ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

HOMEE

Μια πολυ-επιστημονική συνεργασία που μελετά μέγα-γεγονότα και στοχεύει στην ανάπτυξη νέων εργαλείων πολιτικής για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων ευκαιριών και απειλών κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέγα-γεγονότων σε πόλεις με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος συμμετέχει ως Ερευνητικός Εταίρος στο έργο HOMEE – «Ευκαιρίες/ Απειλές για την Κληρονομιά σε Μέγα-Γεγονότα στην Ευρώπη: Μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, νέες προκλήσεις και πιθανές λύσεις για τη διατήρηση σε μέγα-γεγονότα που ενσωματώνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος JPI Cultural Heritage- Heritage in Changing Environments. Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι το Πολυτεχνείο του Μιλάνο – Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Αστικών Σπουδών (Ιταλία) και οι άλλοι Ερευνητικοί Εταίροι είναι το Πανεπιστήμιο του Hull – Ινστιτούτο Πολιτισμού, Τόπου και Πολιτικής (ΗΒ) και το  Διεθνές Κέντρο Πολιτισμού (Πολωνία). Οι δεκαπέντε Συνεργαζόμενοι Εταίροι του έργου περιλαμβάνουν κυβερνητικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη.

Το έργο HOMEE διεξήγαγε πέντε μελέτες περιπτώσεων εις βάθος (Genova 2004 ΠΠΕ, Milan EXPO 2015, Wrocław 2016 ΠΠΕ, Hull Πόλη Πολιτισμού ΗΒ 2017 και Πάφος 2017 ΠΠΕ) και μελέτησε την Matera 2019 ΠΠΕ καθώς υλοποιούνταν, με στόχο την κατανόηση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την ένταξη μεγα-γεγονότων στους ιστορικούς αστικούς ιστούς των ευρωπαϊκών πόλεων. Αποτελεί τη σύμπραξη σημαντικών ερευνητικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σχεδιασμού μεγα-γεγονότων, και συνεργάστηκε με ινστιτούτα και στελέχη πολιτικής που είχαν ήδη ή θα έχουν άμεση ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγα-γεγονότων στην Ευρώπη. Το τελικό του αποτέλεσμα είναι η δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων πολιτικής (η Χάρτα HOMEE), που θα υποστηρίξουν τις πολιτικές διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της υποδοχής μεγα-γεγονότων σε Ευρωπαϊκές πόλεις, και θα συνδράμουν τους διαφορετικούς φορείς που συμμετέχουν στη διεκδίκηση, τον σχεδιασμό και τη φιλοξενία μεγα-γεγονότων σε ευαίσθητα ιστορικά περιβάλλοντα στο μέλλον.

Το έργο, διάρκειας τριών ετών, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της πρόσκλησης JPI Cultural Heritage- Heritage in Changing Environments με συνολικό ποσό 552.497,92 EUR. Ξεκίνησε το 2018 και παρήγαγε τη Χάρτα για Μέγα-Γεγονότα σε Πόλεις με Πλούσια Πολιτιστική Κληρονομιά το 2021. Έκτοτε, η Χάρτα έχει παρουσιαστεί ευρέως σε μια σειρά εκδηλώσεων, που έχουν εγκριθεί από οργανισμούς όπως η Europa Nostra και ο Οργανισμός Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (OWHC). Το 2022, το Έργο HOMEE τιμήθηκε με ένα από τα βραβεία European Heritage Awards / Europa Nostra στην κατηγορία Έρευνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ερευνητική Ομάδα: Δρ. Τζούλια Τζώρτζη, Δρ. Ευανθία Δόβα, κα. Αγγελική Σιβιτανίδου, Δρ. Νάτια Αναστάση