, την πιθανή αιτιολογία, το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων στην εμφάνιση και συντήρηση του προβλήματος, και τις ενδεικνυόμενες από τη σύγχρονη έρευνα ψυχολογικές και άλλες παρεμβάσεις.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι να:

 • Προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την έννοια και το πλαίσιο της εξελικτικής ψυχοπαθολογίας.
 • Γνωρίσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες τις βασικές διαταραχές μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις.

BUSN100 Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις

Στόχος του μαθήματος είναι να παράσχει μια επισκόπηση του τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, εισάγοντας τους φοιτητές σε θέματα όπως η οργάνωση των επιχειρήσεων, ο ανθρώπινος παράγοντας στην επιχείρηση,  το περιβάλλον, παγκόσμιες και οικονομικές δυνάμεις, η οργάνωση, η ποιότητα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, η λειτουργική διαχείριση, και τρέχοντα ζητήματα και εξελίξεις με τελικό σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές λειτουργίες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να κατανοήσουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον στο σύστημα ελεύθερου ανταγωνισμού.
 • Να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να κατανοήσουν τους ρόλους της διοίκησης, τις λειτουργίες και τις δεξιότητες στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού και τις διαφορές τους μεταξύ των κορυφαίων, των μεσαίων και των βασικών γραμμών διοίκησης.
 • Να γνωρίσει στους φοιτητές και φοιτήτριες τις βασικές θεωρίες της παρακίνησης και να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τη σημαντικότητά της.
 • Να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να προσδιορίσουν τους τέσσερις βασικούς τύπους της οργανωτικής δομής και να κάνουν μια επισκόπηση των πέντε σταδίων της ομαδικής ανάπτυξης.
 • Να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να ερμηνεύσουν τους λόγους για τους οποίους μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις εντός των ομάδων.

ΨΥΧ212 Ιστορία και Φιλοσοφία της Ψυχολογίας

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν από ιστορική και φιλοσοφική σκοπιά την εξέλιξη των Μεγάλων Θεωριών και Σχολών της Ψυχολογίας.

Το μάθημα αρχίζει με την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα για να εξηγήσει το μοντέλο της νεότερης επιστήμης που ακολούθησε η ψυχολογία και με την Καρτεσιανή θεωρία του νου την οποία επέλεξαν οι πρώτοι ψυχολόγοι ως αντικείμενο και ακολουθεί τις προσπάθειες για να αναπτυχθεί μια Επιστημονική Θεωρία της Ψυχολογίας από την εποχή του Ενδοσκοπισμού  του Wundt και των μαθητών του μέχρι τις σύγχρονες απόπειρες της Γνωσιοεπιστήμης να στήσει μια διεπιστημονική θεωρία της νόησης και της συνείδησης.

ΨΥΧ310 Αθλητική Ψυχολογία

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η μελέτη ειδικών θεμάτων ψυχολογίας που σχετίζονται με τη λειτουργία του ατόμου στην ομάδα, του ηγετικού ρόλου και της αθλητικής ομάδας.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια κριτική θεώρηση των αθλητικών φαινόμενων και συμπεριφορών και να εξοικειωθούν με τον επιστημονικό τρόπο μελέτης.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της Αθλητικής ψυχολογίας.
 • Κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους η αθλητική ψυχολογία συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της προπονητικής διαδικασίας και των αγώνων.
 • Κατανοήσουν τις επιμέρους θεωρητικές προσεγγίσεις και να συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω ασκήσεων που πραγματοποιούνται στην τάξη.
 • Εξοικειωθούν με διάφορες τεχνικές που υποδεικνύονται προκειμένου η προπονητική διαδικασία να επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα στις προπονήσεις και αγώνες.
 • Κατανοήσουν τι υποδεικνύει η αθλητική ψυχολογία και τι συνιστά μύθο σε ό, τι αφορά στην ψυχολογική προετοιμασία των αθλητών.

