Εργαστήρια & Χώροι Διδασκαλίας

Εργαστήριο
Πολιτικής Μηχανικής

Το Εργαστήριο Πολιτικών Μηχανικών στεγάζεται σε έναν ανεξάρτητο χώρο 200m2 στην πανεπιστημιούπολη και διαθέτει χώρο διαλέξεων/παρουσιάσεων χωρητικότητας 24 θέσεων.

Υπάρχουν τέσσερα καθιερωμένα εργαστήρια

Εργαστήριο Αντοχής Υλικών

Εξοπλισμένο με μηχανή δοκιμής συμπίεσης και εφελκυσμού, καθώς και μηχανήματα για δοκιμές στρέψης, λυγισμού, κάμψης και διάτμησης

Εργαστήριο Σεισμικής Μηχανικής

Διαθέτει προσομοιωτή σεισμού (τραπέζι δόνησης) σχεδιασμένο για την αναπαραγωγή και ανάλυση σεισμικών διεγέρσεων

Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος

Σχεδιάστηκε για να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές απαιτήσεις στον τομέα της τεχνολογίας του σκυροδέματος. Διαθέτει πρέσα και άλλο εξοπλισμό για τη δοκιμή του σκυροδέματος σε κατάσταση σκλήρυνσης

Εργαστήριο Τοπογραφίας

Σχεδιασμένο για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών απαιτήσεων στην τοπογραφία και τη γεωδαισία. Είναι εξοπλισμένο με γεωδαιτικό σταθμό, ενσωματωμένο σύστημα GPS και τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Εργαστήριο σχεδιασμού με
τη βοήθεια υπολογιστή (CADLab)

Βρίσκεται στο χώρο της βιβλιοθήκης και αποτελείται από 20 υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας με σύγχρονες κάρτες γραφικών. Το εργαστήριο προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης λογισμικών που απαιτούν υψηλές επεξεργαστικές και υπολογιστικές δυνατότητες, όπως AutoCAD, 3 DS Max, Revit Architecture, Photoshop, Rhino, SAP 2000 ETABS CSI, HoloBIM, MATLAB κ.λ.π.

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δύο εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα που σχετίζονται με την πληροφορική. Σε αυτά λειτουργούν ειδικά λογισμικά για τη διδασκαλία, συμπεριλαμβανομένων γλωσσών προγραμματισμού.

Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής

Το Τμήμα διαθέτει 2 στούντιο με πανέμορφους και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικούς χώρους για τους φοιτητές του τμήματος αρχιτεκτονικής. Μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 60 φοιτητές το καθένα. Και τα δύο στούντιο είναι πλήρως εξοπλισμένα με τραπέζια εργασίας, σύγχρονους διαδραστικούς πίνακες, διαθέτουν ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, ατομικά ντουλάπια και γωνιές βιβλιοθήκης.

Το Τμήμα διαθέτει επίσης τον ακόλουθο εξοπλισμό:

  • Εργαστήριο ξύλου (με πάγκους εργασίας και εργαλεία κατάλληλα για την κατασκευή επίπλων και μοντέλων)
  • Στούντιο τρισδιάστατης εκτύπωσης (2 x τρισδιάστατοι εκτυπωτές)
  • Κοπτικό λέιζερ για mdf/ξύλο
  • Δύο plotters
  • 2D και 3D μηχανήματα κοπής με θερμό σύρμα και διαμόρφωσης υπό κενό

Εργαστήριο Υπολογιστών Αρχιτεκτονικής

Το εργαστήριο αρχιτεκτονικής διαθέτει 20 υπολογιστές οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με λογισμικό γενικής χρήσης, καθώς και με λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για την αρχιτεκτονική (AutoCAD 2017, Rhino κ.λ.π.).

Χώροι Διδασκαλίας

Αίθουσες Διδασκαλίας

Αίθουσα διδασκαλίας με θρανία πανεπιστημιακού επιπέδου που βλέπουν προς τον χώρο διδασκαλίας. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας περιέχουν θρανία, με πλήρως ενσωματωμένη τεχνολογία.

Αμφιθέατρο

Αμφιθεατρικά σχεδιασμένη αίθουσα με θρανία πανεπιστημιακού επιπέδου που βλέπουν προς την περιοχή διδασκαλίας. Το Αμφιθέατρό μας περιέχει αναλόγιο και διαδραστικό πίνακα με πλήρως ενσωματωμένη τεχνολογία.