ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Γραφείο Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας βοηθάει τους φοιτητές να συντάξουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα ή να αναβαθμίσουν το υπάρχον.

Παράλληλα ενημερώνει τους φοιτητές για τις επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιλογές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή στη διάρκεια αυτών. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ εργοδοτών, που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό για μερική ή πλήρη απασχόληση, και των φοιτητών που ψάχνουν για δουλειά.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Λεπτός με πληθώρα ευκαιριών απασχόλησης ή απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στις ξενοδοχειακές μονάδες ή στις εργοληπτικές εταιρείες του, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Μήνας Καριέρας 2022

Θέσεις εργασίας για φοιτητές και απόφοιτους

Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής

Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Υγείας

Νομική Σχολή

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Εποχιακή εργασία/ Διάφορες εργασίες