ΨΥΧ 300 Ψυχολογία της Μουσικής

Αυτό το μάθημα είναι μια έρευνα επιλεγμένων ψυχολογικών προοπτικών σχετικά με τη μουσική εμπειρία και τη μάθηση. Το μάθημα θα ξεκινήσει με μια πολύ σύντομη εξέταση των εξελικτικών βάσεων της μουσικότητας, καθώς και μια έκθεση βασικών ακουστικών αρχών και φυσιολογικών διαδικασιών για την εμπειρία του ήχου. Στη συνέχεια, θα διερευνηθούν οι νευρολογικές βάσεις της μουσικής εμπειρίας και θα γίνει μια ανασκόπηση σε πρόσφατες και παλαιότερες  έρευνες που μελέτησαν τις πιθανές σχέσεις μεταξύ μουσικής ικανότητας, γενικών γνωστικών ικανοτήτων και γλώσσας.

Άλλες θεματολογίες που θα καλύψει το μάθημα αφορούν σύγχρονες θεωρίες σχετικά με τα κίνητρα για την εκμάθηση μουσικής, τις γνωστικές θεωρίες τονικότητας, αρμονίας, χρονικών πτυχών της μουσικής και της μελωδίας, και την απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων (π.χ. μνήμη, απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων, ανάγνωση όρασης, εμπειρογνωμοσύνη, άγχος απόδοσης).

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες μια βασική εισαγωγή για την προέλευση της μουσικής εμπειρίας και τα κύρια ακουστικά και φυσιολογικά στοιχεία του ήχου και της ακοής.
 • Να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες μια θεμελιώδη κατανόηση της νευρολογικής λειτουργίας που σχετίζεται με τη μουσική και να διερευνήσει συνδέσεις μεταξύ μουσικής ικανότητας και άλλων ικανοτήτων.
 • Να εξετάσει τις θεωρητικές εξηγήσεις για την αντίληψη και τη γνώση των βασικών μουσικών στοιχείων.
 • Να εξετάσει πώς η έρευνα στη μνήμη, την απόκτηση δεξιοτήτων και τα κίνητρα μπορούν να βοηθήσουν στην μουσική μάθηση.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται, ανάμεσα σε άλλα, να είναι σε θέση να:

 1. Εξηγούν τα βασικά στοιχεία της ψυχοακουστικής και της ανθρώπινης ακοής και να συζητούν τις τάσεις στην έρευνα που συνδέει τη μουσική εμπειρία και τη γνωστική νευροεπιστήμη.
 2. Περιγράφουν και να συνθέτουν τις θεωρίες μουσικής αντίληψης και γνώσης σχετικά με την τονικότητα, τις χρονικές πτυχές της μουσικής και της μελωδίας.
 3. Περιγράφουν θεωρητικά μοντέλα μνήμης και να συζητούν τον ρόλο της μνήμης στην απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων.
 4. Αναλύουν και εφαρμόζουν την έρευνα σχετικά με την απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων και τις θεωρίες κινήτρων στη μάθηση μουσικής.
 5. Προσδιορίζουν σημαντικές θεωρητικές αντιλήψεις για το άγχος της μουσικής απόδοσης.

ΨΥΧ205 Συμβουλευτική Ψυχολογία ΙΙ

Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση της γνώσης σε θέματα που εξετάζει η συμβουλευτική ψυχολογία.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος, σε επέκταση των στόχων από το μάθημα Συμβουλευτική Ψυχολογία Ι, είναι να:

 • Εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στη Συμβουλευτική Διαδικασία.
 • Αναλύσει λεπτομερώς τα επιμέρους στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας.
 • Παρουσιάσει την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας.
 • Κατανοήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες την φύση της Συμβουλευτικής Σχέσης.
 • Επεξηγήσει τη σημασία της δημιουργίας, εγκαθίδρυσης και διατήρησης της Συμβουλευτικής σχέσης.
 • Εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος.
 • Αναλύσει τις ειδικές δεξιότητες συμβουλευτικής που πρέπει να διέπουν κάποιο θεραπευτή.

