ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Οικονομικές Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Κύπρο, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, έχει μειώσει σημαντικά τα δίδακτρα. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει πολλές δυνατότητες για την πληρωμή των διδάκτρων, καθώς επίσης υποτροφίες και εκπτώσεις για φοιτητές πλήρους φοίτησης βάσει διαφόρων κριτηρίων (π.χ. υψηλός βαθμός απολυτηρίου, συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, οικονομικές δυσκολίες, πολυμελείς οικογένειες, κτλ.). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ειδικό έντυπο αίτησης που βρίσκεται στην ενότητα Οικονομική Ενίσχυση. Στην ενότητα Επιλογή Πληρωμής μέσω Διαδικτύου μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς μπορείτε να πληρώσετε τα δίδακτρα μέσω διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δίδακτρα, υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο εισδοχής φοιτητών στα τηλέφωνο +357 2684 – 3368, 3367, 3308 και 3384.

Οικονομική Ενίσχυση

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις παρέχει οικονομική στήριξη με βάση ακαδημαϊκά ή μη ακαδημαϊκά κριτήρια για τους φοιτητές, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις έχει θεσπίσει κριτήρια και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την αξιοκρατική μεταχείριση όλων των αιτούντων.

Επιλογή Πληρωμής μέσω Διαδικτύου

Όλες οι πληρωμές για δίδακτρα και διαμονή δύνανται να γίνουν σε Ευρώ με την ακόλουθη επιλογή πληρωμής μέσω διαδικτύου. Οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν σε αυτήν τον αριθμό της φοιτητικής τους ταυτότητας:

  1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.jccsmart.com
  2. Κάντε κλικ στο είδος πληρωμής που επιθυμείτε
  3. Εισάγετε το e-mail σας και τον κωδικό πρόσβασης
  4. Εισάγετε το πλήρες όνομά σας, τον αριθμό φοιτητικής ταυτότητας, το έτος έναρξης και το ποσό που θέλετε να πληρώσετε.