ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

nEUROcare

Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της φροντίδας ατόμων με νευροεκφυλιστικές διαταραχές στη Σρι Λάνκα

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος είναι εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «nEUROcare – μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της φροντίδας ατόμων με νευροεκφυλιστικές διαταραχές στη Σρι Λάνκα», Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (CBHE). Αυτό είναι ένα Κοινό Πρόγραμμα μέσω του κύριου συντονισμού του Πανεπιστημίου Kristianstad (Σουηδία) με Πανεπιστήμια εταίρους στην Ευρώπη και τη Σρι Λάνκα, συγκεκριμένα το Triskelion (Νορβηγία), University of Ljubljana (Σλοβενία), University of Tartu (Εσθονία), University of Ruhuna, University of Colombo (Σρι Λάνκα), University of Peradeniya και Kotelawala Defense University (Σρι Λάνκα).

Το έργο πραγματεύεται τις βασικές προτεραιότητες που θέτει το CBHE, ανάμεσα των οποίων και η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών στην υγεία που αποτελεί προτεραιότητα στην Ασία. Τα τέσσερα πανεπιστήμια της Σρι Λάνκα καλύπτουν την περιοχή με την υψηλότερη πυκνότητα πληθυσμού στη Σρι Λάνκα και υπάρχει σημαντική ανάγκη να αυξηθεί η ικανότητα εκπαίδευσης φοιτητών υγείας και επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες (NDD). Με αυτόν τον τρόπο, το έργο θα βοηθήσει αναπτύσσοντας ένα νέο πρόγραμμα σπουδών και συνεχή εκπαίδευση. Αυτό το έργο θα δημιουργήσει τις θεματικές όπου θα υπάρχουν δύο Ευρωπαίοι εταίροι και ένας εταίρος από τη Σρι Λάνκα που θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν το υλικό του μαθήματος. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το υλικό του μαθήματος που θα έχει αναπτυχθεί έχει τη συμβολή διάφορων ειδικών από την κοινοπραξία, καθώς και ότι το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για τις συνθήκες της Σρι Λάνκα. Τέλος, η διαπίστευση για τα σχεδιασμένα προγράμματα θα επιδιώκεται και θα εφαρμόζεται συνεχώς για τα πανεπιστήμια-εταίρους της Σρι Λάνκα είτε με μεταπτυχιακό πιστοποιητικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα πριν από τη λήξη της διάρκειας του έργου.

Το έργο έχει εγκριθεί για χορηγούμενη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνολική επιχορήγηση είναι 828.236,00 EUR με τριετή χρονική διάρκεια από το 2020 έως το 2022 (αυτή η χρονική διάρκεια ενδέχεται να επηρεαστεί από την παγκόσμια πανδημία COVID).