ΨΥΧ302 Βιομηχανική & Οργανωσιακή Ψυχολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στην έννοια της Βιομηχανικής / Οργανωσιακής Ψυχολογίας και να τους καταστήσει ικανούς να χρησιμοποιούν τις έννοιες και τις πρακτικές εφαρμογές της οργανωσιακής ψυχολογίας.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα κατανοήσουν πως οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν πιο αποδοτικά στις σύγχρονες επιχειρήσεις και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εξοικειωθούν με την Βιομηχανική και Οργανωσιακή Ψυχολογία και να μπορούν να εφαρμόσουν τις θεωρίες της ψυχολογίας και των ψυχολογικών μοντέλων στο χώρο της οργάνωσης – εργασίας για την καλύτερη κατανόηση της εργασιακής συμπεριφοράς.
 • Εξοικειωθούν με τα διάφορα θέματα που αφορούν την Βιομηχανική και Οργανωσιακή Ψυχολογία όπως την αντίληψη και στερεότυπα στον εργασιακό χώρο, τα εργασιακά κίνητρα και στάσεις, και το άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση στον εργασιακό χώρο.
 • Εξοικειωθούν με άλλα θέματα της Βιομηχανικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας όπως την δυναμική τον ομάδων στον εργασιακό χώρο, την ηγεσία, την οργανωσιακή κουλτούρα και την αλλαγή της, την επικοινωνία μέσα στο χώρο εργασίας, την επιλογή και την αξιολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού. 

ΨΥΧ303 Ψυχολογικές Μετρήσεις

Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται μια ανασκόπηση των κυριότερων ψυχολογικών δοκιμίων, ψυχομετρικής θεωρίας στον χώρο των νοητικών ικανοτήτων, σχολικής επίδοσης, προσωπικότητας και συγκεκριμένων συμπτωμάτων.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τα διάφορα είδη διαγνωστικών δοκιμίων

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την αξιολόγηση ειδικών προβλημάτων και πληθυσμών, και τη συσχέτιση των δεδομένων από ψυχομετρικές δοκιμασίες με άλλα δεδομένα αξιολόγησης.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Να εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στις αρχές και τις εφαρμογές στα ψυχολογικά τεστ.
 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες να κατανοήσουν τις έννοιες της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, της επιλογής των τεστ και της χορήγησης τους, της ερμηνείας των αποτελεσμάτων των τεστ, των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση στα τεστ, της κατασκευής των τεστ, της χρήσης και κατάχρησης των τεστ.
 • Η κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση διαφόρων τεστ από τους φοιτητές και φοιτήτριες.

ΨΥΧ305 Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις βασικές αρχές λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το νευρικό σύστημα επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της βιολογίας και της συμπεριφοράς.
 • Να δώσει στους φοιτητές και φοιτήτριες μια γενική εικόνα της ανατομίας, φυσιολογίας και φαρμακολογίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) και να επεξηγήσει το ρόλο που διαδραματίζει στη συμπεριφορά.
 • Να δοθεί μια γενική αναφορά στο ρόλο της βιολογίας στις Ψυχιατρικές διαταραχές.

ΨΥΧ408 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ

Το μάθημα αυτό αποτελεί επέκταση του μαθήματος Γνωστική Ψυχολογία Ι και αποτελεί μια εις βάθος ανάλυση των κυριότερων θεωριών και ευρημάτων στους τομείς της Προσοχής και Συνείδησης, Λύσης Προβλημάτων και Δημιουργικότητας, Λήψης Αποφάσεων και Λογικής Σκέψης, Γνωστικής Ανάπτυξης, Αναπαράσταση της Γνώσης και Ανθρώπινης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, οι  κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εμβαθύνουν στο αντικείμενο, τις κύριες θεωρίες και τις εφαρμογές του κλάδου της γνωστικής ψυχολογίας.
 • Εμπλακούν στην εξέταση και συζήτηση γύρω από επιμέρους θέματα της γνωστικής ψυχολογίας, όπως της Προσοχής και Συνείδησης, Λύσης Προβλημάτων και Δημιουργικότητας, Λήψης Αποφάσεων και Λογικής Σκέψης, Γνωστικής Ανάπτυξης, Αναπαράσταση της Γνώσης και Ανθρώπινης και Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Προσεγγίζουν κριτικά και να συζητούν τις εφαρμογές των θεωριών και των πορισμάτων ερευνών γνωστικής ψυχολογίας. 

