ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Act-Now

Το έργο “Act-Now” στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για επαγγελματίες υγείας που θα αντιμετωπίσουν την υγειονομική περίθαλψη ασθενών με δυσαρέσκεια εικόνας του σώματος (BID) ως αποτέλεσμα παραμορφωτικών συνθηκών (για παράδειγμα κρανιοπροσωπικές, νευρολογικές και δερματικές παθήσεις), ασθένειες (για παράδειγμακαρκίνος, μηνιγγίτιδα), τραυματισμούς (για παράδειγμα εγκαύματα).  και ζητήματα βάρους. Τα εν λόγω επηρεάζουν αρνητικά προφανώς τη σωματική και την ψυχική υγεία των ασθενών. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + KA202 και έχει διάρκεια 24 μήνες.