ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος ξεκίνησε τη λειτουργία του στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” και χρηματοδοτήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Έργο συμμετείχαν 8 Πανεπιστήμια (τρία Δημόσια και πέντε Ιδιωτικά) που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κύριος ρόλος του Έργου ήταν να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και η τοποθέτηση φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε φορείς που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους, στοχεύοντας στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και στον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων και γνώσεων των φοιτητών/τριών.

Ουσιαστικά, η παρέμβαση αυτή έχει συμβάλλει στην καλύτερη και εντατικότερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων σε θέματα όπως η επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας, η προώθηση συνεργασιών, οι τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις, η μεταφορά τεχνογνωσίας κι η προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην κυπριακή επιχειρηματική και ακαδημαϊκή πραγματικότητα.

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχονται δωρεάν. Η λειτουργία και οι δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης.

Τα Στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης είναι πάντοτε κοντά στους/στις φοιτητές/τριες, λειτουργώντας ως κόμβος πληροφόρησης και εξυπηρέτησης.

Email: [email protected]
Τηλ.: 26843600
Facebook: https://www.facebook.com/NUPLiaisonOffice/