ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου πιστοποιούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος αναγνωρίστηκε από Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος έλαβε την πιστοποίηση SUREPLUS label level A για το 2020 – 2024.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικού Μηχανικού και το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Εθνικών Συνδέσμων Μηχανικών (FEANI)

Τα προγράμματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή ΚαινοτομίαΑρχιτεκτονικήςΠολιτικών Μηχανικών και Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων έχουν πιστοποιηθεί από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ πιστοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μάρκετινγκ (DMI).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Real Estate έχει εξασφαλίσει πιστοποίηση από το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Προετοιμασία φοιτητών του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εισδοχή στον 3ο χρόνο του Hull Business School με την ολοκλήρωση 3 ετών στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Νεάπολις Πάφος. Πτυχίο από Hull στα προγράμματα:

Ο Συνδέσμος Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Ελληνική Βουλή ως θεσμικός φορέας της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, εκπροσωπώντας τους Ιδιώτες Επενδυτές μαζί με άλλους 7 φορείς στην “Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου European Distance and E-Learning Network (EDEN) στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης για την μέτρηση της ψηφιακής ετοιμότητας DigiReady+.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι πλήρες μέλος του Global Forum “Principles for Responsible Management Education (PRME).”

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι μέλος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDSN)

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης EURASHE.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος γίνεται ενεργό μέλος με την συμμετοχή του στο UNAIC (Σύνδεσμος Ακαδημαϊκής Επιρροής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), μιας δυναμικής κοινότητας 1.120 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετέχει στο European Foundation for Management Development, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή ακαδημαϊκά δίκτυα πιστοποίησης των Business Schools.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος έγινε δεκτό ως μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας NetWorld2020 (ETP) για δίκτυα και υπηρεσίες επικοινωνίας.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει ότι από τον Ιανουάριο  του 2021 αποτελεί πλήρες μέλος της Ένωσης Μεσογειακών Πανεπιστημίων (UNIMED).

To Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος Ιδρυτικό Μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας (ISBE)

H Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συνδέσμου για Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές (UACES).

Η Σχολή Νομικής είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Νομικών Σχολών.

Το Τμήμα, Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών είναι πλέον πλήρες μέλος της Πρωτοβουλίας European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy (CSDP)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονική Τοπίου έχει αναγνωριστεί ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σχολών Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ECLAS).

To Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι Εταίρος του EURopean Employment Services (EURES).