ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Γραφείο σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας βοηθάει τους φοιτητές να συντάξουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ή να αναβαθμίσουν το υπάρχον.

Παράλληλα ενημερώνει τους φοιτητές για τις επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιλογές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή στη διάρκεια αυτών. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ εργοδοτών, που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό για μερική ή πλήρη απασχόληση, και των φοιτητών που ψάχνουν για δουλειά.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Λεπτός με πληθώρα ευκαιριών απασχόλησης ή απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στις ξενοδοχειακές μονάδες ή στις εργοληπτικές εταιρείες του, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Μήνας Καριέρας 2022