ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Φοιτητική Μέριμνα

Η Φοιτητική Μέριμνα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και πληροφορίες σε θέματα σπουδών, φοιτητικής ζωής, κανόνων και γενικά σε οτιδήποτε οι φοιτητές χρειασθούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις.
Ουσιαστικά η Φοιτητική Μέριμνα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φοιτητών και του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

Σκοπός του γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας είναι η ακαδημαϊκή, οικονομική και συμβουλευτική στήριξη των φοιτητών, όπως επίσης και η στήριξη των αποφοίτων για την εξεύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ακαδημαϊκή στήριξη

Με την εισδοχή του στο Πανεπιστήμιο ο κάθε φοιτητής έχει τον δικό του Υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Μέσω αυτού του θεσμού το Πανεπιστήμιο Νεάπολις προσφέρει συνεχή ακαδημαϊκή στήριξη σε όλους τους φοιτητές του με απώτερο σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο Υπεύθυνος Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρακολουθεί την πρόοδο του φοιτητή σε συστηματική βάση, με σκοπό πάντα την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Επίσης, ενημερώνει με τη συγκατάθεση του φοιτητή τους διδάσκοντες Ακαδημαϊκούς για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Οικονομική στήριξη

Κάθε χρόνο ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών ενισχύεται οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις μέσω υποτροφιών και στοχευμένης οικονομικής βοήθειας. Τα κριτήρια της οικονομικής στήριξης σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επίδοση, τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια, τη φοίτηση και δεύτερου μέλους της οικογένειας στο Πανεπιστήμιο, καθώς και με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

Κυβερνητικά μέτρα στήριξης

Στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για τη φοιτητική μέριμνα, παρέχεται σε Κύπριους και Ευρωπαίους φοιτητές, προπτυχιακού επιπέδου, οικονομική βοήθεια, βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, υπό τη μορφή διαφόρων επιδομάτων: 1) επίδομα στέγασης, 2) επίδομα σίτισης, 3) επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και Η/Υ.

Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών

Προσφέρει υποστήριξη στο σύνολο της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, και διαδικτυακών διαλέξεων σε σχέση με την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων (όχι ακαδημαϊκής η οικονομικής φύσεως) που μπορεί να συνιστούν ανασταλτικό παράγοντα στην απρόσκοπτη πορεία ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Συνδράμει στο έργο των Ακαδημαϊκών Συμβούλων τους οποίους και υποστηρίζει. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η δημιουργία ικανών συνθηκών για την ομαλή πορεία ολοκλήρωσης των σπουδών μέσω της υποβοήθησης και της υποστήριξης.
Βίντεο παρουσίαση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών

Συμβουλευτική στήριξη

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου Νεάπολις προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε ατομικό, ομαδικό και αν χρειαστεί, και σε οικογενειακό επίπεδο με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Ιατροφαρμακευτική στήριξη

Η Φοιτητική Μέριμνα προσφέρει πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στην Πάφο. Εκτός από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου υπάρχουν και αρκετά ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Το Νοσοκομείο Ίασις, για παράδειγμα, απέχει μόλις 1 χλμ. από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις και διαθέτει Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, αλλά και όλες τις βασικές ιατρικές ειδικότητες.

Επαγγελματική καθοδήγηση

Σκοπός του Γραφείου Επαγγελματικής Καθοδήγησης είναι η πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις για κενές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με την προσωπική επίσκεψη του ενδιαφερομένου στο Γραφείο και μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στους πίνακες του Πανεπιστημίου. Η Φοιτητική Μέριμνα διοργανώνει επίσης «Ημέρες Σταδιοδρομίας» σε μία προσπάθεια να συνδέσει το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό με την αγορά εργασίας.

Γραφείο Μεταπτυχιακών σπουδών

Σκοπός του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η έγκυρη και σωστή ενημέρωση φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις αναφορικά με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και τις παρεχόμενες υποτροφίες. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου, υποτροφίες και χρήσιμες πληροφορίες για τον ορθό προσανατολισμό φοιτητών και αποφοίτων.

Διαμονή φοιτητών

Η Φοιτητική Μέριμνα είναι υπεύθυνη για τη διαμονή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις φοιτητικές εστίες. Λειτουργεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα διαχείρισης αιτήσεων διαμονής, κατανομής δωματίων και διαχείρισης συμβολαίων ενοικίασης δωματίων.