Αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας μεταγγίζουμε στους φοιτητές/τριες τις αρχές της Νομικής Σκέψης και την τέχνη της ερμηνείας των νομικών κειμένων

Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Φιλοδοξία μας  είναι η Νομική Σχολή να καταστεί  φυτώριο  κατάρτισης νομικών από νέους, κυρίως, ακαδημαϊκούς δασκάλους, επιστήμονες καταξιωμένους διεθνώς με διάθεση για διδασκαλία, έρευνα και αγάπη για τη Νομική Επιστήμη.

Ιωάννης Μπέκας
Καθηγητής Ποινικού Δικαίου
Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Η Σχολή έχει ενταχθεί στην Διεθνή Ενωση Νομικών Σχολών (International Association of Law Schools ) δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές συνεργασιών και συμπράξεων στον διεθνή χώρο και αποτελεί πλέον μέρος της διεθνούς κοινότητας των Νομικών Σχολών.

Η Σχολή συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας και κινητικότητας φοιτητών και ακαδημαϊκών, με πολυάριθμες διμερείς συμφωνίες ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+