ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ιωσήφ Καπελλάκης

Θέση

Λέκτορας στη Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ Ιωσήφ Καπελλάκης είναι Λέκτορας Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Κατέχει τρία πτυχία -στην Πολιτική Μηχανική, στην Περιβαλλοντική Πολιτική Μηχανική και στα Πολιτικά Δομικά Έργα, δύο μεταπτυχιακά διπλώματα -στην Ενέργεια και Διαχείριση Περιβάλλοντος και στη Δομική Μηχανική, και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Υδατικούς Πόρους και Διαδικασία Στερεοποίησης. Έχει επίσης ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική του έρευνα στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και στους Υδατικούς Πόρους ως Υπότροφος-Ωφελούμενος του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο τομέας εξειδίκευσης του επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των υδατικών πόρων, τις μεθόδους διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αγροβιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σχετικά με θέματα υδάτων. Έχει πολλές παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει τα ευρήματα του σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι επίσης ελεύθερος επαγγελματίας -ενεργειακός επιθεωρητής κτιρίων, ελεγκτής δόμησης, καθώς και κτηματομεσιτικός πράκτορας. Διευθύνει το δικό του Τεχνικό και Κτηματομεσιτικό Γραφείο και έχει σχεδιάσει και επιβλέψει περισσότερα από 30 κτίρια με διάφορες χρήσεις, πραγματοποιήσει περισσότερες από 50 ενεργειακές επιθεωρήσεις, και έχει εκπονήσει περισσότερα από 1.200 τοπογραφικά διαγράμματα.