Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

4 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

240 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Σκοπός του Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια είναι να παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και κατανόησης των σύγχρονων διεθνών σχέσεων, με έμφαση σε ζητήματα στρατηγικής και ασφάλειας. Συνδυάζει αφενός την εις βάθος ακαδημαϊκή κατάρτιση σε μείζονα θέματα, θεωρίες και περιπτωσιολογικές μελέτες, και αφετέρου μία δομημένη διαδικασία εξοικείωσης με σύγχρονες συζητήσεις και εμπειρίες. Συνδυάζει, επίσης, τη θεωρητική με την πρακτική μέθοδο προσέγγισης των εξεταζόμενων ζητημάτων. Επιπλέον, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους το εθνικό και το διεθνές επίπεδο διασυνδέονται από την επίδραση παραγόντων που άπτονται του εμπορίου, της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της στρατηγικής, της ασφάλειας, της ιδεολογίας, του πολιτισμού και της ηθικής. Το Πρόγραμμα παρέχει μία στέρεη θεωρητική και εμπειρική κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας στη μεταψυχροπολεμική εποχή, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως οι αιτίες των συγκρούσεων και της ειρήνης, η εμφάνιση νέων απειλών ασφάλειας, και η ύπαρξη πολλών διαφορετικών δρώντων στη αποτροπή συγκρούσεων, στη επιβολή και τη διατήρηση της ειρήνης. Τέλος, το Πρόγραμμα περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους κρατικοί και μη κρατικοί δρώντες αναπτύσσουν στρατηγικές στο διεθνές περιβάλλον για ζητήματα ασφάλειας.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια αναμένεται να έχουν εις βάθος κατάρτιση σε ζητήματα διεθνών σχέσεων, ασφάλειας και στρατηγικής, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν καριέρες στο διπλωματικό σώμα, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ΜΚΟ, καθώς επίσης και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι για ζητήματα πολιτικής και ασφάλειας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
  • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
  • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
  • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
  • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.
  • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  • Η προσαρμογή του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος.

Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας. Το 30% του τελικού βαθμού των φοιτητών σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί στην επίδοσή τους στην ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ το 70% αντιστοιχεί στην επίδοσή τους στην τελική εξέταση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα, οι φοιτητές χρειάζεται να εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό (δηλαδή τουλάχιστον 50%) τόσο στην ενδιάμεση αξιολόγηση, όσο και στην τελική εξέταση.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
IRS111Εισαγωγή στις Διεθνείς ΣχέσειςΥποχρεωτικό6
IRS112Διπλωματική Ιστορία, 1815-1945Υποχρεωτικό6
IRS113Μεθοδολογία Έρευνας στις Διεθνείς ΣχέσειςΥποχρεωτικό6
NOM160Πολιτική ΕπιστήμηΥποχρεωτικό6
ΝΟΜ158Πολιτική ΟικονομίαΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
IRS121Θεωρίες Διεθνών ΣχέσεωνΥποχρεωτικό6
IRS122Σπουδές Ασφάλειας: Εννοιολογικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονα και Αναδυόμενα ΖητήματαΥποχρεωτικό6
IRS123Ο Κόσμος μετά το 1945Υποχρεωτικό6
IRS124Εισαγωγή στη Σύγχρονη ΔιπλωματίαΥποχρεωτικό6
ECON205ΜακροοικονομίαΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ISR131Γεωπολιτική και Γεωοικονομία στην Ανατολική ΜεσόγειοΥποχρεωτικό6
IRS132Διπλωματία της ΑσφάλειαςΥποχρεωτικό6
IRS133Διεθνής Πολιτική ΟικονομίαΥποχρεωτικό6
IRS134Η ΕΕ ως Διεθνής ΔρώνταςΥποχρεωτικό6
NOM129Δημόσιο Διεθνές ΔίκαιοΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
IRS141Οικονομική ΔιπλωματίαΥποχρεωτικό6
IRS142Στρατηγικές ΣπουδέςΥποχρεωτικό6
IRS143Πολιτική Οικονομία της Εθνικής ΑσφάλειαςΥποχρεωτικό6
IRS144Τρομοκρατία, Ασύμμετρες Απειλές και Διεθνής ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
NOM380Διεθνές Οικονομικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
IRS151Βιώσιμη Ανάπτυξη και ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS152Ανάλυση Κινδύνων και Τεχνικές Προβλέψεων στη Λήψη ΑποφάσεωνΥποχρεωτικό6
IRS153Διευθέτηση ΔιενέξεωνΥποχρεωτικό6
IRS154Διεθνείς ΟργανισμοίΥποχρεωτικό6
PSYC308Πολιτική ΨυχολογίαΕπιλογής6
IRS155Εξωτερική Πολιτική στον 21ο ΑιώναΕπιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
IRS161Η Κίνα ως Παγκόσμιος ΔρώνταςΥποχρεωτικό6
IRS162Ενέργεια, Ασφάλεια και Εξωτερική ΠολιτικήΥποχρεωτικό6
IRS163Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS164Ευρωπαϊκή Πολιτική ΓειτονίαςΥποχρεωτικό6
IRS165Ανάλυση Εξωτερικής ΠολιτικήςΕπιλογής6
IRS166Οικοδόμηση ΕιρήνηςΕπιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
IRS171Πολιτική Οικονομία της ΕνέργειαςΥποχρεωτικό6
IRS172Ευρωπαϊκή Άμυνα και ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS173Διαχείριση ΚινδύνωνΥποχρεωτικό6
IRS174Ασφάλεια στην Ανατολική ΜεσόγειοΥποχρεωτικό6
IRS175Διεθνής Αναπτυξιακή ΣυνεργασίαΕπιλογής6
IRS176Πρακτική ΔιπλωματίαΕπιλογής6
IRS177Ανθρώπινη ΑσφάλειαΕπιλογής6