ΨΥΧ206 Κλινική Ψυχολογία ΙΙ

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να προσεγγίσει πιο ειδικά θέματα της κλινικής ψυχολογίας εστιάζοντας στη μελέτη της επιστήμης και του επαγγέλματος της κλινικής ψυχολογίας.

Συζητούνται ζητήματα όπως την ανάγκη για χρήση αποτελεσματικών θεραπειών και του τρόπου αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, τη χορήγηση ψυχοφαρμάκων, δεοντολογικά και διαπολιτισμικά ζητήματα.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι να:

 • Εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στα κύρια Θεραπευτικά Μοντέλα, Ψυχοδυναμική Θεωρία, Γνωστική Συμπεριφοριστική Θεραπεία, Ανθρωπιστική, Συστημική, κ.α.
 • Εξοικειώσει τους οι φοιτητές και φοιτήτριες με την έννοια και μεθόδους παροχής ψυχολογικών παρεμβάσεων.
 • Εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στα διάφορα πεδία εξάσκησης του επαγγέλματος του Κλινικού Ψυχολόγου, όπως την εξάσκηση του επαγγέλματος στα ψυχιατρικά νοσοκομεία.
 • Εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στη συμπεριφοριστική ιατρική, στην παιδιατρική ψυχολογία, στη δικαστική ψυχολογία.

ΨΥΧ209 Δικανική Ψυχολογία

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι βασικές θεματικές με τις οποίες ασχολείται η Δικανική Ψυχολογία και να καταδειχθεί η αναγκαιότητα συνεργασίας των επιστημών του Δικαίου και της Ψυχολογίας.

Στόχος είναι η κατανόηση της διαδικασίας λειτουργιάς του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης και των ψυχολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στα υποκείμενα που εμπλέκονται σε αυτό.

Συμπληρωματικά εξετάζονται ζητήματα θυματολογίας δίνοντας έμφαση στα ανήλικα θύματα παραβίασης της γενετήσιας ελευθερίας τους και της προστασίας τους από τον κίνδυνο της δευτερογενούς τους θυματοποίησης.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Αναγνωρίσουν και να μπορούν να περιγράφουν τι είναι η δικανική ψυχολογία και τι περιλαμβάνει.
 • Κατανοήσουν, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν ψυχολογικές πρακτικές και γνώσεις σε ζητήματα νομικού περιεχομένου, όπως η τάση των ατόμων να διαπράττουν εγκλήματα, η ψυχολογία του δράστη και του θύματος, η θέση του δικαστή και των μαρτύρων υπεράσπισης, οι ψυχολογικοί και καταστασιακοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διάπραξη παραβατικών ή εγκληματικών συμπεριφορών, η εξιχνίαση εγκλημάτων, η ψυχική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, η επιμέλεια των παιδιών κ.ά
 • Να κατανοήσουν, να μπορούν να συζητούν και να προσεγγίζουν κριτικά τις εφαρμογές των θεωριών και των πορισμάτων ερευνών δικανικής ψυχολογίας. 

ΨΥΧ210 Θέματα Διαφορετικότητας και Πολυπολιτισμικότητας

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού επιχειρείται η ανάλυση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαδικασιών ένταξης των μεταναστών σε μια άλλη κοινωνία.

Πρόκειται για ένα μάθημα που αναλύει τη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες να κατανοήσουν εις βάθος τη θεωρία και τις πρακτικές που σχετίζονται με την πολυπολυτισμικότητα.
 • Η μελέτη, η κριτική ανάλυση και ο προβληματισμός γύρω από διάφορα κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με την πολυπολυτισμικότητα μιας κοινωνίας.
 • Η ανάπτυξη εργαλείων κριτικού (ανα)στοχασμού για αποφυγή φαινομένων αποκλεισμού κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό σύνολο.

