ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Neapolis Research Notes

Το περιοδικό

Η σπουδαιότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές οποιασδήποτε βαθμίδας (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες),  βρίσκεται στο πέρασμα προς τη γνώση και τη μάθηση.

Στην προσπάθεια μας να ενισχύσουμε την καινοτομία και την μάθηση, την έρευνα και την πραγματική γνώση, δημιουργήσαμε το «Neapolis Research Notes», ένα επιστημονικό περιοδικό με κριτές για τους ίδιους τους φοιτητές. Οι φοιτητές καλούνται δυο φορές τον χρόνο να αποστείλουν τα επιστημονικά κείμενα τους για δημοσίευση. Τα κείμενα των φοιτητών θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια που ορίζονται ρητά από το περιοδικό έτσι ώστε προχωρήσει το κείμενο προς αξιολόγηση από κριτές.

Όλα τα ανωτέρω καθώς και οι διαδικασίες μέχρι και την επιλογή των κειμένων των φοιτητών που θα δημοσιευτούν στο περιοδικό αναφέρονται ρητά στους κανονισμούς.

Όραμα

Το όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό χώρο για την ανταλλαγή ιδεών με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης. Θέλουμε οι φοιτητές μας να μάθουν να καταπιάνονται με νέες ιδέες, να τις αντιμετωπίζουν στην βάση αυστηρών ακαδημαϊκών πρακτικών και μέσα από μια περιπετειώδη και τις περισσότερες φορές συναρπαστική αναζήτηση, να τολμούν να εκφράζουν τις ακαδημαϊκές τους θέσεις ελεύθερα και απεριόριστα. Με αυτό τον τρόπο, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, από ένα Περιφερειακό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, θα μετατραπεί σιγά σιγά σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργίας και ανταλλαγής ιδεών. Σε ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας της Πάφου και της Κύπρου.

Κύριος στόχος μας είναι να εκδώσουμε τα καλύτερα κείμενα των φοιτητών μας σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Θα πραγματοποιούνται εκδόσεις δύο φορές τον χρόνο.

Εξειδικευμένη τεχνογνωσία – καινοτομία.

Τα κείμενα των φοιτητών που επιλέγονται προς δημοσίευση θα δημοσιεύονται μέσα από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

Όλα τα κείμενα θα είναι ανοικτής πρόσβασης στο αναγνωστικό κοινό έτσι ώστε να προωθείτε η ανταλλαγή των ιδεών. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν προσπάθειες ένταξης του ηλεκτρονικού περιοδικού σε διεθνή ευρετήρια ανοικτής πρόσβασης όπως για παράδειγμα το Directory of Open Access Journal και το Google Scholar.

Τα κείμενα θα δημοσιεύονται στα αγγλικά ή στα ελληνικά.

Δραστηριότητες

Η αληθινή πρόκληση βρίσκεται στο να μεταλαμπαδεύσουμε στους φοιτητές μας την σημασία που έχει διεθνώς η ακαδημαϊκή αριστεία και η τήρηση αυστηρών ακαδημαϊκών κανόνων. Για αυτό το λόγο:

Δύο φορές το εξάμηνο θα πραγματοποιούνται ειδικά εργαστήρια συγγραφής επιστημονικών άρθρων από εξειδικευμένους ερευνητές τα οποία θα είναι ανοικτά στους φοιτητές.

Μια φορά κάθε δύο χρόνια το περιοδικό θα διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο φοιτητών για την ενίσχυση της ανταλλαγής των ιδεών.

Στο μέλλον, για την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με την τοπική κοινωνία, θα μελετηθεί η δυνατότητα ανοικτής πρόσκλησης δημοσίευσης για όλους τους φοιτητές των Πανεπιστημίων στην Κύπρο.

Μέλημα μας είναι όλοι οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στις πηγές γνώσης αλλά και στην διαδικασία απόκτησης της.

Σχετικά με το περιοδικό

Το περιοδικό εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και είναι ανοικτής πρόσβασης.

Προσκαλούμε όλους τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές να μας αποστείλουν τα ερευνητικά τους άρθρα για δημοσίευση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Σκοπός του περιοδικού

Κύριος σκοπός του περιοδικού είναι η προώθηση της έρευνας και της ακαδημαϊκής αριστείας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου Νεάπολις, μέσω της δημοσίευσης των ερευνητικών κειμένων των φοιτητών. Τα ερευνητικά κείμενα μπορεί να είναι άρθρα, κείμενα πολιτικής, και βιβλιοκριτικές. Το περιοδικό δεσμεύεται στο να παράσχει στους φοιτητές έναν ελεύθερο χώρο ανταλλαγής ιδεών.

Είδη δημοσιεύσεων

To Neapolis Research Notes δημοσιεύει:

  • Ερευνητικά άρθρα (6.000-8.000 λέξεων),
  • Άρθρα ανασκόπησης (4.000-6.000 λέξεων)
  • Ειδικές εκδόσεις
  • Βιβλιοκριτικές (έως 1.500 λέξεις)

Διαδικασία Αξιολόγησης

Όλα τα ερευνητικά κείμενα θα υποβληθούν σε αξιολόγηση. Η απόφαση των κριτών θα διαβιβαστεί από τους εκδότες στους συγγραφείς. Το ερευνητικό κείμενο μπορεί να γίνει αποδεκτό, να απορριφθεί ή μπορεί να προταθεί στους συγγραφείς να το βελτιώσουν.

Συχνότητα έκδοσης

Το περιοδικό θα εκδίδεται ηλεκτρονικά 2 φορές το χρόνο

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το Neapolis Research Notes παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του για να υποστηρίξει την ανταλλαγή ιδεών.