Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Μάθηση (Εξ αποστάσεως)

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Μάθηση επικεντρώνεται στη μελέτη των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών μαθησιακών διαδικασιών που αποτελούν τη βάση της εκπαίδευσης και της ανθρώπινης ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια ζωής. Το πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρογνωμοσύνη στα φυσιολογικά και άτυπα πρότυπα ανάπτυξης και μάθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας εστιάζεται στη μελέτη των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικο-πολιτισμικών διαδικασιών που συνιστούν το υπόβαθρο της εκπαίδευσης και της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης. Απευθύνεται στους εν ενεργεία ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση του φυσιολογικού κατά του αποκλίνοντος προτύπου ανάπτυξης και μάθησης. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποβλέπει στη σε βάθος κατάρτιση των εκπαιδευτικών στους τομείς:

 • Των θεωρητικών προσεγγίσεων της μάθησης και των εκπαιδευτικών τους εφαρμογών.
 • Των μαθησιακών δυσκολιών, ιδιαίτερα στις εξελικτικές φάσεις της προσχολικής , σχολικής και εφηβικής ηλικίας, με απώτερο στόχο την ad hoc αντιμετώπιση τους ή την παραπομπή τους στα θεσμικώς αρμόδια όργανα.
 • Της κατά πεδίο ψυχολογικής ανάπτυξης με έμφαση στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία και την ενδοεξάρτηση της με τις μαθησιακές διαδικασίες.
 • Των κυριοτέρων εξελικτικών διαταραχών όπως αυτές εκδηλώνονται στην παιδική και την εφηβική ηλικία και των επιπτώσεων τους στο μαθησιακό αποτέλεσμα.
 • Των ταυτοτήτων φύλου και τη διασύνδεση τους με το σχολικό πλαίσιο.
 • Της συνειδητοποίησης του ρόλου που ασκούν οι πολιτισμικές και κοινωνικές παράμετροι στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με μαθητές και γονείς.
 • Των τεχνικών και των μεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαθήματα κορμού

Τα μαθήματα κορμού επικεντρώνονται σε προέχουσες διαστάσεις της ψυχολογικής ανάπτυξης, της μάθησης και των αποκλίσεών τους. Ειδικότερα, αναλύονται και αξιολογούνται τόσο οι παλαιότερες όσο και οι σύγχρονες ερμηνείες της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης με έμφαση στη σχολική και εφηβική ηλικία. Οι αντίστοιχες ερμηνείες των διαδικασιών μάθησης αναλύονται και ως προς τις δυνατότητες εφαρμογών τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η γλωσσική ανάπτυξη και ο γραμματισμός, οι πολυπολιτισμικές διαστάσεις της συμπεριφοράς, η μεθοδολογία έρευνας και η στατιστική, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται στο σχολικό πλαίσιο ως παράγοντα διαμόρφωσης της ταυτότητας και η συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα αποτελούν τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη

Οι βασικοί στόχοι του «μαθήματος» είναι η εμπλοκή των φοιτητών σε ερευνητικές και παρεμβατικές δραστηριότητες και η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, χρήσιμων τόσο για το σχολικό πλαίσιο, όσο και για περαιτέρω εμπλοκή σε έρευνα. Το μάθημα δεν περιλαμβάνει παρακολουθήσεις, και οι ερευνητικές δραστηριότητες εκτελούνται υπό την επίβλεψη ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού.

ΜΑΘHΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DPSYCH503Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές ΕφαρμογέςΥποχρεωτικό7.5
DPSYCH611Πολυπολιτισμικές Διαστάσεις της ΣυμπεριφοράςΥποχρεωτικό7.5
DPSYCH608Συμβουλευτική στη Σχολική ΚοινότηταΥποχρεωτικό7.5
DPSYCH605Σχολικό Πλαίσιο και Ταυτότητες ΦύλουΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DPSYCH506Μεθολογία της Έρευνας και ΣτατιστικήςΥποχρεωτικό7.5
DPSYCH610Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη ΙΥποχρεωτικό7.5
DPSYCH607Μαθησιακές ΔυσκολίεςΥποχρεωτικό7.5
DPSYCH501Γνωστική, Συναισθημαστική και Κοινωνική ΑνάπτυξηΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DPSYCH610Εξελικτική ΨυχοπαθολογίαΥποχρεωτικό7.5
DPSYCH602Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη ΙΙΥποχρεωτικό7.5
DPSYCH505Γλωσσική Ανάπτυξη και ΓραμματισμόςΥποχρεωτικό7.5
DPSYCH604 Προσωπικότητα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και ΑνάπτυξηΥποχρεωτικό7.5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ ή δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χριστιάνα Κούνδουρου

Λέκτορας της Ειδικής Αγωγής

Η Χριστιάνα Κούνδουρου είναι Λέκτορας στην Ειδική Αγωγή, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο του Essex (2006) ...

Γλυκερία Ρέππα

Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Η Γλυκερία Ρέππα είναι Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος και συν-συντονίστρια του ΠΜΣ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας....

Μαριλένα Μουσουλίδου

Λέκτορας της Γνωστικής Ψυχολογίας

Η Μαριλένα Μουσουλίδου είναι Λέκτορας Γνωστικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου. Κατέχει διδακτορικό στη Γνωστική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Leicester, της Μεγάλης Βρετανίας ...

Γιώργος Ζαχαρόπουλος

Λέκτορας Γνωστικής Νευροεπιστήμης

Ο Δρ Γιώργος Ζαχαρόπουλος είναι Λέκτορας Γνωστικής Νευροεπιστήμης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Cardiff, του Πανεπιστημιακού Κολεγίου Λονδίνου και του Πανεπιστημίου Κύπρου .....
Πρόγραμμα το οποίο προσφέρει στους εκπαιδευτικούς απόφοιτούς του στο σχολικό περιβάλλον όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για τον εντοπισμό, την πρόληψη, την παρέμβαση και/ή την πραγματοποίηση παραπομπών, όπου αυτό απαιτείται.

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.