ΨΥΧ315 Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας Ι

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο του να προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες προχωρημένη γνώση, καθώς και πρακτική εξάσκηση ως προς τον σχεδιασμό , την προετοιμασία, και την εκτέλεση πειραμάτων ψυχολογίας

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την επιστημονική έρευνα γενικότερα, και τον τομέα της Ψυχολογίας ειδικότερα.
 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν το σχεδιασμό έρευνας, τη δειγματοληψία, μέσα συλλογής δεδομένων, την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων.
 • Αποκτήσουν εμπειρία γύρω από τη διεξαγωγή έρευνας στην Ψυχολογία.
 • Κατανοήσουν θέματα δεοντολογίας που προκύπτουν κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας έρευνας στον τομέα της Ψυχολογίας.
 • Βιώσουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της διεξαγωγής έρευνας σε ρεαλιστικές συνθήκες.
 • Μάθουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά προς την επίτευξη ενός αξιόλογου αποτελέσματος.

ΨΥΧ320 Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Ι 

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών Ψυχολογίας στις βασικές έννοιες και στη χρήση της στατιστικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στην έρευνα στις επιστήμες της συμπεριφοράς.

Ειδικότερα στόχος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες τις βασικές έννοιες και αρχές της στατιστικής μεθοδολογίας και να μπορούν να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους για την ανάλυση εμπειρικών δεδομένων από το χώρο της ψυχολογίας.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εξοικειωθούν με τις κυριότερες τεχνικές της Στατιστικής, περιγραφικής και συμπερασματικής, που χρησιμοποιούνται σε έρευνες της Ψυχολογίας.
 • Μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις στατιστικές στο SPSS, σε δεδομένα που έχουν συλλέξει οι ίδιοι ή τα οποία τους έχουν δοθεί για ανάλυση.
 • Μπορούν να διαβάσουν και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα στατιστικών αναλύσεων που παρουσιάζονται από κάποιο πρόγραμμα όπως το SPSS ή που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε είδος επιστημονικής αναφοράς (άρθρα, πόστερ, παρουσιάσεις κ.λπ.).
 • Αναφέρουν τα αποτελέσματα των βασικότερων στατιστικών αναλύσεων με τον κατάλληλο τρόπο για μια επιστημονική παρουσίαση.
 • Προσεγγίσουν κριτικά τα συμπεράσματα και τις ερμηνείες που δίνονται με βάση κάποια στατιστική ανάλυση.

ΨΥΧ316 Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας ΙΙ

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας Ι» και στοχεύει στην εμβάθυνση των φοιτητών και φοιτητριών σε πρακτική εξάσκηση ως προς τον σχεδιασμό , την προετοιμασία, και την εκτέλεση πειραμάτων ψυχολογίας.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την επιστημονική έρευνα γενικότερα, και τον τομέα της Ψυχολογίας ειδικότερα.
 • Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν το σχεδιασμό έρευνας, τη δειγματοληψία, μέσα συλλογής δεδομένων, την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων.
 • Αποκτήσουν εμπειρία γύρω από τη διεξαγωγή έρευνας στην Ψυχολογία.
 • Κατανοήσουν θέματα δεοντολογίας που προκύπτουν κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας έρευνας στον τομέα της Ψυχολογίας.
 • Βιώσουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της διεξαγωγής έρευνας σε ρεαλιστικές συνθήκες.
 • Μάθουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά προς την επίτευξη ενός αξιόλογου αποτελέσματος.

ΨΥΧ321 Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΙ

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Ι» και ο στόχος είναι η εμβάθυνση των φοιτητών και φοιτητριών σε στατιστικές μεθόδους που εφαρμόζονται σε ένα σημαντικό μέρος της έρευνας στο χώρο των επιστημών της συμπεριφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτήσουν μια πληρέστερη γνώση της στατιστικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στην ψυχολογική έρευνα αλλά και την ικανότητα να την εφαρμόζουν στην πράξη για την ανάλυση εμπειρικών ερευνητικών δεδομένων.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εξοικειωθούν με τις κυριότερες τεχνικές της Στατιστικής, περιγραφικής και συμπερασματικής, που χρησιμοποιούνται σε έρευνες της Ψυχολογίας.
 • Μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις στατιστικές στο SPSS, σε δεδομένα που έχουν συλλέξει οι ίδιοι ή τα οποία τους έχουν δοθεί για ανάλυση.
 • Μπορούν να διαβάσουν και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα στατιστικών αναλύσεων που παρουσιάζονται από κάποιο πρόγραμμα όπως το SPSS ή που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε είδος επιστημονικής αναφοράς (άρθρα, πόστερ, παρουσιάσεις κ.λπ.).
 • Αναφέρουν τα αποτελέσματα των βασικότερων στατιστικών αναλύσεων με τον κατάλληλο τρόπο για μια επιστημονική παρουσίαση.
 • Προσεγγίσουν κριτικά τα συμπεράσματα και τις ερμηνείες που δίνονται με βάση κάποια στατιστική ανάλυση.

ΨΥΧ403 Ψυχολογία της Γλώσσας

Το μάθημα αυτό εξετάζει το γλωσσικό φαινόμενο υπό το πρίσμα των ψυχολογικών παραγόντων που επιτρέπουν στους ομιλητές και αναγνώστες να χρησιμοποιούν και να κατανοούν τη γλώσσα τους.

Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι θεωρίες και επιστημονικές βάσεις για την ανάπτυξη τόσο του προφορικού, όσο και του γραπτού λόγου στον άνθρωπο.

Επιπρόσθετα οι φοιτητές αναμένεται με την ολοκλήρωση του μαθήματος να μπορούν να περιγράψουν το πως επεξεργαζόμαστε τη γλώσσα και αποθηκεύουμε τις γλωσσικές πληροφορίες σε σχέση με το γνωστικό μας σύστημα

Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να:

 • Εξοικειωθούν με το αντικείμενο της Ψυχολογίας της Γλώσσας, μέσω των βασικών αρχών, δομών, πειραματικών μεθόδων και ορολογία της ψυχογλωσσολογίας.
 • Εμπλακούν στην εξέταση των κύριων θεμάτων της Ψυχολογίας της Γλώσσας, όπως, τις βιολογικές και αναπτυξιακές βάσεις της γλώσσας, το γραπτό και προφορικό λόγο, την κατανόηση της δομής των προτάσεων και λέξεων, την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, τη γλωσσική παραγωγή και τη γλώσσα και σκέψη.
 • Μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά και να συζητούν τις εφαρμογές των θεωριών και των πορισμάτων ερευνών της Ψυχολογίας της Γλώσσας. 

ΨΥΧ406 Νευροψυχολογία

Το μάθημα ασχολείται με την αλληλεπίδραση και τη συσχέτιση μεταξύ εγκεφαλικών διαδικασιών και συμπεριφοράς. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στο φοιτητή και φοιτήτρια μια γενική εικόνα της σχέσης εγκεφάλου και συμπεριφοράς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν καλή κατανόηση της λειτουργικής νευροανατομίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και των μηχανισμών που εμπλέκονται στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Αναγνωρίσουν την αλληλεπίδραση αλλά και τη συσχέτιση μεταξύ εγκεφαλικών διαδικασιών και συμπεριφοράς.
 • Κατανοήσουν τη νευροψυχολογική αξιολόγηση και του τρόπου αξιολόγησης των γνωστικών λειτουργιών (π.χ. δοκιμασίες για την εκτίμηση της μνήμης, προσοχής, γλώσσας, οπτικοχωρικών ικανοτήτων, λεκτική μάθηση).
 • Μελετήσουν τις συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης και τις νευροψυχολογικές μέθοδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, του συναισθήματος, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του ασθενούς (π.χ. άνοιες, αφασίες, απραξίες, αγνωσίες, αλλαγές στην προσωπικότητα λόγω βλάβης στους μετωπιαίους λοβούς κ.λπ.).