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
IRS181Πυρηνικά Όπλα και Διεθνής ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS182Παγκόσμια Διακυβέρνηση και ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS183Ασφάλεια στη Μέση ΑνατολήΥποχρεωτικό6
IRS184ΚυβερνοασφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS185Μετανάστευση, Διεθνείς Σχέσεις και ΑσφάλειαΕπιλογής6
BUSN405Διαχείριση ΈργουΕπιλογής6
IRS186ΤοποθέτησηΕπιλογής6
Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Για να ενταχθούν οι υποψήφιοι φοιτητές στο Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια θα πρέπει να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον 14/20 ή International Baccalaureate Diploma με βαθμό τουλάχιστον 26. Τα γενικά κριτήρια αποδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που αποκτήθηκε από προηγούμενες σπουδές και την καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υποβάλλει αίτηση. Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος κάθε υποψήφιου εξετάζεται σε ατομική βάση.

Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή του First Certificate in English με βαθμό C ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου. Σε περίπτωση απουσίας ανάλογου πτυχίου/πιστοποιητικού, από τους υποψήφιους θα ζητηθεί να παρακαθίσουν σε εξετάσεις αγγλικής γλωσσομάθειας προκειμένου να αποδείξουν την ικανοποιητική τους γνώση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παντελής Σκλιάς

Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις

Συντονιστής Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια, Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση (Συμβατικό και Εξ αποστάσεως) και Mεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, τη Στρατηγική και την Ασφάλεια (Εξ αποστάσεως)

Ο Παντελής Σκλιάς (Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις) είναι Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Αποφοίτησε το 1990 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Γιώργος Γεωργής

Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας

Συντονιστής Μεταπτυχιακού στην Ιστορία και Μεταπτυχιακό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Συμβατικό )

Ο Γιώργος Γεωργής είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, μέλος του Συμβουλίου και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ιστορίας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Μάριος Λεωνίδα Ευρυβιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών

Ο Μάριος Λεωνίδα Ευρυβιάδης είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι επίσης Senior Fellow και Director of Resources στο European Rim Policy and Investment Council, Λάρνακα.

Χριστός Χριστοδούλου-Βόλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης...

Θωμάς Νεκτάριος Παπαναστασίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού (DLLM) στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Διευθυντής της Νομικής Κλινικής

Ο Θωμάς-Νεκτάριος Παπαναστασίου είναι επίκουρος καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με ειδίκευση στο Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο και μεταπτυχιακού τίτλου (MA)...