ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Οικονομετρίας (DAEL)

Το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων  και Οικονομετρίας  (DAEL)   είναι μέρος του Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου.

Εκτός από την κάλυψη μεγάλου μέρους των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου το εργαστήριο στοχεύει να συμμετάσχει   ενεργητικά την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Το εργαστήριο έχει την δυνατότητα και την τεχνογνωσία  να αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς ενεργούς συμμετοχής σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με   τον ρόλο ενός συγχρόνου Πανεπιστημίου στην ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα

Ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Οικονομετρίας (DAEL)  δίδεται στο Γράφημα Ροής Δραστηριοτήτων που ακολουθεί. Στο προσωπικό  του εργαστηρίου  συγκαταλέγονται επιστήμονες που εκτός από σημαντικοί επιστήμονες έχουν μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την οικονομική πραγματικότητα , όπως αυτή διαμορφώνεται στα πλαίσια της καθημερινότητας  αλλά και στην επίτευξη αρίστων στόχων.

Πέρα από αυτό το πλαίσιο δραστηριοτήτων, το εργαστήριο  (DAEL)    είναι έτοιμο να συμμετάσχει και να δοκιμασθεί σ ένα πλήθος από άλλες ιδιοφυείς και πρωτοποριακές δραστηριότητες  που διαμορφώνονται στα πλαίσια μιας ζωντανής κοινωνίας .

Γράφημα Ροής Δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου (DAEL)