ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Εργαλεία Αναζήτησης

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Νέαπολις παρέχει μια σειρά από εργαλεία ανάκτησης της πληροφορίας που σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε αποτελεσματικά σε όλους τους διαθέσιμους πληροφοριακούς πόρους, ανεξάρτητα από το πόσο σαφής είναι η έκφραση των αναγκών σας. Μπορείτε να επωφεληθείτε από τις λειτουργίες των εργαλείων και να εξερευνήσετε οριζόντια σε όλο το περιεχόμενο που έχει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις ή κάθετα στους ακριβείς πόρους που γνωρίζετε ότι χρειάζεστε.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση τόσο στο έντυπο, όσο και στο ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης μέσω της μηχανής ενοποιημένης αναζήτησης EDS (Ebsco Discovery Service). Μέσω του EDS μπορείτε να υποβάλλετε γενικού τύπου ερωτήματα προς το σύνολο των πληροφοριακών πηγών της Βιβλιοθήκης. Ανάλογα με τη μορφή του υλικού και της θέσης σας (στο χώρο του πανεπιστημίου ή εξ αποστάσεως) μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των πηγών.

Ένα παράδειγμα: το EDS ενσωματώνει αποτελέσματα από το WebPAC, τον κατάλογο των βιβλίων και περιοδικών του Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα του WebPAC που αντιστοιχούν σε έντυπο υλικό θα σας δώσουν μόνο τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, την τοποθεσία και τη διαθεσιμότητά του. Τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε ηλεκτρονικό υλικό θα σας δώσουν όλες τις παραπάνω πληροφορίες συν τα σημεία πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των πηγών.

Το EDS είναι επίσης διαθέσιμο από την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης. Υποστηρίζεται από την Innovative Interfaces.

Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών

Η 2η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Κυπριακών Βιβλιοθηκών παρέχει πρόσβαση στις εγγραφές των καταλόγων από 41 ιδρύματα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, Μουσείων, κλπ.

Επισκεφθείτε το Συλλογικό Κατάλογο Κυπριακών Βιβλιοθηκών

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών προσφέρει πρόσβαση στις εγγραφές των καταλόγων των Βιβλιοθηκών των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών ιδρυμάτων. Ο Κατάλογος προσφέρει επίσης πληροφορίες για το δίκτυο διαδανεισμού μεταξύ των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, καθώς και για άλλες χρήσιμες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή ο κατάλογος βρίσκεται στην 7η έκδοση του.

Επισκεφθείτε το Συλλογικό Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

 

Europeana

Η Europeana είναι ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε εκατομμύρια βιβλία, πίνακες ζωγραφικής, κινηματογραφικές ταινίες, μουσειακά αντικείμενα και αρχειακά έγγραφα, που έχουν ψηφιοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια έγκυρη πηγή πληροφοριών που προέρχονται από διάφορα ευρωπαϊκά πολιτιστικά και επιστημονικά ιδρύματα.

Επισκεφθείτε την Europeana

Open Archives

Το open archives πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά αποθετήρια.

Επισκεφθείτε το Open Archives