ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας” και χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Έργο συμμετέχουν 8 Πανεπιστήμια (τρία Δημόσια και πέντε Ιδιωτικά) που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κύριος ρόλος του Έργου είναι να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και η τοποθέτηση φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε φορείς που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους, στοχεύοντας στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και στον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων και γνώσεων των φοιτητών/τριών.

Ουσιαστικά, η παρέμβαση αυτή συμβάλει στην καλύτερη και εντατικότερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων σε θέματα όπως η επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας, η προώθηση συνεργασιών, οι τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις, η μεταφορά τεχνογνωσίας κι η προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην κυπριακή επιχειρηματική και ακαδημαϊκή πραγματικότητα.

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχονται δωρεάν. Η λειτουργία και οι δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης.

Τα Στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης είναι πάντοτε κοντά στους/στις φοιτητές/τριες, λειτουργώντας ως κόμβος πληροφόρησης και εξυπηρέτησης.

Email: [email protected]
Μίνα Μπακαβέλου: [email protected] Τηλ.: 26843360
Ηλέκτρα Χειλέτη: [email protected] Τηλ.: 26843500
Facebook: https://www.facebook.com/NUPLiaisonOffice/