ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου κατανοεί την ευθύνη του να παρέχει στο κοινό απεριόριστη ανοιχτή πρόσβαση στα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας που δημοσιεύονται από μέλη ΔΕΠ και άλλα μέλη της ερευνητικής του κοινότητας, σύμφωνα με την αρχή της Ανοιχτής Πρόσβασης και την Εθνική Πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ανοικτή Πρόσβαση στις Επιστημονικές Πληροφορίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει υιοθετήσει την Πολιτική Ανοιχτής Πρόσβασης που δημοσιεύεται παρακάτω.

Πολιτική ανοιχτής πρόσβασης

Ο όρος «ανοικτή πρόσβαση» υποδηλώνει την αρχή της διάθεσης των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής έρευνας στο διαδίκτυο, δωρεάν.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ενθαρρύνει τους ερευνητές του να δημοσιεύουν την εργασία τους σε πλατφόρμες ανοιχτής πρόσβασης και υποστηρίζει μια ποικιλία από στρατηγικές δημοσίευσης ανοιχτής πρόσβασης. Αυτή η Πολιτική Ανοιχτής Πρόσβασης εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τυχόν νομικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι η ελεύθερη επιλογή των μέσων δημοσίευσης των ερευνητών του Πανεπιστημίου παραμένει ανεπηρέαστη από την παρούσα Πολιτική.

Ο γενικός στόχος αυτής της Πολιτικής είναι να συμπεριλάβει μια έκδοση πλήρους κειμένου όλων των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου στο αποθετήριο ΗΦΑΙΣΤΟΣ, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια.

  • Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προτείνει στους ερευνητές του να διαφυλάξουν τυχόν δικαιώματα εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα, στις συμβάσεις έκδοσης με εκδότες, το προσωπικό του Πανεπιστημίου θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα για δευτερεύουσα δημοσίευση σε μορφή ανοιχτής πρόσβασης.
  • Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις συνιστά ανεπιφύλακτα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του να έχουν κατά νου τις αρχές της ανοιχτής πρόσβασης όταν ενεργούν ως συντάκτες ή κριτές ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων άλλων ερευνητών.
  • Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις προσφέρει μια σειρά από διαφορετικά μέσα υποστήριξης για τις δραστηριότητες ανοιχτής πρόσβασης των ερευνητών του.
  • Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις παρέχει στους ερευνητές του την οικονομική υποστήριξη και την απαραίτητη υποδομή για να δημοσιεύσουν την εργασία τους ψηφιακά σε μορφή ανοιχτής πρόσβασης.
  • Το Γραφείο Ανοιχτής Πρόσβασης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού σε όλο το Πανεπιστήμιο και επαφή για ζητήματα που σχετίζονται με την ανοιχτή πρόσβαση.
  • Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις συμμετέχει ενεργά σε συνεργασίες ανοιχτής πρόσβασης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ, το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου συγκεντρώνει όλο το ψηφιακό υλικό των διάφορων ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.

Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ συγκεντρώνει και διαδίδει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα, το αποθετήριο περιέχει και άλλο ερευνητικό υλικό, όπως τεχνικές εκθέσεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων που δημοσιεύονται από μέλη ΔΕΠ και ερευνητές.