Μήνυμα Πρύτανη

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Αγαπητοί φοιτητές,
Με την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, τη χρήση νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης και μεθόδους διαδραστικής διδασκαλίας, το συνεχές ενδιαφέρον της Διοίκησης και του συνόλου του προσωπικού του Ιδρύματός μας για τη πρόοδο σας θα εξερευνήσετε, θα γνωρίσετε και αγαπήσετε τα γνωστικά πεδία των Προγραμμάτων Σπουδών που έχετε επιλέξει.
Θα αποκτήσετε τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και εμπειρικές γνώσεις που θα σας οδηγήσουν στην επιτυχή είσοδο και ανέλιξη στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας πλήρως το συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο οι γνώσεις αυτές θα σας προσφέρουν.
Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιό μας ευχόμενος ειλικρινά η κοινή μας πορεία να συμβάλλει στην επίτευξη και ολοκλήρωση των στόχων που έχετε θέσει εσείς και οι οικογένειές σας.