Δια Ζώσης Εκπαίδευση

Let us enjoy it while we are young. With the full support of the University students can join groups that interest them, organize cultural, artistic and sporting events, thus enriching creative activities with the years of their studies. The University provides students with the opportunity to stay in comfortable and fully equipped rooms, which offer wireless internet access.

At Neapolis University in Cyprus we have taken care to ensure the conditions that contribute to creating a climate of care for our students, both in matters of their daily life’s, and to any needs for psychological support.

The restaurant and cafeteria, the outdoor pool, gym and tennis courts in combination with 24-hour security, contribute significantly to the quality of everyday life at the University.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ECTS : ΓΛΩΣΣΕΣ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

Αρχιτεκτονική (BArch & DipArch)

240 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 4+1 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (BSc)

240 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc)

240 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων (BSc)

240 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Εφαρμοσμένη Πληροφορική (BSc)

240 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά (BSc)

240 ECTS Αγγλικά 4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Νομική (LLB)

240 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Πολιτική Μηχανική (BSc)

240 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα (BSc)

240 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Ψυχολογία (BSc)

240 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 4 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ECTS : ΓΛΩΣΣΕΣ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (MSc)
Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (δεν απαιτείται υποβολή για αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Δημόσια Διοίκηση (MPA)

με τρεις κατευθύνσεις:

  1. Γενική Διοίκηση
  2. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  3. Εκπαιδευτική Διοίκηση

90 ECTS Ελληνικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MBA)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Εγκληματολογική Λογιστική (MSc)
Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (δεν απαιτείται υποβολή για αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc)

90 ECTS Ελληνικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στη Διοίκηση Αειφορίας (MSc)

90 ECTS Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (MA)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc)

90 ECTS Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη (MA)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Πληροφορικά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Συμβουλευτική Ψυχολογία (MSc)

180 ECTS Ελληνικά 3 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις (MSc)

90 ECTS Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης

Ψηφιακό Μάρκετινγκ (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1.5 Χρόνια, Πλήρους Φοίτησης