Close

Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Στόχος του Πτυχιακού Προγράμματος στα Χρηματοοικονομικά είναι να προσφέρει στους φοιτητές την αρτιότερη δυνατή εκπαίδευση και... Read More | Share it now!

Δομή Προγράμματος

Στο Πτυχίο Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών συμπεριλαμβάνονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα περιεχομένου στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών Επιστημών καθώς και μαθήματα κατεύθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και των Τραπεζικών. Τα μαθήματα κατεύθυνσης συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από σύγχρονες και εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και με την ενσωμάτωση των τελευταίων εξελίξεων στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών. Η κατεύθυνση των Τραπεζικών παρέχει στον φοιτητή μια πληρέστερη θεωρητική αλλά και εφαρμοσμένη παιδεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι φοιτητές συνθέτουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αξιολογούν πιστωτικούς κινδύνους και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πραγματικές εμπειρίες. Η κατεύθυνση της Λογιστικής επιτρέπει στους φοιτητές να σπουδάσουν ειδικά γνωστικά αντικείμενα, όπως Χρηματοοικονομική και Διαχειριστική Λογιστική, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Λογιστικά Συστήματα Πληροφοριών, Κατάρτιση Προϋπολογισμών και Οικονομικών Μελετών, Φορολογία και Λογιστικό Έλεγχο. Γενικότερα η κατεύθυνση της Λογιστικής, μέσα από εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων, αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα είναι έτοιμοι να εργαστούν με επιτυχία ως οικονομολόγοι στον χρηματοοικονομικό τομέα, στον δημόσιο τομέα ή να προχωρήσουν για μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, επειδή το Πρόγραμμα Οικονομικών Σπουδών τούς παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο, όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να ακολουθήσουν νομικές και πολιτικές επιστήμες, επιστήμες διεθνών σχέσεων, δημοσιογραφία και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η καριέρα του πτυχιούχου στη Λογιστική προσφέρει μοναδικές επαγγελματικές προοπτικές για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε αυτό συντελεί η σταθερή διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας στον κλάδο. Κώστας Γιαννόπουλος – Καθηγητής Χρηματοοικονομικών.

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Year: 1 Semester: 1

ECON101 Principles of Microeconomics 6.0
BUSN100Introduction to Business6.0
PSYC100Introduction to Psychology6.0
MATH101Mathematics for Finance 6.0
PEPS101Computer Skills3.0
PEPS100Language and Communication Skills 3.0
30.0

Year: 1 Semester: 2

ECON102 Principles of Macroeconomics 6.0
ACCN100Financial Accounting 6.0
STAT101Statistics for Finance I6.0
FINA100 Principles of Finance6.0
BUSN104Principles of Marketing3.0
PEPS100Language and Communication Skills 3.0
30.0

Year: 2 Semester: 1

FINA200 Financial Theory6.0
STAT201Statistics for Finance II6.0
ACCN201Management Accounting6.0
BUSN201Organisational Behaviour 6.0
ACCN305Advance Financial Accounting 6.0
30.0

Year: 2 Semester: 2

ACCN203Financial Analysis & Business Valuation 6.0
BUSN103Business Law 6.0
ECON205Macroeconomics6.0
ACCN215Business Taxation 6.0
FINA201 Derivatives 6.0
30.0

Year: 3 Semester: 1

ACCN300Advance Management Accounting 6.0
FINA311Financial Management 6.0
ACCN306Information Systems for Accountants 6.0
FINA202Principles of Risk and Insurance 6.0
ACCN315 Advance Business Taxation 6.0
30.0

Year: 3 Semester: 2

FINA304Financial Risk Management 6.0
ACCN311 Corporate Law 6.0
ACCN312Audit Principles and Procedures 6.0
ACCN202 Financial Reporting 6.0
Elective6.0
30.0

Year: 4 Semester: 1

PEPS400 Dissertation6.0
ACCN401Corporate Finance & Business Ethics 6.0
ACCN400 Performance Management 6.0
ACCN403Advance Financial Reporting 6.0
Elective6.0
30.0

Year: 4 Semester: 2

FINA400 International Financial Management 6.0
PEPS400 Dissertation 6.0
ACCN413Advance Audit Principles & Procedures 6.0
FINA406Financial workshop 6.0
FINA404 Investment management 6.0
30.0

Πρώτο έτος

Οι φοιτητές μπαίνουν στον μαγικό κόσμο της οικονομικής σκέψης. Θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, εισαγωγικά μαθήματα στην Οικονομική Θεωρία και τη Θεωρία των Επιχειρήσεων, καθώς και στα Μαθηματικά και τη Στατιστική. Επίσης θα παρακολουθήσουν μαθήματα Ψυχολογίας και Marketing. Τέλος ειδικό μάθημα θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην πληροφορική.