ΨΥΧ402 Ψυχολογία της Υγείας

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στο πεδίο της Ψυχολογίας της Υγείας.

Η Ψυχολογία της Υγείας ασχολείται με την προαγωγή, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας τόσο στον υγιή πληθυσμό όσο και στους χρόνιους πάσχοντες.

Το μάθημα στοχεύει στην περιγραφή και κατανόηση των εννοιών και πρακτικών εφαρμογών της ψυχολογίας στην υγεία.

Ειδικότερο στόχο αποτελεί η παρουσίαση σημαντικών κεφαλαίων στην Ψυχολογία της Υγείας, όπως η έννοια της υγείας και της ασθένειας, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που τις καθορίζουν και ο τρόπος της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, η εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και οι ψυχοκοινωνικές παράμετροι και οι επιπτώσεις της χρόνιας ασθένειας.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εξοικειωθούν με θέματα τα οποία πραγματεύεται η ψυχολογία της υγείας και αφορούν όλους τους επαγγελματίες υγείας.
 • Αναπτύξουν κριτική σκέψη γύρω από θέματα της ψυχολογίας της υγείας.
 • Κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων στην υγεία και την ασθένεια καθώς και ψυχοκοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται με την ασθένεια.
 • Έρθουν σε επαφή με ερευνητικά δεδομένα τα οποία αποτελούν εφαλτήριο για τη διαμόρφωση παρεμβάσεων στο τομέα της ψυχολογίας της υγείας.

ΨΥΧ498 Πτυχιακή Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ποικιλία πρακτικών, τεχνικών και διανοητικών δεξιοτήτων που είναι κεντρικές στην επιστημονική έρευνα.

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να προσδιορίσουν ένα κατάλληλο ερευνητικό ερώτημα, να αναπτύξουν ένα συστηματικό ερευνητικό σχέδιο για την αντιμετώπισή του, και στη συνέχεια να εκτελέσουν το σχέδιο, συλλέγοντας, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τα προκύπτοντα δεδομένα και γράφοντας τα σε τυποποιημένη ακαδημαϊκή μορφή (διατριβή). 

ΨΥΧ409 Ψυχολογία της Ανάγνωσης

Η ανάγνωση αντιπροσωπεύει μια βασική δεξιότητα απαραίτητη για την προσαρμογή και την επιτυχία σε διάφορα πεδία. Ταυτόχρονα, αντιπροσωπεύει και μια πολύπλοκη δεξιότητα που απαιτεί το συντονισμό γνωστικών διεργασιών, όπως η αντίληψη, η κωδικοποίηση, η μνήμη, και η νόηση.

Το μάθημα αυτό εξετάζει την ανάγνωση υπό το πρίσμα των θεωριών ψυχολογίας εστιάζοντας στις γνωστικές διεργασίες και στην εφαρμογή τους σε έργα ανάγνωσης.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

 • Εξοικειωθούν με το αντικείμενο της Ψυχολογίας της Ανάγνωσης, την ιστορική εξέλιξη και τις κύριες θεωρίες αυτού του κλάδου της Ψυχολογίας.
 • Κατανοούν τη σημασία και την πολυπλοκότητα της αναγνωστικής κατανόησης και τους μηχανισμούς που την διέπουν.
 • Εμπλακούν στην εξέταση των κύριων γνωστικών λειτουργιών της Ανάγνωσης, όπως τα στάδια που ακολουθεί, τις γνωστικές διεργασίες και τους ψυχογλωσσικούς μηχανισμούς της.
 • Προσεγγίζουν κριτικά και να συζητούν τις εφαρμογές των θεωριών και των πορισμάτων ερευνών γνωστικής ψυχολογίας.

ΨΥΧ410 Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στην ψυχοπαθολογία ενηλίκων, δηλαδή στις διάφορες ψυχολογικές διαταραχές που συμβαίνουν στην ενήλικη ζωή.

Παρουσιάζονται τα κριτήρια με τα οποία γίνονται οι διαγνώσεις τους, τα χαρακτηριστικά τους, η πιθανή αιτιολογία και οι τρόποι διάγνωσης και αξιολόγησης.

