ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων

Το εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων σκοπό έχει να διενεργεί διεπιστημονικές έρευνες και να προσφέρει εκπαίδευση που σχετίζεται με τα αντικείμενα που εμπίπτουν στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των Ευφυών Συστημάτων. Όραμα του η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και η αύξηση της γνώσης. Το εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων συντελεί επίσης στη δημιουργία ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες. Το εργαστήριο ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής και η λειτουργία του συμμορφώνεται πλήρως με την πολιτική ερευνητικών εργαστηρίων που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

Η Ιστοσελίδα του εργαστηρίου είναι η εξής: isl.nup.ac.cy

Η δήλωση αποστολής του εργαστηρίου:

Άξονας 1: Αριστεία στην έρευνα: Αποστολή του εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων είναι να  αποκτήσει και να εδραιώσει μια ισχυρή παρουσία και συμβολή στο διεθνή διάλογο και στο επιστημονικό γίγνεσθαι. Το εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων οφείλει να υποστηρίξει ενεργά τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και υψηλού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα: Αναγνώριση προτύπων, internet of things, επεξεργασία εικόνας, πολυπύρηνα συστήματα, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τεχνητή όραση, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και blockchain.  Επιπλέον, αποστολή του εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων είναι να αναπτύξει και να εμπεδώσει επιστημονικές και ερευνητικές συνεργασίες με άλλα ιδρύματα και κέντρα ερευνητικής αριστείας και καινοτομίας.

Άξονας 2: Αποστολή του εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων είναι να καταστεί φυτώριο  κατάρτισης νέων επιστημόνων. Το εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων συμμετέχει, όπου και όπως είναι εφικτό, στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

Άξονας 3: Το εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων στηρίζει συνεργασίες με την τοπική κοινότητα. Ανάμεσα στους πρωταρχικούς του στόχους, το εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων οφείλει να εντάξει την κοινωνική προσφορά του και την αλληλεπίδραση με την τοπική και όχι μόνο κοινωνία.