Δεύτερο έτος

Το μαγικό ταξίδι συνεχίζεται με μαθήματα που αφορούν τη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και την Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης. Μαθήματα, όπως Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομικές Αγορές, θα φέρουν τους φοιτητές σε επαφή με το εγχώριο και διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν επίσης με τις προηγμένες μεθόδους της Στατιστικής και Οικονομετρίας, που θα τους βοηθήσουν στην έρευνά τους καθ’ όλη την διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας. Τέλος θα αντιληφθούν τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, παρακολουθώντας το σχετικό μάθημα.

Τρίτο έτος

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων που οδήγησαν στη γνώση της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του κατά τα δύο πρώτα έτη σπουδών τους, οι φοιτητές στο τρίτο έτος θα μελετήσουν μαθήματα που αφορούν τη λειτουργία διαφόρων τομέων της οικονομίας, όπως Δημόσια Οικονομικά, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομικάς του Τουρισμού και του Αγροτικού Τομέα. Επίσης, μελετώντας τη λειτουργία και τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας καθώς και των Εμπορικών Τραπεζών, θα έλθουν σε επαφή με τον νομισματικό τομέα της οικονομίας. Ακόμα, θα μελετήσουν τη λειτουργία της Αγοράς Εργασίας. Τέλος, θα τους δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα της προτίμησής τους, που θα επιλέξουν μέσα από έναν κατάλογο μαθημάτων επιλογής, ώστε να προετοιμαστούν σταδιακά για την εξειδίκευσή τους και τη συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας, κατά το επόμενο έτος.

Τέταρτο έτος

Στο καταληκτικό έτος των σπουδών τους, και όταν πια το μαγικό ταξίδι στον κόσμο της Οικονομίας θα φθάνει στο τέλος του, οι φοιτητές θα γοητευθούν παρακολουθώντας  μαθήματα Ανώτερης Οικονομικής Θεωρίας, Νομισματικής Θεωρίας καθώς και Διεθνών Οικονομικών. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων. Τέλος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας τους, υπό την εποπτεία καθηγητών, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

Κατευθύνσεις

Λογιστική

Η κατεύθυνση της Λογιστικής προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσει ο φοιτητής το κατάλληλο υπόβαθρο για την επαγγελματική πιστοποίηση του Association of Certified Accountants (ACCA). Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα εξεταστούν μόνο σε 5 από τις 14 εξετάσεις που απαιτούνται για την επιτυχή απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης του ΑCCA και του επαγγελματικού τίτλου του Εγκεκριμένου Λογιστή. Επίσης οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται σε μερικά από τα μαθήματα του τρίτου και τετάρτου έτους προσφέρουν το γνωστικό υπόβαθρο για τις 5 τελευταίες εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του ΑCCA, σε επαγγελματικό επίπεδο. Πέραν τούτου, οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών αποκτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους εγκεκριμένους λογιστές που έχουν μόνο την επαγγελματική πιστοποίηση, δεδομένου ότι μετά την απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχιακού τίτλου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η κατεύθυνση στα Λογιστικά προσφέρει στους απόφοιτους εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ελεγκτικές και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων μαθημάτων, οι φοιτητές με κατεύθυνση την Λογιστική θα διδαχτούν και τα πιο κάτω:

 • Θεμελιώδεις Αρχές Λογιστικής
 • Προχωρημένη Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
 • Συστήματα Πληροφόρησης για Λογιστές
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στη Λογιστική
 • Προχωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Διεθνή Λογιστική

Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το ενιαίο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον και ο διεθνής ανταγωνισμός δημιουργούν αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας, καινοτομίας και εξειδίκευσης στους απασχολουμένους στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κατεύθυνση στα Τραπεζικά έχει δημιουργηθεί ως απάντηση στις ανάγκες εκπαίδευσης σε αυτές τις νέες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς. Κάθε απόφοιτος του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών καθίσταται ικανός να προσεγγίσει και να επιλύσει θεωρητικά και πρακτικά θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα μιας σύγχρονης οικονομίας. Οι φοιτητές του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη των γνωστικών αντικειμένων των Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών, που έχουν άμεση σχέση με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στελεχών στον χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση σε βασικούς τομείς της Τραπεζικής, όπως η Επενδυτική Τραπεζική, η Επισήμανση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και η Διοίκηση Τραπεζών. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τις γνώσεις και δεξιότητές τους, θα έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες διαχειρίσεως κεφαλαίων, ως αναλυτές χρηματοεπενδυτικών προγραμμάτων ή χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Η προπτυχιακή κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

 • Χρήμα και Τράπεζες
 • Αρχές Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Αγορές Παραγώγων
 • Χρηματοοικονομικά των Ακινήτων
 • Ρύθμιση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Τραπεζική Επενδυτική
 • Τραπεζική Διοίκηση
 • Εκτίμηση Ακινήτων
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Αγορές Χρεογράφων
 • Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά

 

Το Διδακτικό Προσωπικό του Πτυχίου στη Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών