ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Αγαπητοί φοιτητές, φοιτήτριες

Με την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, τη χρήση νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης και μεθόδους διαδραστικής διδασκαλίας, το συνεχές ενδιαφέρον της Διοίκησης και του συνόλου του προσωπικού του Ιδρύματός μας για τη πρόοδο σας, θα εξερευνήσετε, θα γνωρίσετε και αγαπήσετε τα γνωστικά πεδία των Προγραμμάτων Σπουδών που έχετε επιλέξει.
Θα αποκτήσετε τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και εμπειρικές γνώσεις που θα σας οδηγήσουν στην επιτυχή είσοδο και ανέλιξη στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας πλήρως το συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο οι γνώσεις αυτές θα σας προσφέρουν.
Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιό μας ευχόμενος ειλικρινά η κοινή μας πορεία να συμβάλλει στην επίτευξη και ολοκλήρωση των στόχων που έχετε θέσει εσείς και οι οικογένειές σας.

ΟΡΑΜΑ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου είναι ένα από τα καλύτερα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Κύπρο. Ιδρυθέν το 2010, είναι ένα λαμπρό ακαδημαϊκό Ίδρυμα με έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην δημιουργία νέας εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης, στοχεύοντας στην παροχή των βέλτιστων ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή του κοινότητα και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γεώργιο Μ. Λεπτό, στρατηγικός στόχος και όραμα του αείμνηστου Ιδρυτού του Μιχαλάκη Γ. Λεπτού  είναι να συνθέτει έναν ανθρωποκεντρικό εκπαιδευτικό oργανισμό διεθνών προδιαγραφών ποιότητας, αυξημένης   κοινωνικής ευθύνης και αρίστων ακαδημαϊκών πρακτικών, του οποίου η λειτουργία  συνεισφέρει  στην κοινωνική  συνοχή και εξέλιξη, στην πρόοδο της επιστήμης μέσω της διαδικασίας διαδραστικής και καινοτόμου μάθησης και  έρευνας και της δημιουργίας υψηλού επιπέδου νέων επιστημόνων και επαγγελματιών στα σύγχρονα πεδία της κοινωνίας της γνώσης.

Μέσω των νέων και αναβαθμισμένων Προγραμμάτων Σπουδών του, το περιεχόμενο των μαθημάτων προωθεί την καινοτομία στην γνώση και την έρευνα, δημιουργεί αυξημένες προοπτικές και ευκαιρίες στις νέες αγορές εργασίας και κυρίως οι τίτλοι Σπουδών του προσφέρουν στους αποφοίτους/ες του την απαραίτητη γνώση και τις διευρυμένες δεξιότητες για επιτυχή ένταξη και ανέλιξη στα επαγγέλματα αιχμής της 4ης IR και του 21ου αιώνα.