ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Ψυχολογίας φιλοδοξεί να προσφέρει στους φοιτητές/τριες  υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο σύνθετο πεδίο της Ψυχολογίας.

scroll

Το Τμήμα Ψυχολογίας προσεγγίζει με  ευρύτητα τις επιμέρους γνωστικές περιοχές που καλύπτουν τα Προγράμματα Σπουδών του  αποτελώντας  εχέγγυο για την κατανόηση από τους φοιτητές/τριες του φυσιολογικού και του αποκλίνοντος προτύπου της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ειδικότερα, αναλύονται τα επιμέρους γνωστικά πεδία της Εξελικτικής Ψυχολογίας, της Εξελικτικής Ψυχοπαθολογίας, της Συμβουλευτικής, της Κοινωνικής, της Κλινικής, της Πειραματικής και Δικανικής Ψυχολογίας καθώς και θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας και Στατιστικής.

Ταυτόχρονα, το Τμήμα δίνει έμφαση στην προσωπική επαφή μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων μέσω ενός εκτεταμένου συστήματος παροχής συμβουλών, της συμμετοχής σε δραστηριότητες και επιτροπές του Τμήματος, της εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης και συμμετοχής σε ερευνητικά εργαστήρια υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι μέλος σε πολλά γνωστά διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα. Επιπλέον, οι απόφοιτοι του πτυχίου στην Ψυχολογία και του μεταπτυχιακού στη Συμβουλευτική Ψυχολογία κατέχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφούν στον κατάλογο των αποφοίτων ψυχολογίας ή την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος Συμβουλευτικού Ψυχολόγου, τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το γραφείο Εισαγωγή έχει όλα τα έντυπα και πληροφορίες για τους φοιτητές

ΔΙΑΜΟΝΗ

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οικονομικές πληροφορίες, βοήθεια και έντυπα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπηρεσίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο

ERASMUS

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, Erasmus και η σχετικές πληροφορίες

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μάριος Αργυρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας

Ο Μάριος Αργυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων Κύπρου.

Άνδρη Χριστοδούλου

Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.)

Η Άνδρη Χριστοδούλου είναι Διευθύντρια στο Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) και Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος…

Το Τμήμα Ψυχολογίας προετοιμάζει τους φοιτητές του με πολλές δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ψυχολογία, την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, τις υπηρεσίες υγείας και τη βιομηχανία, καθώς και την είσοδο στα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα ψυχολογίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Publication

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Argyrides, M.B. (2020)
  Counseling Minorities (Multicultural Counseling with minorities and other marginalized groups). In C. Athanasiadou (Ed.), Counseling Psychology: Research and Applications. Athens: Gutenberg.
 • Argyrides, M.B., Kkeli, N., & Koutsantoni, M. (2016)
  The prevalence of eating disorders in Europe. In N. Columbus (Ed.), Eating Disorders: Prevalence, Risk Factors and Treatment Options (pp. 1-20). New York: Nova Science.
 • Argyrides, M.B., & Ioannou, Ch. (2016)
  Eating Disorders in Sports and Athletes. In N. Columbus (Ed.), Eating Disorders: Prevalence, Risk Factors and Treatment Options (pp. 21-36). New York: Nova Science.
 • Argyrides, M.B., Kkeli, N., & Koutsantoni, M. (2015)
  Body Image, Sociocultural Influences and Self-Esteem: The Case of Cyprus. In R. Vargas (Ed.), Body Image: Social Influences, Ethnic Differences and Impact on Self-Esteem (pp. 77-95). New York: Nova Science
Research

ΕΡΕΥΝΗΤΙKA ΕΡΓΑ

 • Project Code: 2020-EAC-A02-2019-CBHE. €828,236.
  2020-2022 Partner. “nEUROcare - a European initiative for capacity building to meet the challenges of caring for people with neurodegenerative disorders in Sri Lanka”. Erasmus+.
 • Project Code: 2020-1-SE01-KA202-077806. €271,980
  2020-2022 Partner. “EUROTEQ - clinical measurement literacy for EUROpean Transparency and EQuality in health”. Erasmus+.
 • Project Code: 2018-1-EL01-KA202-047907. €227,871
  2018-2020 Partner. “Act Now - A training program development for healthcare professionals to use the principles of acceptance and commitment therapy (ACT) to facilitate patient adjustment to the challenges of living with a visible difference. Erasmus+.
 • Representative of Cyprus. €600,000
  2018-2022 Partner. COST European Action CA16234 - European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care.