ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις υποστηρίζουν τις ανάγκες διδασκαλίας, έρευνας, μάθησης και τεχνολογιών πληροφορικής των διδασκόντων, των σπουδαστών και των ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου και αποτελούνται από:

Υπηρεσίες

 • Παροχή ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης των γραφείων, εργαστηρίων, στούντιο αρχιτεκτονικής, εστιατορίου, εστίας και των υπόλοιπων κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης
 • Παροχή διαδικτυακής πρόσβασης σε πηγές της Βιβλιοθήκης, όπως ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης, τα ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικά περιοδικά στα οποία διαθέτει συνδρομές η Βιβλιοθήκη, κλπ.
 • Παροχή πλατφόρμας εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης (NUP Moodle)
 • Ανάπτυξη και συντήρηση μητρώου χρηστών και λοιπών βάσεων δεδομένων
 • Παροχή υποστήριξης για λογισμικό και υλικό (hardware) μέσω εξειδικευμένου Γραφείου Αρωγής
 • Υπηρεσίες σχετικές με το λογισμικό, όπως εγκατάσταση, παραμετροποίηση, χορήγηση αδειών, κατάρτιση και υποστήριξη κατά τη χρήση
 • Υπηρεσίες σχετικές με το υλικό, όπως συντήρηση και τεχνική υποστήριξη σε όλες τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Πανεπιστημιούπολη
 • Διαχείριση δικτύου και συντήρηση διακομιστών
 • Σχεδιασμός, συντήρηση και υποστήριξη των δημόσιων και εσωτερικών ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου, καθώς και των αντίστοιχων δικτυακών υποδομών (Internet και Intranet)

Εγκαταστάσεις

 • Ενσύρματη ή/και ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε θέσεις εργασίας, από τις οποίες υπάρχει πρόσβαση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, σε ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικά περιοδικά, σε προγράμματα και υπηρεσίες e-learning, κλπ.
 • Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με thin clients για πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές γραφείου, καθώς και σταθμοί εργασίας πλήρως εξοπλισμένοι με το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό
 • Υπηρεσίες εκτύπωσης, φωτοαντιγραφής και σάρωσης
 • Υποδομές τηλεδιάσκεψης
 • Εξοπλισμός τάξεων, όπως διαδραστικοί πίνακες και προβολικές μηχανές, ο οποίος καλύπτει όλους τους χώρους διδασκαλίας, όπως αμφιθέατρα, αίθουσες σεμιναρίων και διδασκαλίας, κλπ.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το IT HelpDesk με τους ακόλουθους τρόπους:

Καλώντας: +357 96581821

Με την αποστολή ενός e-mail στη διεύθυνση: [email protected]