ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Για Κριτές

Όλες οι υποβολές παραλαμβάνονται από τους συντάκτες της εκάστοτε ενότητας, οι οποίοι αποφασίζουν εάν οι εργασίες εμπίπτουν στις γενικές προδιαγραφές του περιοδικού. Μετά την πρώτη απόφαση για «Αποδοχή», «Απόρριψη» ή «Αποδοχή υπό την προϋπόθεση αναθεωρήσεων», οι συντάκτες μπορούν να προωθήσουν το άρθρο σε ένα ή δύο κριτές, ακολουθώντας μια διαδικασία διπλής τυφλής αξιολόγησης. Εάν οι κριτές προτείνουν μια εργασία να αναθεωρηθεί περαιτέρω, η εργασία αποστέλλεται πίσω στον συντάκτη για τελική απόφαση. Σε αυτό το σημείο, ο συντάκτης λαμβάνει μία από τις τρεις αποφάσεις: Αποδοχή; Αποδοχή εφόσον το άρθρο αναθεωρηθεί. ή Απόρριψη.

Η ” Αποδοχή εφόσον το άρθρο αναθεωρηθεί” μοιάζει με την απάντηση “Revise and Resubmit” που λαμβάνουν οι μελετητές από επιστημονικά περιοδικά στα οποία υποβάλλουν εργασίες, με μια διαφορά. Στα επιστημονικά περιοδικά, το «Revise and Resubmit» δεν σημαίνει ότι το περιοδικό θα αποδεχτεί απαραίτητα την αναθεωρημένη υποβολή. Ωστόσο, στο NSSL, δεσμευόμαστε να δημοσιεύσουμε ένα άρθρο εάν ο συγγραφέας αφιερώσει αρκετό χρόνο και προσπάθεια για να αναθεωρήσει το αρχικό κείμενο. Εάν η υποβολή λάβει απάντηση ” Αποδοχή εφόσον το άρθρο αναθεωρηθεί “, εξαρτάται από την πραγματοποίηση των αναθεωρήσεων που σας έχει ανατεθεί να πραγματοποιήσετε, αλλά μπορείτε να το θεωρήσετε ως απάντηση στην πρόθεσή μας να δημοσιεύσουμε το χειρόγραφό σας.