Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

Τετραετές πρόγραμμα σπουδών (8 εξάμηνα), 240 ECTS, που διδάσκεται στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα το οποίο  ολοκληρώνεται με προαιρετική τοποθέτηση εργασίας και με τη διπλωματική εργασία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι είτε βασικά μαθήματα Πολιτικής Μηχανικής είτε συμπληρωματικά επιστημονικά μαθήματα. Μαθήματα εξειδίκευσης προσφέρονται στη Δομική Μηχανική και στην Περιβαλλοντική Μηχανική.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εγγράφονται ως Επαγγελματίες Πολιτικοί Μηχανικοί στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και  είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μηχανικών (FEANI).

Αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

και από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Εθνικών Συνδέσμων Μηχανικών (FEANI)

Αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Εθνικών Συνδέσμων Μηχανικών (FEANI)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 ΧΡΟΝΙΑ

240 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΊΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί ασχολούνται με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη τεχνικών έργων, τα οποία αποτελούν σημαντικά συστατικά για την εύρυθμη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών. Δρόμοι, φράγματα, σήραγγες, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, δημόσια κτίρια, κατοικίες, λιμάνια, λιμενοβραχίονες, εξέδρες πετρελαίου, συστήματα ύδρευσης και λυμάτων είναι όλα αντικείμενα μελέτης του πολιτικού μηχανικού. Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις έχει σχεδιαστεί για να παράγει αποφοίτους που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, οικοδομώντας το μέλλον τους σε στέρεες βάσεις. Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τέτοιες γνώσεις και δεξιότητες ώστε, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο επάγγελμα ή να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Το πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υποχρεωτικών μαθημάτων Πολιτικής Μηχανικής που επικεντρώνονται στη βασική θεωρία, το σχεδιασμό, την μελέτη και την κατασκευή. Τα μαθήματα αυτά, μαζί με μαθήματα επιλογής, επιτρέπουν στον φοιτητή να εστιάζει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις έργων πολιτικού μηχανικού. Δύο κατευθύνσεις προσφέρονται αρχικά, εκείνες στη Δομοστατική Μηχανική και στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Αργότερα θα προστεθούν αντίστοιχες κατευθύνσεις στη Γεωτεχνική Μηχανική, στην Υδραυλική, στην Ακτομηχανική και στη Συγκοινωνιολογία. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να σχεδιάζουν τεχνικά έργα λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες, όπως η οικονομία, το περιβάλλον, η κοινωνία, η πολιτική, η ηθική, η υγεία, η ασφάλεια και η βιωσιμότητα, καθώς και ναεξοικειώνονται με τις απαιτήσεις της επαγγελματικής πρακτικής.

“Βασισμένος στην πολύχρονη εμπειρία μου στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της μηχανικής επιστήμης, σήμερα είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι, αν η πλήρης ενσωμάτωσή τους στην κατασκευαστική βιομηχανία έχει κριθεί ως απαραίτητη, η χρήση τους στα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης των μελλοντικών επιστημόνων μηχανικών θα έλεγα ότι καταδεικνύεται επιτακτική και αναντικατάστατη.”
Δρ Ιωάννης Μπέλλος – Αναπληρωτής Καθηγητής Δομικού Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού είναι πολύ απαιτητικό, ανταγωνιστικό και ταχύτατα εξελισσόμενο, ενώ συνάμα προσφέρει σπουδαίες ευκαιρίες εργοδότησης και υψηλές απολαβές. Οι απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί μπορούν να εργοδοτηθούν και να κάνουν καριέρα σε ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, σε δημόσιους ή ημικρατικούς οργανισμούς ή να ιδρύσουν τη δική τους εταιρεία.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού αποτελείται από 33 Υποχρεωτικά Μαθήματα, Επιλογής 4 Μαθήματα Εξειδικευμένης Επιλογής, 3 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, Τοποθέτηση και Διπλωματική Εργασία. Η Δομή των Μαθημάτων είναι ως εξής

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS233Γραμμική ΆλγεβραΥποχρεωτικό6
CS112Αρχές Προγραμματισμού IΥποχρεωτικό6
ARCHSV101Αρχιτεκτονικό / Τεχνικό ΣχέδιοΥποχρεωτικό6
ENGR120Φυσική για ΜηχανικούςΥποχρεωτικό6
ENGR150Τεχνική Ορολογία και Αναφορές (Τεχνικά Αγγλικά) Υποχρεωτικό3
GENE100Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής *Επιλογής3
* Μπορεί να επιλεγεί ένα μάθημα γενικής παιδείας των 3 ECTS ή 6 ECTS αντίστοιχα

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MATH120Μαθηματικά IΥποχρεωτικό6
ARCHBT102Οικοδομική - Κατασκευαστικά ΣτοιχείαΥποχρεωτικό6
ENGR100Επαγγελματική ΜηχανικήΥποχρεωτικό3
ENGR130Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής ΧημείαςΥποχρεωτικό6
ENGR140Σχεδιασμός με Χρήση Ηλεκτρονικού ΥπολογιστήΥποχρεωτικό3
CE100ΤοπογραφίαΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MATH200Μαθηματικά IIΥποχρεωτικό6
CS355Υπολογιστική Αριθμητική ΑνάλυσηΥποχρεωτικό6
ENGR220Μηχανική των ΡευστώνΥποχρεωτικό6
CE205Αντοχή ΥλικώνΥποχρεωτικό6
CE210Δομική Ανάλυση IΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
STAT103Πιθανότητες και ΣτατιστικήΥποχρεωτικό6
CE220Δομική Ανάλυση IIΥποχρεωτικό6
CE230Τεχνική ΓεωλογίαΥποχρεωτικό6
CE240Δομικά ΥλικάΥποχρεωτικό6
GENE200Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής *Επιλογής 6
* Μπορεί να επιλεγεί ένα μάθημα γενικής παιδείας των 3 ECTS ή 6 ECTS αντίστοιχα