Επίσης, συζητούνται, τα συστήματα ταξινόμησης και τα κριτήρια που διαχωρίζουν την αποκλίνουσα από τη φυσιολογική συμπεριφορά.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Να εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στις βασικές έννοιες της ψυχοπαθολογίας.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες με τα βασικά χαρακτηριστικά και το πώς αναπτύσσεται κάθε ψυχική διαταραχή.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες με τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά της κάθε ψυχικής πάθησης (κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια, αιτιολογία και θεραπεία).
 • Να κατανοούν οι φοιτητές και φοιτήτριες τα βασικά διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα στις ψυχικές παθήσεις.

ΨΥΧ407 Ψυχολογία της Σεξουαλικότητας

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η συστηματική μελέτη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας από ψυχολογικής πλευράς.

Στόχος του μαθήματος είναι η διεύρυνση των γνώσεων αλλά και η προώθηση της σεξουαλικής υγείας.

Βασική αρχή που διέπει το μάθημα είναι ο σεβασμός στην ανθρώπινη διαφορετικότητα και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Να εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στην ψυχοσεξουαλική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη.
 • Να εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στις λειτουργίες του εγκεφάλου και τη σεξουαλική συμπεριφορά.
 • Να αναλύσει στους φοιτητές και φοιτήτριες τη φυσιολογία της σεξουαλικής λειτουργίας.
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες τις σεξουαλικές διαταραχές, την ομοφυλοφιλική σεξουαλική συμπεριφορά, την παραφιλική σεξουαλική συμπεριφορά, τις μεταβολές της σεξουαλικής λειτουργίας με την πάροδο της ηλικίας, την επίδραση των ψυχοφαρμάκων στη σεξουαλική λειτουργία και τη σεξουαλική λειτουργία στο γάμο.
 • Να καταρτιστούν οι φοιτητές και φοιτήτριες στη θεραπευτική αντιμετώπιση των σεξουαλικών διαταραχών.

ΨΥΧ499 Πτυχιακή ΙΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ποικιλία πρακτικών, τεχνικών και διανοητικών δεξιοτήτων που είναι κεντρικές στην επιστημονική έρευνα.

Σε συνέχεια του μαθήματος «Πτυχιακή Ι» κύριος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να προσδιορίσουν ένα κατάλληλο ερευνητικό ερώτημα, να αναπτύξουν ένα συστηματικό ερευνητικό σχέδιο για την αντιμετώπισή του, και στη συνέχεια να εκτελέσουν το σχέδιο, συλλέγοντας, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τα προκύπτοντα δεδομένα και γράφοντας τα σε τυποποιημένη ακαδημαϊκή μορφή (διατριβή).

ΨΥΧ430 Πρακτική Άσκηση

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η εξοικείωσή τους με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του ψυχολόγου.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται, ανάμεσα σε άλλα, να είναι σε θέση να εξοικειωθούν με τα διάφορα πλαίσια εργασίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου, να αναγνωρίζουν τη δομή λειτουργίας διαφόρων πλαισίων, να αναπτύξουν κατάρτιση σε θέματα πλαισίων πρακτικής άσκησης και να αναπτύξουν κατάρτιση σε θέματα δεοντολογικού κώδικα.

Οι κύριοι στόχοι της πρακτικής άσκησης είναι:

 • Να εισάγει τους φοιτητές στα διάφορα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα διάφορα πλαίσια.
 • Να κατανοήσουν τον εργασιακό χώρο και τη δυναμική διαφόρων πλαισίων.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με το επαγγελματικό έργο των ψυχολόγων και πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Να καταρτιστούν περαιτέρω σε θέματα πρακτικής άσκησης.
 • Να καταρτιστούν περαιτέρω και να μπορούν να εφαρμόσουν το δεοντολογικό κώδικα στην άσκηση επαγγέλματος του ψυχολόγου.
 • Να βελτιώσουν τις ψυχοθεραπευτικές τους δεξιότητες.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Διδακτικό Προσωπικό του Πτυχίου στην Ψυχολογία