ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Γραφείο Αποφοίτων

Το Γραφείο Αποφοίτων λειτουργεί με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις και των αποφοίτων του. Στόχος του είναι η ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών προσφέροντας συνεχή υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων, καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη.
Ενδεικτικά, οι στόχοι του Γραφείου Αποφοίτων του NUP είναι:

 • Η ενδυνάμωση του δικτύου αποφοίτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις, μέσω της αξιοποίησης μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εστιασμένης στις ανάγκες των αποφοίτων (Ελληνικά: https://www.nup.ac.cy/gr/the-university/nup-alumni-office/ Αγγλικά: https://www.nup.ac.cy/the-university/nup-alumni-office/). Η εγγραφή στην αντίστοιχη βάση δεδομένων είναι η μόνη προϋπόθεση για συμμετοχή στην πλατφόρμα.
 • Η ενημέρωση των αποφοίτων για επαγγελματικές ευκαιρίες.
 • Η σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
 • Η δικτύωση με επιτυχημένους επαγγελματίες, μέλη εταιρειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και άλλων οργανώσεων.
 • Η προσαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών, έτσι ώστε να παρέχουν την απαραίτητη και χρήσιμη γνώση για τη μετέπειτα εργοδότηση των αποφοίτων.
 • Η συλλογή πληροφοριών αναφορικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων μέσω σχετικού ερωτηματολογίου.
 • Η οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων.
 • H έκδοση ετήσιου περιοδικού του Πανεπιστημίου.
 • H έκδοση ειδικής κάρτας-μέλους των αποφοίτων (Alumni card) με την οποία οι κάτοχοι έχουν προσφορές και εκπτώσεις σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και δωρεάν χρήση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.
 • Η υποστήριξη των αποφοίτων όσον αφορά  τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κατάρτισης Νέων.
 • Η εξασφάλιση μειωμένων διδάκτρων (-15% ) για την απόκτηση νέου πτυχίου/ μεταπτυχιακού των αποφοίτων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις.
 • Η εξασφάλιση προτεραιότητας των αποφοίτων στη λίστα προσκεκλημένων σε διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια που διοργανώνονται στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

*Η λειτουργία του Γραφείου Αποφοίτων υπόκειται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

**Για την έκδοση της Κάρτας – μέλους Αποφοίτων (Alumni Card) χρειάζεται η αποστολή φωτογραφίας και διεύθυνσης κατοικίας στο [email protected].

Tηλ: 26843360 ή 26843500

Email: [email protected]

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας

* indicates required

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου για Αποφοίτων του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφος και δίνω την συγκατάθεση μου για επικοινωνία του Γραφείου Αποφοίτων μαζί μου μέσω:*

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στο υποσέλιδο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp’s privacy practices here.

Προσωπικά Δεδομένα:

 1. Εγώ ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία παρείχα με το παρόν έγγραφο στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου (εφεξής το “Πανεπιστήμιο”) με σκοπό (i) την εγγραφή μου στη λίστα αποφοίτων του Πανεπιστημίου (alumni); (ii) την επικοινωνία μαζί μου μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο σε σχέση με υπηρεσίες, προτάσεις και ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο; και (iii) την διευκόλυνση οποιουδήποτε άλλου σκοπού που σχετίζεται με την εγγραφή μου ως απόφοιτος φοιτητής του Πανεπιστημίου (εφεξής ο ” Σκοπός”).
 2. Κατανοώ ότι σε περίπτωση που εγώ, ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δεν επιθυμώ όπως το Πανεπιστήμιο επικοινωνεί μαζί μου με τον πιο πάνω τρόπο έχω τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώσω το Πανεπιστήμιο μέσω των διαθέσιμων μεθόδων επικοινωνίας.
 3. Προς αποφυγή τυχών αμφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:-
  1. Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία παρέχονται δια του παρόντος εντύπου από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η στο Πανεπιστήμιο και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο για την επίτευξη του Σκοπού (ανάλογα με την περίπτωση), θα προσδιορίζονται, επισημαίνονται και καταγράφονται από το Πανεπιστήμιο ως τα προσωπικά δεδομένα του/της κάτωθι υπογεγραμμένου/ης.
  2. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δίδονται από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η δια του παρόντος εντύπου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο για την επίτευξη του Σκοπού (ανάλογα με την περίπτωση) και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του/της κάτωθι υπογεγραμμένου/ης εκτός αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) ή/και της ισχύουσας νομοθεσίας στη Κύπρο σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων (ως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν) ή/και τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.
  3. O/H κάτωθι υπογεγραμμένος/η έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματα του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα εν λόγω δικαιώματα καταγράφονται αναλυτικά στη Δήλωση Απορρήτου (Privacy Notice) του Πανεπιστήμιο αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στο www.nup.ac.cy . Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνει ότι είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα πιο πάνω δικαιώματα του.