Το Τμήμα Ψυχολογίας φιλοδοξεί να προσφέρει στους φοιτητές/τριες  υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο σύνθετο πεδίο της Ψυχολογίας.

Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Λορεμ ιπσθμ δολορ σιτ αμετ, δολορθμ σθσcιπιτ δετραξιτ πρι εα, θσθ τε νθμqθαμ φεθγιατ λιβεραvισσε. Ατ ομνεσqθε παρτιενδο τηεοπηραστθσ θσθ, προ αδ οδιο θτροqθε ιμπερδιετ. Ατqθι βλανδιτ σcριβεντθρ μεα εξ, cθ σιτ qθοδ περcιπιτ. Ει cονγθε ριδενσ θταμθρ μελ, qθο λαβορε τιμεαμ ινvενιρε εθ. Qθαλισqθε αππελλαντθρ cονσεcτετθερ εστ τε, εvερτι αδιπισcι qθο ετ, αθγθε cετερο εστ ετ.

Μάριος Αργυρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι μέλος σε πολλά γνωστά διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα. Το Πτυχίο στην Ψυχολογία είναι εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου. Επιπλέον, το μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία προσφέρει  όλα τα απαραίτητα προσόντα για την απόκτηση άδειας εξασκήσεως του Συμβουλευτικού Ψυχολόγου, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

    Επιλογή Προγράμματος

    *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.