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CE300ΟδοποιίαΥποχρεωτικό6
CE310ΕδαφομηχανικήΥποχρεωτικό6
CE320Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος IΥποχρεωτικό6
CE350Δυναμική Ανάλυση των ΚατασκευώνΥποχρεωτικό6
CE380 ΥδραυλικήΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CE330ΘεμελιώσειςΥποχρεωτικό6
CE340ΣυγκοινωνιολογίαΥποχρεωτικό6
CE360Μεταλλικές Κατασκευές IΥποχρεωτικό6
CE370Αντισεισμική ΜηχανικήΥποχρεωτικό6
CE390Τεχνική ΥδρολογίαΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CE410Μηχανική ΠεριβάλλοντοςΥποχρεωτικό6
Μάθημα Εξειδικευμένης Επιλογής **Επιλογής 6
Μάθημα Εξειδικευμένης Επιλογής **Επιλογής 6
Μάθημα Εξειδικευμένης Επιλογής **Επιλογής 6
ENGR 420 GENE 400Τοποθέτηση ή Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ***Επιλογής 6

** Μπορούν να επιλεγούν τρία (3) μαθήματα εξειδίκευσης από την κατάλληλη κατηγορία

*** Μπορεί να επιλεγεί η πρακτική άσκηση ή ένα μάθημα γενικής παιδείας των 6 ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CE400Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό15
Μάθημα Εξειδικευμένης Επιλογής **Επιλογής 6
ENGR400Διαχείριση Κατασκευαστικών ΈργωνΥποχρεωτικό6
ENGR410Κατασκευαστικό Δίκαιο και Επαγγελματική ΠρακτικήΥποχρεωτικό3

ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
Δομική Μηχανική **
CE420Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος II6
CE430Δομική Ανάλυση III6
CE440Μεταλλικές Κατασκευές II6
CE450Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων6
CE460Εκτίμηση Ζημιών και Επισκευές Κτηρίων6
CE470Παράκτια και Υπεράκτια Μηχανική6
Περιβαλλοντική Μηχανική **
CE480Περιβαλλοντική Αειφορία6
CE485Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων6
CE490Διαχείριση Υδατικών Πόρων6
CE495Δίκτυα Ύδρευσης6

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Απολυτήριο Λυκείου, ικανοποιητικοί βαθμοί σε Μαθηματικά και Φυσική, συνέντευξη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γιάννης Μπέλλος

Αναπληρωτή Καθηγητή Δομικού Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικής

Συντονιστής Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού

Ο Δρ Μπέλλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δομικού Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής, και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (από το 2018)...

Νάτια Αναστάση

Λέκτορας Δομικών Υλικών

Η Νάτια Αναστάση είναι κάτοχος Ph.D. στην Οργανομεταλλική Χημεία από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ και επίσης ολοκλήρωσε μεταδιδακτορική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν του Μάντισον, όπου εξερεύνησε πτυχές της περιβαλλοντικής χημείας....

Ιωσήφ Καπελλάκης

Λέκτορας στην Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Ο Δρ Ιωσήφ Καπελλάκης είναι Λέκτορας Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Κατέχει τρία πτυχία, δύο μεταπτυχιακά διπλώματα και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Υδατικούς Πόρους και Διαδικασία Στερεοποίησης...

Παναγιώτης Στυλιανίδης

Λέκτορας στην Υπολογιστική Μηχανική

Ο Δρ. Παναγιώτης Στυλιανίδης είναι Λέκτορας Υπολογιστικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Αφού αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού...

Άνθος Ι. Ιωάννου

Λέκτορας στις Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Ο Άνθος Ι. Ιωάννου, Πολιτικός Μηχανικός, έλαβε το Μεταπτυχιακό του στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού του Πανεπιστημίου Κύπρου τον Ιούνιο του 2014 και τον Ιούλιο του 2022 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στη Δομοστατική Μηχανική από το ίδιο Τμήμα.....
Σαλώμη Παπαμιχαήλ

Σαλώμη Παπαμιχαήλ

Λέκτορας Δομικής Μηχανικής

Η Δρ. Σαλώμη Παπαμιχαήλ απέκτησε πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος το 2013, το 2014 μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανική Πετρελαίου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και απέκτησε το διδακτορικό της το 2019 από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Καϊζερσλάουτερν...
Στέλιος Σοφόκλη

Στέλιος Σοφόκλη

Επισκέπτης Λέκτορας

Ο Δρ. Στέλιος Σοφόκλη αποπεράτωσε τις σπουδές του το 1974 στον κλάδο Πολιτικών Μηχανικών στην ειδικότητα οδοποιίας, στο Hochschule für Architektur und Bauwesen στη Βαϊμάρη, σήμερα Bαuhaus University με τίτλο MSc, ενώ το 1982 στο ίδιο πανεπιστήμιο απέκτησε τον τίτλο του Δόκτορα....
Στέλιος Χαραλαμπίδης

Στέλιος Χαραλαμπίδης

Επισκέπτης Λέκτορας

Ο Δρ. Στέλιος Χαραλαμπίδης έχει πτυχίο στα Μαθηματικά, ενώ έχει ασχοληθεί τόσο με τα καθαρά όσο και με τα εφαρμοσμένα και διακριτά μαθηματικά, όπως επίσης και με τη φυσική. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό στον τομέα της Άλγεβρας και διδακτορικό στον τομέα της Θεωρίας των Δακτυλίων...
Οι απόφοιτοί μας οικοδομούν το μέλλον πάνω σε θεμέλια ακαδημαϊκής αριστείας και επαγγελματικής καταξίωσης και αναγνώρισης.